Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Újra a polgári társadalom útján

2010 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Az un. szocialista tábor nemzetközi szervezetei (KGST, Varsói Szerződés stb.), melyek Moszkva parancsára jöttek létre az állandó katonai fenyegetettség közepette, nem tudtak megfelelni bevallott céljaiknak.

A Szovjetunió által meghódított országokban ugyanakkor az egypártrendszer is tarthatatlanná vált.

Hazánkban 1989-től sorra alakultak meg a régi alapokon a politikai pártok (Független Kisgazdapárt, Magyar Függetlenségi Párt, Magyar Néppárt stb.), illetve előzmény nélküli pártok jöttek létre (Magyar Demokrata Fórum, Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyar Igazság és Élet Pártja, Szabad Demokraták Szövetsége stb.) és nevet váltott, de szint nem a kommunista párt, amelyik MSZMP-ből MSZP lett.

Megkezdődött 1989. ápr. 25-én „az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok részleges kivonása”. Végül 1991. jún. 19-én Záhonynál az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot, a terv szerint ez az emlékezetes nap jún. 30-a lett volna, ezért ünnepeljük ekkor a „szabadság napját”. Magyarország visszanyerte nemzeti függetlenségét.

A magyar kormány bejelentette, hogy 1989. szept. 11-től lehetővé teszi a kelet-német menekültek számára (kb. 60.000 személy) a nyugati államokba való kiutazást. Ezzel a Moszkvában jóváhagyott lépéssel megkezdődött az a folyamat, amelynek során a Szovjetunió (Oroszország) feladta a II. világháború során meghódított államokat Közép-Európában.

Az 1989. évtől kezdve lassan megjelenik „hivatalosan” is az a vélemény a tömegtájékoztatásban, a könyvkiadásban, a történetírásban stb., hogy 1956-ban népfelkelés zajlott Magyarországon, hogy a magyar nemzet forradalmat vívott és szabadságharcot folytatott az elnyomó Szovjetunió és hadserege ellen. Megszüntették az un. munkásőrséget 1989. októberében, ezt a félkatonai szervezetet a magyar nép ellen hozták létre az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefojtása után.

Megszakítás