Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Területi védőnőt keres az önkormányzat

2015 március 26. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                   2141 Csömör, Rákóczi utca 4

Az állás betöltésének ideje:            2015. május 1.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

Területi védőnőként Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területének, körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el. Csömör Budapest szomszédságában található, közvetlen buszjárattal, vagy HÉV-vel megközelíthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Albérleti vagy lakhatási támogatás megbeszélés tárgyát képezheti.

Pályázati feltételek:

–          Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;

–          Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

–          Működési nyilvántartási igazolvány, kamarai tagság

 

A pályázat benyújtásának határideje: A KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,
  • működési nyilvántartási igazolvány, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagsági igazolvány
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
  • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, vagy postai úton, a pályázatot Fábri István polgármesternek címezve Csömör Nagyközség Önkormányzatához (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5) kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: területi védőnői munkakör

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázókat a Népjóléti és Kulturális Bizottság meghallgatja, s az általa legjobbnak tartott pályázatok közül  három pályázó  meghallgatását javasolja a Képviselő-testületnek

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

–           

Megszakítás