Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2012 november 30. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. november 15-29. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete november 15-én tartotta rendes ülését. A testület többek között
döntést hozott a mobilóvoda fűtéskorszerűsítéséről és egyes településrészek
közvilágítási fejlesztéséről; sor került a Csömöri Kulturális Közalapítvány
tevékenységi körének általános ifjúsági célú bővítésére; új védőnői státuszt
hoztak létre és kiírták a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői
pályázatát; továbbá tájékoztató hangzott el a helyi hulladéklerakó negyedévi
ellenőrzéséről.

 

2.)
November 16-án a Petőfi Sándor Művelődési Házban rendhagyó kiállítás
megnyitójára került sor A NŐ(s)tények címmel. A helyi művészek
kezdeményezésére és részvételével létrejött kulturális eseményt a Csömörön lakó
Kovács Áron műsorvezető nyitotta meg.

 

3.)
November 16-án rendezték a Mátyás Király Általános Iskola hagyományos Márton-napi jótékonysági bálját,
amelynek bevételét ismét a helyi iskola fejlesztésére fordítják. Az est
sztárvendége Dolhai Attila színművész
volt.

 

4.)
November 17-én lezárult a teljes körű forgalomszámlálás
a Kistarcsai úton
. Az önkormányzat szervezésében végzett felmérés célja az
útszakaszon zajló célirányos és átmenő forgalom pontos vizsgálata annak
érdekében, hogy megalapozott döntés szülessen az útszakasz forgalmi
szabályozásáról.

 

5.)
November 17-én a Csömöri Civil Egyesület második akcióját szervezte meg a
kialakítandó Pataksétányon. A
szervezet önkéntesei teljes egészében megtisztították az Ulicska és a Szabadság
út melletti területet. Ezt követően a Csömöri Községgondnokság elkezdte a
talajrendezési földmunkákat a területen.

 

6.)
November 17-én Orosz Kulturális Estet
tartottak a helyi művelődési házban. A rendezvényt Ráduly Ildikó, a Krammer Teréz Zeneiskola igazgatója nyitotta meg,
az est műsorvezetője Kapócsy Anna
művészettörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt. Az eseményen
megjelent Hudorenko Pavel, az Orosz
Kulturális Központ kulturális programigazgatója, továbbá Fábri István polgármester.

 

7.)
November 19-én állampolgársági eskütételre
került sor a Polgármesteri Hivatalban. 9 erdélyi és 1 kárpátaljai magyar származású,
Csömörön élő személy tett esküt Fábri
István
polgármester előtt.

 

8.)
November 19-én közmeghallgatást
tartott Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Fábri István
polgármester a Rét utcai bekötő út építéséről; dr. Katona Péter jegyző a járási rendszer kialakításáról, Tormay-Lesták Mária képviselő, az
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke a helyi oktatási, nevelési
intézmények jövőbeni kilátásairól, Pásztor
Sándor
képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a
térfigyelő-kamrarendszer kiépítéséről tartott tájékoztatót. A jelenlévő csömöri
polgárok számos kérdést és javaslatot fogalmaztak meg az elhangzott tájékoztatók
kapcsán.

 

9.) November
20-án személyes egyeztetést tartott a Polgármesteri Hivatalban Gergely János rendőr főhadnagy, a Gödöllői
Rendőrkapitányság Kistarcsai Rendőrőrsének
nemrég munkába állt parancsnoka és Fábri
István
polgármester helyi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági kérdésekről.

 

10.) November
20-án a Polgármesterei Hivatalban a Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
tartotta ülését Eigler Tamás bizottsági elnök vezetésével.

 

11.)
November 20-án jótékonysági koncert helyszíne volt a Budapest XVI. kerületi
Erzsébetligeti Színház, amelyet a tragikus tűzesetet szenvedett Borsi család megsegítésére szerveztek.

 

12.) November
22-én a Népjóléti Bizottság tartotta
ülését a Polgármesteri Hivatalban dr.
Szarka Zsuzsanna
bizottsági elnök vezetésével.

 

13.)
November 24-én rendezték meg a hagyományos 
Erzsébet-Katalin bált a
művelődési házban. A szervező most is a legnagyobb helyi civil szervezet, a
Turnovszky István kertbarát Kör volt.

 

14.)
November 26-án került sor a Gödöllői
Többcélú Kistérségi Társulás
ülésére. Az ülésen Gödöllő, Nagytarcsa,
Isaszeg, Valkó, Zsámbok, Dány és Csömör polgármestere vett részt. A települési
vezetők amellett, hogy elfogadták az aktuális költségvetési beszámolókat és a
szükséges alapszabály módosítást, úgy határoztak, hogy a későbbiekben is
fenntartják a kistérséghez tartozó települések közötti együttműködést.

 

15.)
November 26-án a Polgármesteri Hivatalban tartottak megbeszélést a csömöri komposztálási program
kidolgozásáról. A megbeszélésen Gellért
Miklós,
a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület elnöke, Biró Attila alpolgármester,
Miklós Daniella
kommunikációs vezető, Onhausz
Erzsébet
kertépítő mérnök, valamint Szántó
Dóra
vett részt.

 

16.) November
28-án tartotta ülését az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság
a Sinka István Községi Könyvtárban Pásztor Sándor bizottsági elnök
vezetésével.

 

17.) November
28-án másodszor került sor településfejlesztési
fórum
ra a Polgármesteri Hivatalban a helyi intézmények, szervezetek,
egyházak és kiemelkedő személyiségek, szakértők részvételével. A fórumon részt
vett többek között Mandur László
országgyűlési képviselő, Keményné Koncz
Ildikó
, a Raiffesen Bank Zrt. főosztályvezetője, Madaras Attila, a belügyminisztérium osztályvezetője. Vitaindító
előadást tartott Fábri István
polgármester a lakossági közvélemény-kutatás eredményeiről, dr. Katona Péter jegyző a járási
rendszer kialakításáról és Eigler Tamás képviselő,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a település pénzügyi
helyzetéről.

 

18.)
November 29-én értékelte a gyermek- és
közétkeztetésre vonatkozó pályázatok
at az erre a célra felállított
közbeszerzési bizottság. A megfogalmazott javaslatot a képviselő-testület felé
elkészítették.

 

19.)
November második felében több közterület-fejlesztési, karbantartási munka
fejeződött be. Ezek közül kiemelkedik két fontos közösségi intézményünk előtt a
rossz minőségű útszakaszok javítása, illetve aszfaltozása. A községi
ravatalozóhoz vezető Emlékmű közben
85 méteres, a Vilma utcában 140
méteres szakasz kapott új
aszfaltburkolat
ot, továbbá elkészült a Csokonai
utcában a járda
hiányzó szakaszának a megépítése a Szabadság útig.

 

20.) Több
egyeztetésre is sor került az elmúlt hetekben az iskolák államosításával kapcsolatban. A megbeszéléseken részt vett Bátovszky János, a Mátyás Király
Általános Iskola igazgatója, Ráduly
Ildikó
, a Krammer Teréz Zeneiskola igazgatója, Fábri István polgármester, dr.
Katona Péter
jegyző és Marosi Éva
pénzügyi osztályvezető.

 

*****

 

– November
30-án és december 1-jén rendhagyó kezdeményezésként a Csömöri Községgondnokság
és az önkormányzat szervezésében autógumi és habosított műanyag gyűjtésre kerül
sor, amelynek keretében a csömöri lakosok ingyen leadhatják az otthon
összegyűlt hulladékaikat.

– December
2-án szervezi első idei adventi, közösségi gyertyagyújtását a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Sinka István Könyvtár előtt.

– December
8-án hagyományteremtő jelleggel bolhapiaccal összekötött nagy karácsonyi vásárt
szervez az önkormányzat és a Petőfi Sándor Művelődési Ház a Hősök terén és a
kultúrház nagytermében.

– A
következő rendes képviselő-testületi ülésre december 12-én, szerdán kerül sor.

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás