Üdvözöljük!

Csömör Díszpolgárai, kitüntetettek

Csömör Díszpolgára kitüntetettek
Csömör Díszpolgára lehet minden olyan csömöri, vagy nem csömöri, de helyi kötődésű, a település határain túl is ismert személyiség, aki büszkén vállalja a községhez való kötődését, aktív szerepet vállal a település életében, gazdagítva a helyi közösségi életet.

Báló Lipótné (Kiss Margit) tanító1994
Dr. Bándi Gyulakörnyezetjogász, egyetemi tanár, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes2019
Bátovszki György polgármester, vendéglőtulajdonos2010
Bősze László1956-os forradalmár, műszerész, zenész2006
Dömötör Zoltán1956-os forradalmár, első osztályú kézilabda játékvezető2006
Id. Fábián Ferenctermelőszövetkezet vezetője, kézilabda-szakosztály vezetője 2009
Gubek Istvánnépostamester, evangélikus egyházfelügyelő, önkormányzati képviselő2003
Harmath Józsefné (Haragos Annamária)tanító, újságszerkesztő,  önkormányzati képviselő2001
Dr. Konczer Istvánvezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya2005
Dr. Kovács Lajoskörzeti orvos, önkormányzati képviselő1996
Krizsán Rudolf1956-os forradalmár, gépészmérnök2006
Dr. Marinovich Endrecímzetes államtitkár, főiskolai tanár2005
Magony Istvánné (Liska Sarolta)tanító2002
Mandur Lászlómérnök, közgazdász, fotográfus, Országgyűlés elnöke2020
Mladoniczki Mihályjegyző2010
Mucza Bélarómai katolikus plébános2000
Ördög Lászlóénektarnár, karvezető, vezető szakfelügyelő, a Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársa2002
Sasvári Sándor színművész, musicalénekes 2012
Simon Izabellazongoraművész2022
Solymár Péterevangélikus lelkész2000
Szabó Erzsébetvirágkötész, szlovák (tót) hagyományőrző nemzetiségi önkormányzat elnöke2019
Szekeres Tiborné (Lovas Erzsébet)keramikus, Összefogás Rehabilitációs Központ alapító vezetője2008
Dr. Szilágyi Istvánkörzeti orvos, önkormányzati képviselő2003
Winkler János1956-os forradalmár, nyomdász2006
Valter Tiborkerékpár – magyar bajnok, edző2020
Várjon Déneszongoraművész2022

Csömör Díszpolgára kitüntetettek/ Posztumusz (1994 – 2023)

Báló Lipóttanár, katolikus kántor1994
Dr. Borsányi Alajoskörzeti orvos2000
Dömötör Gyulatanító, evangélikus kántor2000
Dömötör Gyuláné (Bakos Zsuzsanna)tanár2000
Gubek Mihályföldműves2006
Kapocsy Györgyfotóművész – természetfotós2023
Krammer Teréz (Vágó Lipótné)operaénekesnő, zenepedagógus, csömöri földbirtokos2002
Szentjóby Staub Elemér államtitkár, csömöri földbirtokos1996
Takács Jenőtanár2001
Túrmezei Erzsébetdiakonissza, evangélikus költő, műfordító 2012
Vastagh József 1956-os forradalmár2006
Váradi József1956-os forradalmár 2006

Csömör Községért Emlékérem kitüntetettek
Csömör Községért emlékérem adományozható minden olyan polgárnak, illetve bejegyzett civil szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek, gazdasági társaságnak (továbbiakban: szervezet), aki éveken, évtizedeken át Csömör Nagyközségért végez kiemelkedő jelentőségű, önként vállalt feladatot, kulturális, tudományos, szociális vagy más területen, mellyel gazdagítja településünk életét.

Baczkó Pálné (Börcsök Gizella)védőnő2007
Bagyánszki György kézilabdázó1995
Bagyánszki Zsoltkézilabdázó, edző, tanár2022
Bátovszki Ferenckézilabdázó1995
Boross Jenőtanár1994
Cserhátiné Dula Ilonavédőnő2005
Deák Miklósfejlesztő mérnök, apolgármester2004
Dömötörné Barna Ilonaszociális munkás2005
Id. Fábián Ferenctermelőszövetkezet vezetője, kézilabda-szakosztály elnöke1995
Fogd JózsefTurnovszky István Kertbarát Kör elnöke, önkormányzati képviselő2016
Gárdonyi Bálintnéptáncoktató2007
Gárdonyi Bálintné (Kövesdi Terézia)néptáncoktató2007
Gergelyné Tóháti Ilonaművelődésszervező, művelődési ház igazgató2006
Hegyesiné Nagy Ibolyaszociális menedzser, Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító intézményvezetője2013
Hortobágyi Jánosné (Halász Mária)hagyományőrző2003
Kiss Attilalovasíjász-lovasoktató, író, a Zengő Nyíl Hagyományőrző és Íjász Egyesület alapító elnöke2023
Kis Rozáliakézműves, hagyományőrző2007
Lendvai Istvánnnékönyvtárvezető1996
Lovászné Garai Esztertanító2004
Mervald Mihályné (Horváth Franciska)hagyományőrző2006
Dr. Molnár Gyuláné (Rimler Mária)tanár, festő2004
Mónusné Deák Máriaóvónő2008
Mónus Mihály Dánielnyugalmazott baptista lelkész, a Csömöri Keresztyén Családsegítő Szolgálat Alapítvány alapítója2023
Nagy Évaiparművész2016
Nickmann Bélatanár2002
Nickmann Béláné (Takács Valéria)tanító2002
Nyikos Edittanár2006
Papp Gyulazenetanár2014
dr. Paulovics Mihálytanácselnök2017
Radocsányi Istvánné (Gyurkó Judit)okleveles szülésznő2001
Ráduly Ildikózeneiskola igazgató2018
Révay Istvánnékörzeti ápolónő2003
Dr. Révbíró Béláné (László Irén)tanító2001
Solymár Péterevangélikus lelkész1996
Solymár Péterné (Pavlik Márta)tanár2000
Takács László tanár, karnagy 2012
Tóth Mihálykatolikus kántor, karvezető2001
Urbán Józsefnéóvónő1996
Vaffler Sebestyénné (Koch Erzsébet)tanár2005
Vaffler Sebestyénné (Prohászka Mária)okleveles szülésznő2001
Veres Béláné (Seffer Éva)tanár2004
Vida Józsefné (Hevesi Dorottya)gyógyszerész2003
Dr.Winkler Zoltánné dr. Molnár Máriagyógyszerész2010
Dr.Winkler Zoltángyógyszerész2010

Csömör Községért Emlékéremmel kitüntetett szervezetek

Csicsörke Néptáncegyüttes2014
Csömöri Állatvédő Civil Szervezet2019
Csömör KSK Kézilabda Szakosztály2001
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület2019
Csömöri Polgárőr Egyesület2015
Furmicska Néptánc Egyesület2014
Turnovszky István Kertbarát Kör2000
Megszakítás