Üdvözöljük!

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. március 30-április 12. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. április 12-i ülésére.)­

 

– Összefoglalás –

 

 

1.) Március
31-én a Mátyás Király Általános Iskolában került megrendezésre, az idén 22 . alkalommal
a Körzeti vers és prózamondó verseny.  A vidám és színvonalas megmérettetésen 12
általános iskola képviseletében, összesen 100 kisdiák mérte össze tudását.  

 

2.)
Április 5-én a nemzetiségi oktatás és
nevelés
elindításának lehetőségeiről egyeztettek az iskola, az óvoda, a
nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzat vezetői. A
Polgármesteri Hivatalban megtartott megbeszélésen jelen volt Bátovszky János iskolaigazgató (Mátyás
Király Általános Iskola), Lukács Lászlóné
óvodavezető (Nefelejcs Művészeti Óvoda), Szabó
Erzsébet
elnök (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat), Dunavölgyiné Konczer Piroska (Német Nemzetiségi Önkormányzat), Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária képviselő,
bizottsági elnök (Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság), Eigler Tamás képviselő, bizottsági elnök
(Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság) és Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási szakértő.

 

3.) Idén
április 6­-9. között-re esett a kereszténység legnagyobb ünnepe, húsvét
A legnagyobb történelmi egyházak helyi közösségei, a római katolikus, az
evangélikus, a baptista és a református a hagyományok szerint emlékeztek meg
Jézus keresztre feszítéséről és feltámadásáról. Az alkalmak közül ismét
kiemelkedett a római katolikus egyházközösség Kálváriára történő keresztútja és
az evangélikus fiatalok passió játéka. A néphagyomány szerinti locsolkodást
ugyan egyre kevesebben „művelik" a faluban is, de még továbbra is sokak által
gyakorolt szokásnak mondható.

 

3.) Április 10-én a Népjóléti Bizottság tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna bizottsági elnök
vezetésével.

 

4.) Március közepén és április elején két új munkatárs kezdte meg munkáját a Polgármesteri Hivatalban: Benkó Gábor
a műszaki osztályon dolgozik, Tóthné Bérczi Gabriella. pedig a műszaki és az
adóosztály munkáját egyaránt segíti majd. 
Minkét kolléga betöltetlen státuszokba került, vagyis nem történt
létszámbővülés a hivatalban.

 

5.) A képviselő-testület döntése értelmében
március végén – április elején az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
munkatársainak, az önkormányzati intézmények és a nonprofit sport kft.
vezetőinek és külső szakértőknek a közreműködésével beadásra került több önkormányzati pályázat, illetve a nonprofit sport kft. pályázatai. Az
állami, vállalkozói és európai uniós támogatással remélhetőleg megvalósuló
fejlesztések a Laki u. óvoda bővítését és rekonstrukcióját, a sportcsarnok
felújítását és a helyi polgárőrség technikai fejlesztését célozzák. A
pályázatok összeállítását Marosi Éva
pénzügyi osztályvezető koordinálta.

 

****

 

– Több
újszerű, illetve nemrég elindított önkormányzati kezdeményezésre kerül sor az
elkövetkező hetekben, amelyek mind a környezet tisztáságának megőrzését és az
újrahasznosítást célozzák: április 14-én civil szemétszedést tartunk a
külterületeken, ugyanezen a napon lakossági sitt gyűjtési akciót szervezünk a
községgondnokságon, május 5-én pedig bolhapiac kerül megrendezésre a Hősök
terén.

 

– Erdélyi
testvértelepülésünk, Torockó polgármesterének, Szőcs Ferencnek a meghívására április 20-22. között várhatóan
hatfős küldöttséggel részt veszünk a torockószentgyörgyi falunapokon.

 

– Április
29-én kerül sor a település egyik legnagyobb hagyományú kulturális-művészeti
rendezvényére, a XXII. Csömöri Egyházzenei Hangversenyre és Kórustalálkozóra a
katolikus templomban.

 

– A
következő rendes képviselő-testületi ülésre 2012. május 10-én kerül sor,
amelynek helyszíne várhatóan a helyi általános iskola lesz.

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás