Üdvözöljük!

Véleményezési tervdokumentáció Csömör Településrendezési Eszközeinek módosításáról

2020 július 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Településrendezési Eszközeinek módosítása részterületekre (az iskola- és uszodafejlesztés érdekében) tárgyalásos eljárás szerint.
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata megrendelte Csömör Nagyközség Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása az iskola- és uszodafejlesztés érdekében a 0184/29-31, 0182/9-10 és a 892 hrsz részterületre című terv elkészítését.

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2020. (II.13.) Kt. számú határozatával az
iskola- és uszodafejlesztés érdekében a 0184/29-31, 0182/9-10 és a 892 hrsz területeket kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás lehetőséget ad arra, hogy a
TRE tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§ szerinti
ún. tárgyalásos eljárás szerint történjen.
Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetések szabályairól
szóló 5/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete szerint tárgyalásos eljárás véleményeztetése előtt a
tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti.
A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén
működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel
bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a
polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.
A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2020. 07.22-től – 2020.08.05.-ig
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2141 Csömör, Szabadság út 5. illetve: polgarmester@csomor.hu
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,
digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.csomor.hu

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett elektronikus úton teszi lehetővé
A lakossági véleménynyilvánítás határideje: 2020. 07.22-től – 2020.08.05.-ig 2020. április 23-án érvénybelépett a Kormány „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelete. Amelynek módosította a vészhelyzet előtt érvényes 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben szabályozott partnerségi és lakossági fórum egyeztetési eljárásának szabályait. A módosítás szerint vészhelyzetben a rendezési tervek egyeztetései kizárólag
elektronikus úton folytathatók le. Tehát lakossági fórum nem tartható. A vészhelyzet feloldásakor
életbe lépett a „veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről” szóló 2020. évi LVIII. törvény, amelynek 165.§ 2020. december 31-ig lehetővé teszi
továbbra is az elektronikus úton történő lakossági fórum megtartását.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2141 Csömör, Szabadság út 5. illetve: polgarmester@csomor.hu
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

Csömör, 2020. július 21.

Fábri István
polgármester

 

A véleményezési tervdokumentáció letölthető a kapcsolódó dokumentumok/véleményezési tervdokumentáció linkre kattintva.

Megszakítás