Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A krammer teréz zeneiskola jubileumi jótékonysági tanári hangversenye

2011 október 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Ráduly Ildikó intézményvezető írása.

„Minden régi bölcselet égető kérdése volt: „Mi van az ember hatalmában?” S egyhangúan felelték mind: „Csak a lelke.” Ez a legrégibb, igen, az egyetlen igazság, melyet az ember értelme megismert és föltétlen igaznak elfogadott. Az idő, a tapasztalás, az érzékelés és a tűnődés nem változtatta meg ezt az igazságot. Csak a lelkünk van hatalmunkban, semmi más. De ez a hatalom korlátlan, nem sértheti meg senki, nem veheti el tőlünk senki.”

Márai Sándor- Füves Könyv: A lélekről és a hatalomról (részlet)

S amit én tennék hozzá: ahhoz, hogy lelkünk szabadon szárnyaljon, táplálékra van szüksége. De ez sosem anyagi. Egy vers, egy dallam, a tanulás maga, a közös értékteremtés bármely formája, a sport mind ezt a valamit táplálja bennünk. Persze ezt nem lehet gazdasági mutatókkal, költségvetési sorokkal és egyéb számításokkal igazolni. Bár tudományosan már igazolták, hogy az, aki érzelmileg gazdag, tudományosabban: érzelmi intelligenciája fejlettebb, az bizony, értelmi intelligenciában is magasabb eredményeket produkál, mint mások. Ráadásul alkalmasabb mindenféle munkavégzésre, hiszen képes alkalmazkodni, csapatban gondolkodni, nagyobb az állóképessége, könnyebben alakít kapcsolatokat, képes azokat életben is tartani és folytathatnám a sort.

Én azt gondolom, hogy ez a tény, amit ősidők óta tudunk, motiválta azt, hogy itt, a mi településünkön is létrejöjjön egy zeneiskola, ami helyszíne lehet a gyerekek zenei ízlésének formálásának, tehetségek kibontakoztatásának, közösségteremtésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének.

A Krammer Teréz Zeneiskola hagyományosan immár 11. éve rendezi meg Krammer Napi Tanári Koncertjét. A mai alkalom egyben az iskola fennállásának 20 éves évfordulója is, hiszen 1991 szeptemberében kezdte meg működését önállóan a zeneiskola. A zeneiskola első igazgatóját, Kócziás Györgyöt Deák Miklós és Takács László keresték meg azért, hogy vállalja el az intézmény vezetését, az akkori Önkormányzat támogatásával.

Egyszerűen, kicsiben indult el az iskola. De miért is? Talán itt a lényeg: mert volt rá igény. Nem öncélúan, valamilyen anyagi érdekből vagy tudom is én miből, hanem azért, mert voltak olyan családok, szülők, gyerekek, akik helyben szívesen tanultak volna zenét, úgy, ahogy azt egyedülállóan Európában a magyar oktatási rendszer lehetővé tette, iskolai, intézményes keretek között, megfizethető áron. 1996 után Konstantinné Dombegyházi Mária vette át a vezetést, folyamatosan bővültek a tanszakok, a tanítási helyszínek, kialakultak a hagyományosnak mondható rendezvények, zenekarok, melyek aztán rendszeres közreműködői lettek a település kulturális, hagyományőrző programjainak.

És most itt vagyunk, a kezdeti kockázatvállalás, én úgy gondolom, hogy meghozta gyümölcsét. De nem csak kockázat volt az indulásban, hanem rengeteg munka, ami az évek során inkább gyarapodott, mint kevesbedett volna. De bárki is munkálkodott az iskola működtetésén (vezetők, tanárok, szülők, fenntartó) valamiért mégis érdemesnek tartotta az áldozathozatalt, a feladatvállalást. Ez pedig az, hogy ezek a gyerekek, akik itt tanulnak, csak gazdagodhattak az itt megszerzett ismeretekkel, élményekkel, tehetséges növendékeink pedig ezen az úton folytathatták tovább tanulmányaikat.

A tanári koncert a zeneiskolai oktatók, növendékek és néhány barát részéről is azt szeretné bizonyítani, hogy mi, mindannyian hiszünk abban, hogy ez fontos, hogy erre a munkára szükség van. Hiszen az érték, amit teremtünk, az nem öncélú, nem csak nekünk jó, hanem annak, aki hallgatja, azoknak, akik tanulhatnak ezektől a pedagógusoktól, a településen lakóknak, a fenntartónak, aki méltán lehet büszke arra, hogy ilyen zeneiskola működik Csömörön.

Vigyázni kéne rá, és lehetőleg mielőbb megoldani az aktuális problémát, hogy a rendes kerékvágásba visszazökkenve megvalósíthassuk terveinket. Sajnos, ennek az áldatlan állapotnak köszönhetően két hete ellopták három klarinétunkat, melyek pótlásáról sürgősen gondoskodnunk kell. A pénzbeli felajánlásokat teljes összegben erre fogjuk fordítani, kérjük, lehetőségeikhez mérten segítsenek bennünket ebben is.

Ezzel együtt, kérem, hogy ne a problémákra figyeljünk, lépjünk ki, ha csak egy rövid időre a mindennapi gondokból, kívánom, hogy a zene önfeledt élvezetével konkrétan is tapasztaljuk meg annak emberformáló erejét.

Ráduly Ildikó igazgató

Megszakítás