Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2015 november 23. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2015. október 15.—november 12. közötti időszakról.

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 15-én tartotta rendes ülését, melyen az egészségház építési terveinek elfogadása mellett döntöttek a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, továbbá több jelentős parkosítási-fásítási program elindításáról. A képviselők emellett meghatározták a települési értéktár első elemeit. A közterületi fejlesztéseken belül a vízelvezetési beruházások elindítása szerepelt még a napirenden.

 

2.) Október 16-án Településvezetői beszélgetés Csömör XX. századi eseményeiről címmel dr. Paulovics Mihály volt tanácselnök, Bátovszky György korábbi polgármester és Fábri István jelenlegi polgármester közösen vitatta meg és értékelte az elmúlt évszázad fontosabb eseményeit a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beszélgetést Takács László pedagógus, a Csömör Községért Emlékérem kitüntetettje vezette.

A 300 éves helytörténeti rendezvénysorozat keretében megrendezett eseményen sok érdeklődő csömöri polgár mellett részt vett többek Eigler Tamás, Kadók Ferencné, Pásztor Sándor, Szántóné Hermányos Mária és Tihanyi Ferenc képviselő, Szeltner László művelődési ház igazgató, Bátovszky János iskola igazgató, Veresné Boda Mária könyvtárvezető és Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője is.

 

3.) Október 17-én újra benépesült a Hősök tere, a hagyományos Termelői és bolhapiac szombat délelőttjein.

 

4.) Október 21-én, idén először a Gloria Victis Emlékműnél rendezték meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott hivatalos községi megemlékezést. Az Önkormányzat és a Gloria Victis Közhasznú Alapítványközösszervezésében zajló rendezvényen Mátyás Sándor alapítványi elnök és Fábri István polgármester köszöntője után dr. Tuzson Bence,Csömör országgyűlési képviselője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet, aki koszorút is elhelyezett az emlékműnél. Az ünnepi műsorban közreműködött Kertész Péter Jászai Mari díjas színművész, Dinnyés József énekes-előadóművész és a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola színjátszó csoportja. A megemlékezés a helyi szervezetek koszorúzásával zárult, amelyen az önkormányzat koszorúját Fábri István polgármester és Szántóné Hermányos Mária képviselőhelyezték el.

Az ünnepség második részében a művelődési házban dr. Schrötter Tibor ’56-os vándorkiállítását nyitotta meg Szeltner László a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója. A rendezvényen  a Vox Animi Vegyeskar működött közre Takács László karnagy vezetésével.

Az ünnepségen Eigler Tamás, Kadók Ferencné, Pásztor Sándor és Tihanyi Ferenc képviselők mellett dr. Katona Péter jegyző is részt vett.

 

5.) Október 26-án, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Fábri István polgármester és Benkó Gábor műszaki osztályvezető tartott megbeszélést az Erzsébet utcai lakosokkal a tervezett csapadékvíz elvezetési munkálatokról.

 

6.) Október 27-én az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság tartotta ülését Pásztor Sándor elnöklete mellett a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 

7.) Október 28-án a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Szabó Erzsébet elnöklete mellett.

 

8.) Október 30-án 90. születésnapja alkalmából Barócs Istvánnét köszöntötte Fábri István polgármester és ez alkalomból személyesen adta át Magyarország Kormányának emléklapját.

 

9.) Október 31-én, a Reformáció emléknapján délelőtt az evangélikus templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen Johann Gyula evangélikus lelkész prédikált. Este, szintén az evangélikus templomban, a közös evangélikus-református gyülekezeti alkalmon Johann Gyula, illetve Esztergály Előd református lelkész hirdetett igét.

 

10.) November 1-jén, Mindenszentek ünnepén egyházi szokás szerint a csömöri temetőben emlékeztek az elhunytakra a hozzátartozók. A temető környékén egész délután nagyon nagy forgalom volt, szerencsére említésre méltó közbiztonsági esemény nem történt.

A Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat délutánra, immár hagyományosnak mondható Fáklyás felvonulást szervezett az egyetlen helyi szlovák nyelvű síremlékhez. A megemlékezésen Szabó Erzsébet,a nemzetiségi önkormányzat elnöke és Takács László nyugdíjas pedagógus beszélt az egybegyűltekhez. A nemzetiségi önkormányzat koszorúját Szabó Erzsébet elnök, a települési önkormányzat koszorúját Fábri István polgármester és Tihanyi Ferenc képviselő helyezték el.

 

11.) November 2-án a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság ülésezett Eigler Tamás bizottsági elnök vezetésével a Polgármesteri Hivatalban.

 

12.) November 3-án a Népjóléti és Kulturális Bizottság ülésezett a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnök vezetésével.

 

13.) November 3-án a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, az ülést Tihanyi Ferenc, a bizottság elnöke vezette.

 

14.) November 5-én lezajlott a fővárosi önkormányzat által indított per első tárgyalása a Budakörnyéki Bíróságon. A bíró javaslatát elfogadva a csömöri és a fővárosi önkormányzat szünetelteti a pert a közös megegyezés szándékával a helyi bánya-rekultivációs szerződés ügyében.

 

15.) November 5-én a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatást tartott a Sinka István Községi Könyvtárban Dunavölgyi Illés Sándorné elnök vezetésével.

 

16.) November 7-én  hagyományos őszi civil faluszépítési akciót tartottak. Ezúttal a szabadtéri sportpálya körüli terület egy részének parkosítását végezték az önkéntesek. A Csömöri Civil Egyesület kezdeményezésére zajló közös munkában a Vox Animi Vegyeskar, az 1031. számú Hunyadi János Cserkészcsapat, az evangélikus gyülekezet és a HIT Gyülekezet csömöri csoportja, az Összefogás Rehabilitációs Központ és a Csömöri Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt.

 

17.) November 7-én harmadik alakalommal rendezték meg a Csömöri Szent Rita Katolikus Karitász bált a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A rászorultak megsegítését célzó rendezvény házigazdája Eölyűsné Kákonyi Antett és Görbe József helyi római katolikus plébános volt. A rendezvényen Fábri István polgármester, Szántóné Hermányos Mária és Tihanyi Ferenc képviselők is részt vettek.

 

18.) November 10-én intézményvezetői értekezletet tartott Fábri István polgármester a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, amelyen a helyi önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmények, illetve önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok vezetői vettek részt.

 

19.) A településen zajló jelentősebb fejlesztések és felújítások:

– November első hetében elkezdődött az Erzsébet utca vízelvezetési rendszerének kiépítése az Ulicska és Szabadság út közötti szakaszon a Komjáti-Design Kft. kivitelezésében.

– A zeneiskola előtti járda helyreállítása is zajlik, a munkát a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai végzik.

– Elkészült a Jókai úti patakhíd alatti meder helyreállítása, amelyet a Komjáti-Design Kft. végzett el bruttó 757.428,- Ft értékben.

– Elkészült a Széchenyi úti vízelvezetési problémák kezelésére megrendelt tervdokumentáció, amelynek ismeretében novemberben kezdődnek el a kivitelezési munkálatok.

 

******

 

– November 13-án a helyi általános iskola tartja hagyományos Mátyás-napi jótékonysági bálját a Csömöri Spotcsarnokban.

 

– November 14-én Tollfosztó címmel tartják Csömörön a megyei szlovák nemzetiségi önkormányzatok hagyományos bálját a Csömöri Sportcsarnokban.

 

– November 22-én az Éless Szín újabb premier előadását tartja a művelődési házban „Bridge/A nagy játszma” címmel .

 

– November 26-án közmeghallgatás tart a Képviselő-testület a művelődési házban.

 

– A következő rendes képviselő-testületi ülés 2015. december 17-én lesz.

 

 

 

Fábri István s. k.

polgármester

 

 

 

Megszakítás