Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Összefogás Rehabilitációs Központ

 

Összefogás Rehabilitációs zpont

 

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csömöri Települési Értéktár Bizottság

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Szántóné Hermányos Mária

Levelezési cím: 2141 Csömör, Rákóczi u. 18. Telefonszám: 28 632 402, 30 970 3607

E-mail cím: amariart@t-online.hu

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1. A nemzeti érték megnevezése Összefogás Rehabilitációs Központ

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 


□ agrár- és élelmiszergazdaság

 

□ ipari és műszaki megoldások

 

□ természeti környezet


X egészség és életmód

 

□ kulturális örökség

 

□ turizmus


□ épített környezet

 

□ sport


 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 2141 Csömör, Ibolya u. 13–19.

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési                       tájegységi                         X megyei                              □ külhoni magyarság

 

 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

 

A történet: Szerekes Erzsébet csömöri lakos halmozottan sérült gyermekét nevelve sok hasonló reménytelen helyzetben lévő sorstárs életét látta, és azon gondolkodott, hogyan biztosíthatna a gyerekeknek biztonságos felnőtt életet. Alepelve: amit egy egészséges ember kívánna magának, arra van szüksége a sérült személynek is. Leleményes szervezőképességgel látott munkához1982-ben. Pályázati lehetőségek kikutatásával 1984-ben a hajdani Csömöri TSz területén az államtól kapott földterületen megalapította és létrehozta az Összefogás Ipari Kisszövetkezet, ahol munkatevékenység által fejlesztette a fogyatékkal éló fiatalokat a hivatalos gyakorlatban megszokott „elfektetve elszigetelő” szemlélet helyett. Civil szülőként lassan-lassan vívta ki módszere hivatalos elfogadását. A sérült emberek családhoz, szülőhely-hez kötődésének tisztelete miatt évek során az egész országra kiterjedő Rehabilitációs Központ nőtt fel kitartó munkája eredményeképpen. 2010-ig 22 lakóotthon és 24 vidéki telephely épült fel 809 fő foglalkoztató befogadására. A foglalkoztatott sérültek teljes körű egészségügyi ellátást és rehabilitációt kapnak. A módszernek köszönhetően Olyan emberek is munkába integrálhatóvá válnak, akik alap helyzetben pszichiátriai osztályokon elfekvők lennének. A lakóotthonok mindegyike saját fürdőszobás, ami nemzetközi viszonylatban is rendkívüli. A lakások szeparáltsága mellett az intézményben ugyanakkor közösségi szellem


 

uralkodik. Ezáltal az intim-, magán- és közösségi élet lehetősége mindenki számára adott. A 2007-es törvényi szabályozás sajnos megvonta az állami támogatás jelentős részét, megszüntette az otthonok bérleménykénti működtetését. Ez súlyosan megnehezítette az intézmények fönntartását, az Összefogásét is, mely azóta csődeljárás miatt többször szerveződött át.

 

A Rehabilitációs Központ ma két jelentős, normalizációs elvek szerint működő szervezetből áll:

1. Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. a 22 éve alakult Összefogás Ipari Szövetkezet jogutóda. Alapelvek: családiasság, ellátott-központúság, nyitottság, rugalmasság. Munkalehetőséget biztosít súlyos szellemi és fizikai fogyatékkal élőknek. A csömöri telephelyen ma mintegy 300, országosan további 314 főt foglalkoztat.

Mukatevékenységek:

gyertyaöntés, kerámiaműhely, varroda, szövöde, ipari összeszerelő műhelyek, kertészet, takarítás, karbantartás, állattenyésztés vidéki gazdaságban, Bakony-kutiban. Az ipari összeszerelő műhelyekben bérmunka folyik. A fázisokra lebontható tevékenységre könnyen megtaníthatóak a csökkent munkaképességű emberek. A kreatív műhelyekben az alkotás örömét élhetik át a tehetséges munkatársak.

A termékeket helyben és vásárokon értékesítik. A Csömöröri ajándékbolt a rehabilitációs központ működtetésében elsősorban az itt készült, magas minőségű egyedi kézműves termékek értékesítésére jött létre, a vásárokon való szereplésben, termékfej-lesztésben a Segítő Vásárlás program működik közre.

Az állami támogatások lecsökkenésével a nonprofit szervezet profitorientálttá vált és nagyon nehezen tudja előállítani a működéshez szükséges anyagi feltételeket. Munkatársait minimálbéren és önkéntesen tudja foglalkoztatni, mely a nehéz helyzetben élőknek gyenge megélhetési lehetőséget nyújt.

 

 

2. Az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány 2000-ben alakult, 111 gondozottnak ad otthont, intézményi elhelyezést biztosít a fogyatékkal élők számára.

Intézeti struktúra:

Lakóotthon (2 épület) – lakóközösség családi ház jellegű elhelyezéssel, önálló lakrészekkel (fürdőszoba + lakószoba), közös étkező és nappali helyiséggel, 24 órás segítői felügyelettel. Fogyatékkal élők otthona (5 épület) – hasonló, mint a lakóotthon, de az önálló lakrészek konyhával is rendelkeznek.

Integrált társasház – enyhe fokban sérült fiatalok és – igény esetén – nem sérült családtagjaik önálló, saját tulajdonú lakásokban élnek, szükségleteiknek megfelelő ellátásban, gondozásban részesülnek.

Nappali gondozó – súlyos, halmozottan fogyatékkal élő fiatalok fejlesztése történik itt, s a foglalkozások révén képessé válnak védett munkahelyen való munkavégzésre.

Szolgáltatások:

Egészségügyi ellátás – orvosok, főnővér, terápiás szakemberek biztosítják. Terápiák: masszázs, gyógytorna, mágneságy-terápia, homeopátiás gyógyítás;

Fejlesztő pedagógia – tervszerű és rendszeres pedagógiai és gyógypedagógiai készségfejlesztés;

Pszichológiai szolgáltatások: Hellinger-féle családállítás, egyéni pszichoterápiák, pszichológiai tanácsadás;

Szabadidős tevékenység: rendszeres klubfoglalkozások, kirándulások, sakk szakkör, playback, színházi foglalkozások, zeneterápiás foglalkozás;

Sport: labdarúgó csapat, asztalitenisz, futás;


 

Nyaraltatás. Minden évben két nagy rendezvény, a Juniális és a szüreti bál kerül megrende-zésre. A foglalkozások megtervezésénél a szórakoztató időtöltésen túl a személyiség- és készségfejlesztésre is figyelnek.

 

 

Nemzetközi kapcsolatok:

A német Lebenshilfe Egyesülettel tevékenységük, céljaik és módszereik, valamint szellemi-ségük rokonsága folytán mintegy 7 éve komoly szakmai, emberi kapcsolatban állnak. Csereprogramjuk biztosítja a rendszeres tapasztalatcseréket intézményeik között kölcsönös cserelátogatások, tanulmányutak folytán.

 

Az AIESEC Magyar Közgaszdászhalgatók Egyesület szervezésében évente 69 fő külföldi önkéntes szociális munkás gyakornok jön az intézménybe tanulmányútra. Brazília: 24 fő, Jordánia: 1 fő, Guatemala: 1 fő, Új-Zéland: 3 fő, Németország: 3 fő, Bulgária: 2 fő, Hong-Kong: 3 fő, Észtország: 1 fő, Szingapúr: 1 fő, USA: 2 fő, Mexikó: 4 fő, Chile: 1 fő, Olaszország: 1 fő, Lengyelország: 2 fő, Görögország: 3 fő, Marokkó: 1 fő, Írország: 1 fő, Hollandia: 1 fő, Albánia: 1 fő, Bosznia Hercegovina: 3 fő, Portugália: 2 fő, Ukrajna: 1 fő, Taiwan: 2 fő, Ausztrália: 1 fő, Kína: 1 fő, Litvánia: 1 fő, Pakisztán: 1 fő, Egyiptom: 1 fő.

 

TÁMOP.5.5.4/A-09/1-2009-0003 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Fogyatékkal élő emberek képzése és foglalkoztatása a médiában c. program 2010-2011 keretében az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány elindította Mozgóképgyártó OKJ-s végzettséget adó tanfolyamát Tanuljunk Egymástól néven. A projekt célja az volt, hogy a fogyatékossággal élők csoportjának médiaképzési lehetőséget biztosítson annak érdekében, hogy megjelenhessenek a média területén, mint munkavállalók. Így szaktudásukkal, látásmódjukkal, speciális jellegzetes-ségeikkel érzékenyíthetsék a tömegmédia sztereotipizáló világát.

A fogyatékkal élő emberek világáról a nem fogyatékkal élők nagyon keveset tudnak. A társadalomra ható médiumok csak akkor tudják helyesen és főleg hitelesen átadni az üzeneteket, ha azok elkészítésében maguk az érintettek is közreműködnek.

 

Támogató intézmények: · Bricostore

  • · Baumax
  • · ESSL Alapítvány
  • · Vodafone Magyarország Alapítvány · Westel
  • · Philadelphia Alapítvány
  • · KERNEL Informatikai Fejlesztő Kft. · Lions International
  • · Gyöngyház Kft.
  • · Hankook Tire Magyarország Kft. · Nemzeti Civil Alapprogram
  • · A rehabilitációs foglalkoztatás támogatója: NRSZH · Villum Kann Rasmussen Fonden & Velux Fonden

 

6. A javaslat indoklása

Az intézmény működési módszerét, sikereit mind hazai, mind nemzetközi érdeklődés kíséri. Pl. a mohácsi telephely is a módszer átültetésével jött létre az ottani településvezetők


 

kérésére. Idézet egy ott dolgozótól: „Én most lettem igazi mohácsi (…), mert mindennap megyek dolgozni. Találkozom az utcán X-el, és megkérdezi, hogy én hogy vagyok? Tudja a nevemet, és én is tudom az ő nevét.”

Az elért eredmények méltóvá teszik a csömöri intézményt nemzeti értéktárba való felvételre. Bízunk benne, hogy ezzel is elősegíthetjük a módszer országos és nemzetközi elterjedését.

 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

David Bornstein: How to Change the World, 2004. OXFORD UNIVERSITY PRESS

 

Tóbiás Gábor: Még sehol nem láttam ilyen alapítványt egymillió eurós díj a Baumax tulajdonosaitól 2009. augusztus 27. Közelkép Hírügynökség

 

 

Miszlivetz Ferenc Példás összefogás egy fogyatékos társadalomban 2011. Újreformkor

 

 

Médiaunió Alapítvány „Jó embert keresünk” társadalmi célú kampány filmje 2014. www.csomortv.hu

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.osszefogas-eea.hu

Megszakítás