Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tehetség tehetséges, lehetőség lehetséges &

2010 december 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt iskolai tehetséggondozás témakörében sikeresen pályáztak.
(TÁMOP – 3.4.3 – 08/1)

Programunk célja, hogy a Gödöllöi kistérségben tanuló iskolás gyermekek tehetséggondozása intézményes keretek között valósuljon meg. Különös tekintettel azokra a tanulókra, akik helyzetükből adódóan a mai magyar iskolarendszerben nem tudják képességeiket kellőképpen érvényesíteni külső szakmai, pedagógiai segítség nélkül.

A projektben részletesen kidolgozott 60 órás pedagógusképzés lehetővé teszi, hogy a résztvevők tudása bővüljön, szemléletük változzon, pozitív attitűdjük kialakuljon. Terveink szerint – felmenő rendszerben – a pályázat segítségével hozzávetőlegesen 30%-kal bővülni fog az általunk ellátott és mentorált gyermekek száma a kistérségen belül.

Változó világunkban az oktatásnak számolnia kell azzal, hogy új és más képességek váltak hangsúlyossá napjainkban. Felértékelődött az információk gyors feldolgozásának a képessége. Kiváló vizualitással nagyon sok információhoz juthatnak azok is, akik számára az olvasás nehézséget jelent. A helyzetek gyors felfogása, értékelése, a hatékony szervezési képességek, társas készségek sokkal nagyobb esélyt jelentenek a sikerre, mint a hagyományos képességek. A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés.

Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi oktatásban történő kiépítése, különösen a sok rosszul teljesítő, ám tehetséges diák kimarad a fejlesztésből.

A kistérségben dolgozó pedagógusok számára felkínált – a pályázat által finanszírozott – programunk a következőket foglalja magában:

– 30 órás elméleti képzés, melynek során a pedagógusok a tehetséggondozással, a tehetséges tanulókkal kapcsolatos módszertani ismereteket, a szűrési protokoll elméleti hátterét sajátítják el.

– 30 órás gyakorlati képzés a szűrési technikák készségszintű elsajátítását, valamint az oktatásban is alkalmazható kreativitás- és személyiségfejlesztő módszerek saját élményalapú megtapasztalását kipróbálását tartalmazza. A képzésnek e modulja egyben a képzésben résztvevő pedagógusok mentálhigiéniás megsegítését is szolgálja.

A képzés lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevő pedagógusok az oktatási intézményükben kompetens módon korszerű technikákat alkalmazva segítsék és mentorálják a tehetséges tanulókat. Így az általános iskola keretein belül szerepet kap a gyermekek képességeinek sokoldalú kibontakoztatása, a sikeres továbbtanulás lehetősége.

Programunk megvalósításához olyan csapatot szervezünk, melynek tagjai egymást segítve és kiegészítve, jókedvvel és lendülettel képesek együtt dolgozni céljaink megvalósítása érdekében.

Elérhetőségeink: EPSZ, Gödöllő: 0628/410-454 (8-14 óráig)

Stupekné Darányi Ildikó: 0620/2995597

e-mail:epsztehetseg@gmail.com

honlap: www.godolloikisterseg.hu

Főoldali hírek

Kilátó épül Csömörön

Az önkormányzat európai uniós forrásból kilátót építhet a Csömöri körtúra legmagasabb pontján. A csömöri önkormányzat

Bővebben
Megszakítás