Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Közúti vasbetonhíd

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:                                               Reményi Gábor

Levelezési cím:               2141 Csömör, Árpád utca 11. Telefonszám:                    06 30 9488-603

E-mail cím:                       remgabor@gmail.com

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Közúti vasbetonhíd

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

□ agrár- és élelmiszergazdaság

□ ipari és műszaki megoldások

□ természeti környezet

□ egészség és életmód

□ kulturális örökség

□ turizmus 

X épített környezet

□ sport


 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Csömör, Szabadság út (a Petőfi Sándor utca és Árpád utca közötti szakaszon)

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

X települési                           □ tájegységi                              □ megyei                                  □ külhoni magyarság

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A települést kelet-nyugat irányban átszelő Csömöri-patak fölött két belterületi közúti híd található. Az első állandó híd építésének pontos dátuma ismeretlen, de mivel évszázadok óta a mai Szabadság út volt az észak-dél irányú főút, így valószínűsíthető, hogy ezen a helyen volt az első épített átkelőhely is.

A mai híd közvetlen elődje egy tégla boltozatos (esetleg favázas) állandó híd lehetett. Erre utal a XVIII. század második felében (1771), közvetlen a híd mellé felállított Nepomuki Szent János szobor is. A mai, vasbeton szerkezetű híd, valószínűleg a Szabadság út Petőfi Sándor és Árpád utca közötti szakaszának átalakítása során épült. Az út eredeti vonalvezetése követte a patakvölgy vonalát, a legmélyebb pontja a patakmeder fölött volt. A szabályozás során a Petőfi utcát tűzték ki a legmélyebb pontnak és innen változó mértékű, de folyamatos emelkedőt építettek az Árpád utca vonaláig. Ekkor alakult ki a járda melletti “partoldal” és ekkor került a Szent János szobor jelentősen az út szintje alá.

A híd egynyílású, monolit vasbeton szerkezetű építmény. A boltozat szélessége 4,05 méter, a patakmedertől mért magassága 2,90 méter. A járóvonalon mért hossza 12,10 méter, a teljes szélessége 9,65 méter. Sajnos nagyon rossz műszaki állapotban, de még mindkét oldalán látható az eredeti építéskori, 25,00 cm széles, karakteres vasbeton mellvédkorlát. A korlátok mellett a híd keleti oldalán 2,05 méter széles kiemelt gyalogosjárda a nyugati oldalon 35,00 cm széles kiemelt műszaki szegély található. A kiemelt szegélyek között fekszik a 6,75 méter széles, aszfaltozott úttest.


 

A felületképzés nélküli vasbeton boltozat és mellvédek mára rendkívül rossz állapotba kerültek. A vasalások feletti betontakarás jelentős mértékben lemállott, így megindult az betonvasak korróziója. A keleti oldalon lévő mellvédkorlát több helyen eltört és balesetveszélyessé vált, ezért 2013-ban egy vasbeton gyámgerenda készült a korlát és a boltozat közé.

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A híd különleges példája a hagyományos téglaboltozatos hidakra jellemző vonalvezetés és a modern, monolit vasbeton szerkezet ötvözetének. A vasbeton mellvédkorlát anyagában és geometriájában is szervesen kapcsolódik az alapszerkezethez. Jelentős közlekedési műtárgyként, több, mint 100 éve meghatározó eleme a település központjának.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –


 

III. MELLÉKLETEK

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:                        A híd keleti oldala                                                               A nyugati oldali mellvédkorlát

 


                             Vasbeton boltozat                                           A keleti oldali vasbeton gyámgerenda

 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek: –

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

A csatolt fényképek felhasználásához (a forrás megjelölése mellett) hozzájárulok.

 

 

 

 

Csömör, 2015. május 16.

Megszakítás