Search

Üdvözöljük!

Search
Search

 

Csömöri harangláb

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csömöri Települési Értéktár Bizottság

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Dr. Rátótiné Görög Ágnes és Tóth Mihály

Levelezési cím: 2141 Csömör, Középhegy u. 25. Telefonszám:

E-mail cím:

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Csömöri harangláb

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

 □ agrár- és élelmiszergazdaság

□ ipari és műszaki megoldások

X természeti rnyezet

□ egészség és életmód

X kulturális örökség

□ turizmus

□ épített környezet

□ sport


 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2141 Csömör, Középhegy utca

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

X települési                       □ tájegységi                          □ megyei                                □ külhoni magyarság

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Középhegyi úton található harangláb Szűzanya-képpel és 4 db idős jegenyenyárral, vagy lombardiai nyárral, mely együttesen kultúrtörténeti és tájképi értéket képvisel.

1838-ban állította – a hajdani Grassalkovich-birtokon – a Budapestről idetelepülő szőlőművelő svábság. A harang több mint másfél évszázadon át figyelmeztette a helybelieket tűzre, közeledő viharra, jelezte a delet, ebédidőt, a körülötte álló négy sudár nyárfa árnyat adott az úton levőknek. Az 1900-as évek elején Staub Cecília festőművész és férje, Kollár Nándor Madonna-képet festettek és helyeztek el a harang alatt.

Staub Cecília a hajdani Staub kúria tulajdonosának, Staub Móric paleobotanikusnak a leánya, Dr. Szentjóby Staub Elemér helyettes államtitkár egyik testvére. Festményei a világ sok országában mutatják be Csömör tájait, leánderes udvarait, csendéletein az itteni kertből szedett virágokat, gyümölcsöket. Festészete mellett modern borászatot is működtetett minőségi, palackozott, címkézett boraival öregbítve a csömöri szőlővidék hírnevét.

1995-ben a haranglábon komolyabb felújítás történt, de 2006 telén sajnos eltört a képet védő üveg, vad szelek tépték ronggyá a százéves festményt, kezdték ki a kerítés léceit. Ekkor ismét összefogott a helyi közösség. Agócs András (a Görög-Staub család hozzá-tartozója) egy belga textil Mária-képet adományozott. Folyamatosan rendezték a terepet, kijavították a kerítést, és 2007. július 21-én ismét megszólalt a harang. Görbe József plébános úr megszentelte az új Mária-képet az összegyűlt 38 ünneplő ember előtt.

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A két világháborút átélt harangláb feltétlen különlegesség, mind etnikumtörténeti, mind tájképi, mind kultúrtörténeti szempontból. Állagmegőrzése a település kötelessége, ezért ajánljuk a CSÖTESZ folyamatos figyelmébe.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Marinovich Endre: Túlélte-e a középosztály? Éghajlat Kiadó, Budapest, 2014. 26. oldal.

Megszakítás