Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Változik a szociális támogatás

2015 február 26. –
Önkormányzati, települési hírek

2015. március 1-jétől a szociálisan hátrányos helyzetben lévők támogatási rendszere központi és önkormányzati szinten is megváltozik. A módosítás célja, hogy az új szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb legyen.

A szociális törvény csak a járási hatáskörbe tartozó, állam által biztosított kötelező támogatásokat  tartalmazza az alábbiak szerint:

a)      az időskorúak járadéka,

b)      a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

c)      egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,

d)     alanyi  ápolási díj,

e)      az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az 

f)       egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A törvénymódosítás következtében a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás 2015. március 1-jétől megszűnik úgy, hogy a már megállapított lakásfenntartási támogatásokat a határozatban szereplő időpontig biztosítani kell.  Helyette az önkormányzat lakhatási támogatást biztosít.

A rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta, s amennyiben a feltételeknek megfelelnek, akkor március 1-je után a járási hivatalnak átadja további ügyintézés céljából.  

Az egészségkárosodottak támogatásában részesülők egészségkárosodottak és gyermekfelügyeleti  támogatás címén szintén  a járási hivatalhoz kerülnek, hatáskörváltozás miatt.

A fenti támogatásokat ezen túl a Gödöllő Járási Hivatal Csömöri Kirendeltségén (2141 Csömör, Szabadság u. 5. földszinti irodájában) lehet igényelni.

Az előbb felsorolt, állam által biztosított támogatáson túl, a hátrányos helyzetű emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben kizárólag az önkormányzatok feladata lesz.

Az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújthat. A települési támogatás egyes típusait és feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 19-én megtartott ülésén fogadta el a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletét.  

Csömör Nagyközség Önkormányzatától március 1-jétől a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok az alábbi rendszeres települési  támogatásokat igényelhetik:

a)      lakhatásra,

b)      ápolásra,

c)      gyógyszertámogatásra,

d)     létfenntartásra,

e)      gyermeknevelésre,

f)       bölcsődés korúak támogatására.

Egy család csak egy rendszeres támogatást vehet igénybe.

A szociális törvény módosítása miatt 2015. március 1-jétől a méltányossági közgyógyellátási igazolvány és a méltányossági ápolási díj megszűnik. Az ezt megelőzően megállapított közgyógyellátási igazolvány annak lejártáig érvényes.

A törvénymódosítás ellenére azonban nem maradnak ellátás nélkül a korábban méltányossági ápolási díjra, közgyógyellátási igazolványra, lakásfenntartási támogatásra jogosultak. Más elnevezéssel az önkormányzat támogatást biztosít a nehéz helyzetben lévő családok számára. Ennek részletes feltételeit szintén a szociális rendelet szabályozza, melyről a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán nyújtanak  tájékoztatást. A rendelet elérhető a lap alján található linkről.

Rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat (maximum évente négy alkalommal) annak a családnak, személynek, akinek alkalmanként jelentkező többletkiadása miatt létfenntartása veszélybe kerül. Ilyen lehet pl. temetéssel, elemi kárral, balesettel, betegséggel járó költségek kifizetése, vagy lakhatási költségek hátralékának befizetése.

A rendszeres és rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalban formanyomtatványon lehet benyújtani. Annak elbírálásáról a Népjóléti és Kulturális Bizottság, valamint azonnali esetekben a polgármester dönt.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a törvényi változások részleteiről személyesen bővebb tájékoztatást nyújtunk ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

                                                                                                 Kovács Jánosné

                                                                                           igazgatási osztályvezető

 

 

 

 

 

Megszakítás