Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Csömöri Kulturális Közalapítvány

A Csömöri Kulturális Közalapítványt a kilencvenes évek elején hozták létre, így ez a település egyik legrégebben működő civil kezdeményezése.

Célja elsősorban az általános iskola után szakközépiskolában, gimnáziumban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben továbbtanuló csömöri fiatalok szociális-ösztöndíj támogatása.

Az ösztöndíjakat a tanulók tanulmányi eredményük és szociális helyzetük együttes figyelembe vételével, pályázati úton kaphatják meg.

Az alapítvány a csömöri diákok nyelvtanulását is ösztönzi azzal, hogy a vizsgadíj utólagos kifizetésével támogatja a középiskolások és felsőfokú tanintézményekben tanuló csömöri fiatalok sikeres nyelvvizsgázását.

Az ösztöndíjprogram mellett az alapítvány a csömöri civil szervezetek számára működési és céltámogatást biztosít. A pályázaton indulás alapfeltétele, hogy a szervezet a településen lakók érdekében dolgozzon, és sikeresen elszámoljon az előző évi támogatással.

Az alapítványtól támogatást csak pályázat útján lehet elnyerni, az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően.

A közalapítvány feladatai közé tartozik a Csömöri Hírmondó kiadása is.

A Csömöri Kulturális Közalapítvány által támogatott és megvalósult programok, működési támogatások:

A Csömöri Kulturális Közalapítvány jelenleg érvényben lévő helyi pályázatai fiataloknak, művészeknek, civil közösségeknek:

  • Tanulmányi ösztöndíjpályázat: középiskolásoknak (szociális helyzet és tanulmányi eredmény figyelembevételével)
  • Tanulmányi ösztöndíjpályázat felsőfokú tanintézményben tovább tanulóknak:  a középiskola befejezését követően, amely az első diploma megszerzésére irányul (szociális helyzet figyelembevételével)
  • Nyelvvizsgadíj-támogatás középiskolásoknak: (kizárólag „B2”  típusú középfokú nyelvvizsgához)
  • Nyelvvizsgadíj-támogatás felsőfokú tanintézményben tanulóknak: (kizárólag „B2” típusú középfokú nyelvvizsgához)
  • Alanyi jogon járó, állandó csömöri lakcímmel rendelkező 14-29 éves korú fiatalok nyelvtanulás/nyelvvizsga támogatása
  • Pályázat csömöri civil szervezetek számára
  • Pályázat csömöri művészek,  alkotók, alkotóművészek számára

Az éppen aktuális beadási határidőkről és feltételekről a lap alján található dokumentumokból tájékozódhat.

Harmath Diána 
a Csömöri Kulturális Közalapítvány elnöke

Megszakítás