Üdvözöljük!

2013. évi jelentősebb közterületi, intézményi fejlesztések

2013 augusztus 05. –
Önkormányzati, települési hírek

Mienk_itt_a_ter_logoJúlius havi helyzetkép

Jelenleg zajló fejlesztések

 

Major út felújítása

Az önkormányzat 2013–2014. között önerőből fel kívánja újítani az évtizedekig a megyei közútkezelő vállalat által kezelt legforgalmasabb, igen rossz állapotban lévő főutat (Major út–Jókai utca–Rákóczi utca). Első lépésben idén július–augusztus hónapokban a Major úti szakasz aszfaltburkolatának és szegélyének teljes cseréjére kerül sor. Ennek részeként, közlekedésbiztonsági céllal, az iskola előtti részen térköves útkiemelést is végeznek. A munkára a megbízást a közbeszerzési eljáráson nyertes Ár-La Kft. kapta, bruttó mintegy 18 millió Ft értékben.

 

Laki utcai óvoda bővítése

Az előkészítő földmunkák után elkezdődött az épület bővítése az óvodánál. A jelentős európai uniós támogatással zajló építkezés eredményeként ősztől 50 fővel több gyermeket tud fogadni az intézmény. A tervek szerint a munkák nagy részével szeptemberig elkészülnek annak érdekében, hogy az őszi működés zavartalan legyen. Július végén a tervezett feladatokat elvégezte a közbeszerzési eljárás során nyertes Confector Kft. Kisebb belső munkák még várhatóak szeptemberben. A beruházás összköltsége több mint 100 millió Ft, amit teljes egészében az európai uniós pályázaton elnyert támogatásból valósít meg az önkormányzat.

 

Sportcsarnok felújítása

Ez év nyarára elkészül a Csömöri Sportcsarnok küzdőterének teljes felújítása, amelynek során új parkettával borítják a helyi verseny- és amatőr sportszakosztályoknak, illetve az iskolai testnevelésnek otthont adó intézmény pályáját. A tető szigetelésével már elkészültek, mint ahogy a szellőző berendezés felújítása is megtörtént.

A beruházás összköltsége bruttó 34 millió Ft. A munkák finanszírozásának jelentős részét, 23 millió Ft-ot társasági adós pályázaton nyert az önkormányzati tulajdonú nonprofit sport kft., a fennmaradó 10,3 millió Ft-ot az önkormányzat saját bevételeiből teremtette elő. További újítás, hogy önerőből felújítják a kondicionáló termet, továbbá a jelenleg legsikeresebb szakosztály, a kerékpáros csapat szerelő- és tároló helyiséget kap.

 

Rét utcai (3-as számú) bekötő út építése

Az önkormányzat elvégezte az általa vállalt feladatokat: elkészíttette és engedélyeztette az új terveket, és saját költségén áthelyeztette a közműveket a Laki sarkon épülő körforgalom építéséhez. Az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint azonban a pótközbeszerzés továbbra is elhúzódik, lapzártánkig bizonytalan volt, hogy mikor tudják befejezni az összesen egymilliárd forint értékű beruházást és mikor nyitják meg az új utat. Az állami beruházásra ebben a fázisban már nincs ráhatása a helyi önkormányzatnak.

 

Pataksétány kialakítása és Ulicska gyalogút felújítása

A munkák több ütemben zajlanak. Az Ulicska–Szabadság úti szakasz parkosítása, rendbetétele már lezajlott. Elkészültek a Szabadság úti híd melletti rámpás lépcső új tervei, aminek eredményeképpen úgy tűnik, még részlegesen sem kell lezárni a főutat. A híddal szeptemberre készülnek el.

A Csömöri Civil Egyesület 2012 őszén elkezdett akciójához 2013 áprilisában több csömöri és környékbeli polgár, helyi szervezet, közösség is csatlakozott. Az önkormányzat a felmerülő anyagköltségek jelentős részét átvállalta, továbbá a Csömöri Községgondnokság is több területen segíti a munkákat.

 

Művelődési ház felújítása

Összesen 12 millió Ft-os keretet szavazott meg a képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház részére a már sok-sok éve szükségessé vált belső felújítási munkákra. Ennek részeként többek között kicserélték a nagyterem nyílászáróit, ugyancsak itt parketta felújítást végeznek, továbbá jelentős mértékben korszerűsítik a fűtésrendszert és az elektromos hálózatot. A felújításokra számos helyi és környékbeli vállalkozó összehangolt munkájának eredményeként kerül sor. A befejezés várható ideje augusztus vége.

 

 

Előkészítés alatt álló fejlesztések

Széchenyi úti járda felújításának folytatása – Rozmaring utca–mezőgazdasági bolt közötti szakasz (augusztus–szeptember)

Laki sarki játszótér és közpark építése (augusztus–szeptember)

Major úti gyalogjárda és kerékpárút építése (október–november)

Baptista gyülekezeti ház előtti parkoló építése (október–november, a Jókai utca felújításától függően)

Béke tér közlekedési fejlesztése-átépítése (október–november)

Szennyvíztisztító telep felújítása (2014. tavasz)

 

Már befejezett fejlesztések

 

Csömöri út építése

A Majorszegiliget első szilárd burkolatú útját 2013. május végén adták át. A 350 méter hosszú és 6 méter széles gyűjtőút kereszteződéseiben forgalomlassítási céllal térkővel megemelt szakaszokat építettek („széles fekvőrendőrök”), továbbá vízelvezető és vízgyűjtő szikkasztó árkok készültek. Az önkormányzat további útstabilizálási munkát is megrendelt bruttó 6,6 millió Ft értékben, aminek eredményeként az M0-s szervizútig vezető út felújítását is elvégezték, így az M0-s felől először vált elérhetővé teljes egészében szilárd útburkolaton a Majorszegiliget településrész.

 

Kacsóh Pongrác úti óvoda felújítása

Áprilisban befejezték az óvoda nyílászáróinak, redőnyeinek teljes cseréjét bruttó 5 millió Ft értékben. Ezenkívül szükségessé vált a teljes mennyezet javítása is, amelyet csömöri vállalkozók bruttó 1,3 millió Ft-os értékben végeztek el.

 

Római katolikus templom előtti közterület rendezése

Kiemelt szegélyű járda, korlát, gyalogos-átkelőhely (Szabadság úti kereszteződés) és vízelvezető árok épült, újra építették az úttestet, a hivatal előtti kereszteződésben forgalomlassítási céllal térköves útszint emelést végeztek. Az Erzsébet utcában az Ulicskánál gyalogos-átkelőhely is kialakításra került április hónapban, és tovább folytatják az átmenő teherautó-forgalom ellenőrzését.

A fejlesztés teljes költsége bruttó 7 millió Ft volt.

 

Árpád utca Szabadság út–Bulgárkert közötti szakaszának felújítása

A település központi területén található legrosszabb állapotú út felújítása során az 550 méteres szakasz teljes újraaszfaltozását végezték el, emellett több helyen új vízelvezető-, illetve szikkasztó árkot építettek, Az útfelújítást és az ároképítést a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes Relid-bau Kft. végezte bruttó 28 millió Ft értékben. Emellett teljesen új járdát is épített a Csömöri Községgondnokság bruttó 6 millió Ft értékben.

 

 

Megszakítás