Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ünnep csömörön

2012 március 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A március 15-i ünnepi megemlékezésen átadták a Csömör Községért Emlékérem és a díszpolgári cím kitüntetéseket.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kétségkívül a legkevésbé vitatott nemzeti ünnepünk. Méltón és méltósággal, tisztelettel emlékezett Csömör a márciusi ifjakra nemzeti ünnepünkön. 

Március 15-én reggel 7.30-kor gyalogtúrára indultak az isaszegi 48-as emlékműhöz az önkormányzat képviselői, kiegészülve a helyi nordic walking csoport tagjaival. A szimbolikus akcióval egyrészt tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt, másrészt a Csömörön nagy múltra visszatekintő túramozgalmat szeretnék feléleszteni. A 17 kilométeres túrán részt vett Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző, Boross Jenő képviselő, és Marosi Éva, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője is. A csoport Isaszegre érve koszorút helyezett el az emlékműnél.

„Március, gyönyörű március…” címmel 16.00 órakor kezdődött az idei ünnepi műsor és megemlékezés a Petőfi Sándor Művelődési Ház és az önkormányzat közös szervezésében.

Az ünnepség elején a csömöri civil szervezetek, a szlovák és a német nemzetiségi önkormányzat, továbbá a pártok helyi csoportjainak képviselői helyezték el koszorúikat a Petőfi-emléktáblánál, majd a művelődési házban folytatódott a megemlékezés. A koszorúzás alatt a Krammer Teréz Zeneiskola Fúvószenekara zenélt, Tóth Dominik szavalt.

 

2012. március 15. 

 

A zsúfolásig megtelt művelődési házban az ünnepi műsor a Tiszta Forrás Népdalkör előadásával vette kezdetét. Külön öröm volt látni, hogy a Kossuth-nótákat, 48-as dalokat előadó csoport legfiatalabb tagja is milyen átéléssel énekli az „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza” sort,  annak

ellenére, hogy ő szerencsére nem élt soha idegen elnyomás alatt.

 

2012. március 15. 

 

Fábri István polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, ez a legkevésbé vitatott nemzeti ünnepünk, . A 48-as eszmék, a nemzeti szabadság és az önrendelkezés joga, bár 164 év telt megfogalmazásuk óta, ma is érvényesek és egyfajta nemzeti normaként kell, hogy lebegjenek előttünk. Ezeknek az eszméknek a megcsúfolása, amikor aktuális politikai vitáink rendezése érdekében állandóan nemzetközi szervezeteknél keressük az igazukat vagy erre való reakcióként külföldről importálunk felvonulókat és szónokokat a nemzeti ünnepünkre. A nemzet igazi kérdései azonban ma nem ezek, hanem a különböző politikai kurzusokon átívelő társadalmi problémák: a munkavégzés hatékonyságának hiánya (a magyarok dolgoznak legtöbbet egész Európában), a személyes problémák kezelésének módja (az alkoholizmusban és az öngyilkossági arányt tekintve továbbra is az elsők között vagyunk), az általános korrupció (itt is európai „élharcos” a magyar), a kiművelt fők hiánya (jelenleg igen alacsony és még alacsonyabb lesz a szakképzett munkaerő aránya). Az ünnep igazi, eredeti üzenetének megértéséhez pedig a csömöri általános iskolások előadását kell megtekintenünk.

A Mátyás Király Általános Iskola műsora – kicsik és nagyobbacskák részvételével – az őszinte és érdeklődő gyermeki szemszögből mutatta be a 48-as eseményeket, prózai és énekes betétekkel. A műsort Forgó Klára tanárnő szerkesztette, Nyikos Edit tanárnő pedig az énekkart vezényelte.

 

2012. március 15. 

 

Az iskolai előadást követően a Misztrál együttes folytatta az ünnepi műsort, többek között Tompa Mihály, Bajza József, Petőfi Sándor, Falu Tamás verseinek megzenésített változatával. 

 

2012. március 15. 

 

Az ünnepi megemlékezésen adta át Csömör Nagyközség Önkormányzata a Csömör Községért emlékérem és a díszpolgári cím kitüntetéseket. Idén először e kitüntetések részben új értelmezést kaptak, melyet a jövőben szeretne megőrizni az önkormányzat vezetése. 

 

Csömör Díszpolgára lehet minden olyan csömöri, vagy nem feltétlenül csömöri, de helyi kötődésű, a település határain túl is ismert személyiség, aki az országban és a nagyvilágban büszkén vállalva a községhez való kötődését, aktív szerepet vállal a település életében, gazdagítva a helyi közösségi életet.

 

Csömör Községért Emlékérem adományozható minden olyan csömöri polgárnak, aki saját hivatásán túl éveken, évtizedeken át a községért végez kiemelkedő jelentőségű, önként vállalt feladatot, kulturális, tudományos, szociális vagy más területen, mellyel gazdagítja településünk életét.

Idén – a megszokottól eltérően – nem egy meghívott, hivatásos műsorvezető, hanem Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke mondta el a kitüntettek méltatásait, így hitelesebbé és személyesebbé téve a ceremóniát.

Takács László, nyugalmazott gimnáziumi énektanár, karnagy, a Vox Animi Vegyeskar vezetője Csömör Községért Emlékérem kitüntetést kapott, a település kulturális és közösségi életében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. A nemrég 70. életévét betöltött Laci bácsi megtisztelőnek nevezte a kitüntetést, de tréfásan megjegyezte: „korainak”, mert úgy érzi, rengeteg tennivalója van még a közösség érdekében, Csömörért.

Méltatása itt olvasható:

 

2012. március 15.

 

Túrmezei Erzsébet díszpolgári cím posztumusz kitüntetésben részesült kiemelkedő irodalmi munkássága, áldozatkész közösségi tevékenysége elismeréséül, a település jó hírének öregbítéséért. A végakarata szerint a csömöri temetőben örök nyugalomra helyezett Túrmezei Erzsébet költő, műfordító, diakonissza országosan ismert személyisége a hazai vallási irodalomnak és kiemelkedő alakja az evangélikus egyház XX. századi történetének. Túrmezei Erzsébet díszpolgári kitüntetését Gubek Mária, a helyi evangélikus gyülekezet felügyelője, Túrmezei Sándor, a költőnő unoktestvére és Madocsai Miklós lelkész ‒ a Fébé Diakonissza Egyesület képviseletében ‒ vette át. Az ünnepi megemlékezésen az evangélikus egyház képviseletében részt vett és koszorút helyezett el Mekis Ádám észak-pest megyei esperes és Johann Gyula csömöri lelkész is.

Méltatása itt olvasható:

 

2012. március 15.

Sasvári Sándor színművésznek, musicalénekesnek díszpolgári cím kitüntetést adományozott az önkormányzat, kiemelkedő művészeti és közösségi tevékenysége elismeréséül, a település jó hírének öregbítéséért. A Csömörön élő – ahogy mindenki ismeri – Sasi a hazai zenei és kulturális élet kiemelkedő személyisége. A színművész meghatódva vette át a kitüntetést, mint mondta, alig több mint két évtizede él Csömörön, különleges megtiszteltetés ez számára, hogy az otthonának választott település díszpolgárának választotta.

Méltatása itt olvasható:

2012. március 15. 

 

A művelődési házban tartott megemlékezést a Misztrál együttes műsora zárta, akiket a közönség vastapssal jutalmazott színvonalas produkciójukért. Az ünnepi műsor műsorvezetője Regős Lívia óvónő volt.

Ezt követően Csömör Nagyközség Önkormányzata megbecsülése és tisztelete jeléül állófogadást adott a település díszpolgárai és Csömör Községért emlékéremmel kitüntettjei részére a Sinka István Községi Könyvtárban.

 

2012. március 15. 

Főoldali hírek

Kilátó épül Csömörön

Az önkormányzat európai uniós forrásból kilátót építhet a Csömöri körtúra legmagasabb pontján. A csömöri önkormányzat

Bővebben
Megszakítás