Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Dr. Katona Péter jegyző

Telefon: 06-28-544-020/1190-es mellék
E-mail: titkarsag@csomor.hu, jegyzo@csomor.hu

A jegyző

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét

Ügyek felsorolása: adóosztály, pénzügyi osztály, műszaki osztály és igazgatási osztály feladatainak vezetése

Ügyfélfogadás:  Minden szerdán de. 8-12 és du. 13-16 Bejelentkezés szükséges a 28 544-020/1190 -es mellék

Megszakítás