Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ünnepi beszéd Szent István-nap alkalmából

2021 augusztus 23. –
Önkormányzati, települési hírek

Augusztus 20-án, a művelődési házban megtartott önkormányzati ünnepségen Tormay-Lesták Mária alpolgármester az alábbi gondolatokat mondta el államalapításunk évfordulója kapcsán.

Tisztelt Ünneplő közönség! Kedves Vendégeink!
Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet!
 

 

Idén engem ért az a megtiszteltetés, hogy itt állhatok, és elmondhatom gondolataimat ezen a mai ünnepen.

Augusztus 20.-a: Szent István Király Ünnepe, a magyar államalapítás ünnepe.

Az összetartozás, az egység, a keresztény értékek ünnepe.

Kis közösségünkben, településünkön e szép napon díszbe öltöztetjük a szívünket, településünk főútjait fellobogózzuk, az országzászló emeli az ünnep fényét a főtéren.

Összetartozásunk szimbóluma számunkra az ökumenikus imaóra, a Csömöri Tót Hagyományok Házában.

Ezen az alkalmon immár sok-sok éve, felekezetre tekintet nélkül közösen fohászkodunk, gyülekezeteink vezetői szívünkre helyezik gondolataikat, üzeneteiket, a hagyományőrzés csodaszép koszorújában.

Idén nagy öröm, hogy ismét megcsodálhatjuk itt a Művelődési Házban a terménybemutatót, a csömöri gazdák terméseit, majd egy igazán az ünnephez illeszkedő, emelkedett hangulatú kiállítás megnyitóján vehetünk részt.

Külön színfolt, szintén az egység szimbólumaként Csömör új kenyere 2021-ben, melyet hamarosan megáld Eszes Zoltán baptista lelkészünk, – ez egy különleges kenyér, amely a Szakicska-házból induló Csömöri Kovászolók nevű közösség tagjai, asszonyai által egyenként nevelt, majd Oláh Rita által külön türelemmel egyesített: egységgé varázsolt kovászával készült, és sok próbasütést követően most kóstolásra vár. 17 kovász egyesült nagyon apránként, lassan.

17 mikrokultúrának kellett eggyé válni, kicsit mind feladta önmagát, mind gazdagítja a többit.

A tavalyi ünnepen is hatalmas öröm volt számunkra, hogy végre személyesen is együtt lehettünk a korlátozások oldásakor, és felavathattuk településünk Szent István szobrát, első köztéri bronzszobrunkat, melyet idén, e jeles napon ünnepi virágdíszbe öltöztettünk.

Nem volt könnyű a mögöttünk álló időszak 2021-ben sem. A bezárkózás, az elkülönülés, a félelem, és a mindennapok teljes felfordulása jellemezte az év első felét.

Ismét újra kellett értékelnünk mindent, elindulni befelé, megtalálni azokat a sarokpontokat, bizonyosságokat, értékeket, irányokat amelyek mentén továbbmehetünk.

Szüntelenül küzd és vizsgázik az emberiség. Nálamnál érzékenyebb, bölcsebb tanítók figyelmeztetnek erre. Jobbá kell tennünk a világot, és ezt magunkon kell elkezdenünk.

Szent István üzenete a kereszténység szellemisége, ahol nincs más esélyünk, csak ha mi magunk szeretetté válunk, tetteinket és életünket ennek mentén próbáljuk alakítani, szüntelenül törekedve erre.

Jelen gazdasági és történelmi helyzetben, a klímaválság elkeserítő hírei közepette egyetlen esélyünk, ha MOST kezdünk kellő alázattal és szeretettel munkálkodni az egységen, világunkon, a széthúzás, megosztás és gőg helyett; egymás felé fordulunk, mint testvéreink felé, élőlény-testvéreinket, az elővilágot pedig kellő tisztelettel óvjuk.

Engedjék meg, hogy Szent István intelmeiből idézzek, melyet fiához, Imre herceghez intézett. A negyedik részben így ír, a főemberek és vitézek tiszteletéről:

Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.”

Alázat, tisztelet és szeretet – olyan alapelvek alapértékek melyeket mind tudunk, de emberként hajlamosak vagyunk egyedileg, egyénileg értelmezni.

Kívánom mindannyiunknak, hogy bensőnkben a valódi szeretet, elfogadás tüze égjen, és ennek fénye nyomán tudjuk mindannyian követni az általa kijelölt utat!

 

                                                                                           Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Megszakítás