Üdvözöljük!

Zajlik a Csömörre érkezett ukrajnai családok elhelyezése

2022 március 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A héten megérkeztek az első ukrajnai menekült családok, köztük több iskolás korú gyermek Csömörre.

Kedden a Polgármesteri Hivatalban Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária  alpolgármester egyeztetést tartott több intézmény (óvodák, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, szlovák nemzetiségi önkormányzat) vezetőivel. Az önkormányzat és a települési fenntartású, Laky utcai Nefelejcs Művészeti Óvoda megállapodott abban, hogy az óvodás korú menekült gyermekek számára biztosítják a nevelési szolgáltatást az intézményben. Emellett felvették a kapcsolat a helyi művelődési ház, a sportcsarnok és a szlovák ház vezetőivel annak érdekében, hogy a gyermekek (többségük jelenleg magyar anyanyelvű) számára, életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően, biztosítsák a lehetőséget különböző közösségi (sport, kulturális, hagyományőrző) programokban való részvételre.

Fábri István polgármester telefonon és levélben is megkereste a településen működő oktatási és nevelési intézmények állami és egyházi fenntartóit, hogy az önkormányzati óvodához hasonlóan minél előbb biztosítsák az ukrajnai menekült gyermekek részére az intézményekbe való bekapcsolódást.  Az állami fenntartású iskola és zeneiskola, illetve az egyházi fenntartású Kacsóh P. utcai óvoda vezetőjével már megtörtént az egyeztetés, de ők csak a fenntartójuk engedélyével fogadhatják a gyermekeket.

Az önkormányzat kialakította a településre érkező családok fogadásának gyors menetrendjét is. Először Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető koordinálása mellett a Szociális Alapszolgáltatási Központ veszi fel velük a kapcsolatot a legsürgősebb tennivalók (pl. meleg étel és tisztálkodási lehetőségek, ruházkodás) biztosítása érdekében, ezt követően a szállás elfoglalása történik, ahol a községgondnokság munkatársai elvégzik az esetlegesen szükséges lakás karbantartásokat, illetve kiegészítik a berendezési tárgyakat (pl. plusz ágyak). A háborús menekült családok egy napon belül orvosi kivizsgáláson esnek át és ha szükséges, egészségügyi ellátást biztosítanak számukra. A gyermekekkel szakképzett nevelő, illetve pszichológus foglalkozik, a felnőttek (többségükben édesanyák) számára egyelőre alkalmi munkalehetőséget biztosít, illetve keres az önkormányzat.

Megszakítás