Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb települési események, önkormányzati intézkedések

2013 június 28. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2013. június 13-27. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i, rendkívüli
ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete június 13-án tartotta rendes ülését. A testület úgy döntött, hogy
továbbra is tagja kíván maradni a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásnak. A képviselők
elfogadták a Csömöri Szabadidő-szervező Nonprofit Sport Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját;
a központi törvényi rendelkezéseknek megfelelően módosították a települési
szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos rendeletet, csökkentve a lakossági
díjakat; kiírták a Major út HÉV-sarok-Petőfi utca közötti szakaszának
felújítására a közbeszerzési eljárást. Az ülésen lemondott képviselői
mandátumáról Boross Jenő József. A
Helyi Választási Bizottság június 24-én megtartott ülésén a törvénynek
megfelelően a 2010. évi helyi önkormányzati választáson legtöbb szavazatot
kapott Agárdi Mihályt kérte fel a
képviselői tisztség betöltésére.

 

2.) Június
16-án az 1031. sz. Hunyadi János
Cserkészcsapat hagyományos avató ünnepségére
került sor a Bulgárkertben,
melyen az újoncok kiscserkész ígéretet és cserkész fogadalomtételt tettek  Soós
Árpád
csapatparancsnok  és Csermely László Mátyásföldi
Cserkészcsapat vezetője előtt. Az ünnepségen, amelyen felnőtt cserkészavatásra
is sor került, részt vett Deák Miklós,
a Szebb Jövő Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Fábri István polgármester, Tormay-Lesták
Mária
képviselő, az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság elnöke és Tenczer Ágnes bizottsági külső tag.

 

3.) Június
16-án evangélikus gyülekezeti napot
tartottak a helyi evangélikus templomkertben és gyülekezeti házban. Az egyházi
alkalmon Bácskai János lelkész
hirdetett igét és Johann Gyula
evangélikus lelkész tartott egyháztörténeti előadást. Az eseményen részt vett Kemény Csaba gyülekezeti felügyelő,
továbbá az önkormányzat részéről Fábri
István
polgármester, Biró Attila
alpolgármester, Pásztor Sándor, Tormay-Lesták Mária és Tihanyi Ferenc képviselők.

 

4.) Június
17-én került sor az Árpád utca felújításának
műszaki átadására Juhos Dávid műszaki
osztályvezető irányításával. A bruttó 28 millió Ft-os beruházás keretében új
aszfaltburkolatot kapott az Árpád utca Szabadság út-Bulgárkert közötti 550
méteres szakasza, továbbá számos helyen vízelvezető árok javítását és
szikkasztó árok létesítést végeztek. A kivitelezést a Relid Bau Kft. (cégvezető:
Loch Ferenc) végezte. Az ezzel
párhuzamosan zajló, a Csömöri Községgondnokság által végzett járdafelújítás
július elején fejeződik be.

 

5.) Június
17-én a helyi iskolák ügyében Fábri
István
polgármester
és Marosi Éva pénzügyi osztályvezető
személyesen kereste fel irodájában Pánczél
János
t, a Gödöllői Tankerület vezetőjét és helyettesét, Garamvölgyi Lászlót a finanszírozás
vitatott kérdéseinek tisztázása céljából.

 

6.) Június
18-án a Procter & Gamble csömöri
telephelyén, a Hyginett Kft. Határ úti gyárában találkozott Horváth Katalin humánpolitikai igazgató,
illetve Fábri István polgármester és Válé Flórián, a Csömöri Sport- és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője. A megbeszélésen a cég és az
önkormányzat, illetve a csömöri nonprofit sport kft. együttműködési
lehetőségeiről volt szó.

 

7.) Június
18-án a Népjóléti Bizottság tartotta
ülését dr. Szarka Zsuzsanna
elnökletével a Polgármesteri Hivatalban.

 

8.) Június
18-án a Polgármesteri Hivatalban intézményvezetői
tanévzáró-félév végi  értekezlet
re
került  sor az önkormányzat, illetve a
helyi intézmények vezetőinek részvételével.

 

9.) Június
19-én a Csömöri Sportcsarnok udvarán rendezte meg idei évzáróját a település női és a férfi kézilabdacsapata. Az
eseményen Válé Flórián, a nonprofit
sport kft. ügyvezetője és Bagyánszki
Zsolt
edző mellett részt vett Fábri
István
polgármester és Biró Attila
alpolgármester.

 

10.)
Június 20-án Polgármesteri Hivatali
Sportnap
ra került sor az önkormányzat tulajdonában lévő Csömöri
Horgásztónál.

 

11.) A
június 14-én megrendezett hagyományos iskolai
ballagás
után, június 20-án tartottak 
tanévzáró ünnepséget a
település legnagyobb intézményében, a Mátyás
Király Általános Iskolában
. Bátovszky
János
iskolaigazgató a rendezvényen a hagyományoknak megfelelően számos
jutalmat adott át az iskola diákjainak. A tanévzárón jelen volt Fábri István polgármester és Tenczer Ágnes, az Oktatási, Sport- és
Kulturális Bizottság tagja.

 

12.) Június
21-én otthonában köszöntötte dr. Lévai Erzsébet Jolánt 90. évi születésnapja alkalmából dr. Katona Péter jegyző és Fábri István polgármester, akik az
ünnepi esemény alkalmából átadták Orbán
Viktor
miniszterelnök elismerő oklevelét.

 

13.)
Június 22-én a Rubeola FC Egyesület évadzáró
rendezvényére került sor a csapat kávézójában. Az első osztályú helyi futball
csapat eseményén Kassay-Kézi Gábor egyesületi
elnök és Takó Csaba szakmai vezető
meghívására részt vett az önkormányzat képviseletében Fábri István polgármester is.

 

14.) Június
22-én a Furmicska hagyományőrző
néptáncegyüttes évadzáró gálájára
került sor a Petőfi Sándor Művelődési
Házban. Szabó Erzsébet egyesületi
elnök meghívására az est vendége volt a település másik meghatározó
hagyományőrző csoportja, a Csicsörke Néptáncegyüttes. A rendezvényen az
önkormányzat képviseletében jelen volt Fábri
István
polgármester is.

 

15.) Június
23-án hivatalos ünnepség keretében átadták a felújított helyi zsidó temetőt a Tinódi közben. A közel harminc, dokumentált
csömöri holocaust áldozatnak emléket állító emléktáblát Verő Tamás rabbi, Pozsár
Gábor
ZSIT Egylet vezető és Fábri
István
polgármester leplezte le. A rendezvényen közreműködött Kárpule Ferenc hegedűművész és Sajti Viktória, továbbá jelen volt még
az önkormányzat részéről Eigler Tamás
képviselő és Tenczer Ágnes kulturális
bizottsági külső tag.

 

16.) Június
24-én a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság
tartotta ülését Eigler
Tamás
elnökletével.

 

17.)
Június 25-én az Oktatási, Sport- és
Kulturális Bizottság
tartotta ülését Eigler
Tamás
bizottsági elnökhelyettes vezetésével.

 

18.)
Június 25-én a Polgármesteri Hivatalban fogadta Fábri István polgármester és dr.
Katona Péter
jegyző Szabó Istvánt,
a Duna melléki Református Egyházmegye püspökét és Deák Ferencz csömöri református főgondnokot. A megbeszélésen a helyi református gyülekezet leendő
közösségi intézményéről
egyeztettek a felek.

 

19.)
Június 26-án a Polgármesteri Hivatalban az Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság
tartott ülést Kósa István bizottsági elnökhelyettes
vezetése mellett.

 

20.) A
Polgármesteri Hivatalban aláírásra kerültek azok az adásvételi szerződések,
amelyek eredményeként Csömör Nagyközség Önkormányzata többségi tulajdonrészt
szerzett a 063/6 hrsz, összesen 9 ha erdőterületben, és az erdőgazdálkodási jog
megszerzésével biztosítottá válik az itt található a környezetvédelmi
szempontból kiemelkedő jelentőségű Csömöri-patakforrás
megfelelő környezeti állapotának hosszú távú megőrzése.

 

21.)
Számos fejlesztés zajlik a településen, melyek befejezése nyár folyamán várható:
Nefelejcs Művészeti Óvoda bővítése,
Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítása, Csömöri Sportcsarnok felújítása
.

 

*****

 

– A következő
rendes képviselő-testületi ülésre július 11-én, csütörtökön kerül sor 16.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban.

 

– Június
29-30-án kerül sor, hagyományteremtő jelleggel az 1. Csömöri Bringafesztiválra
a Bulgárkertben, illetve a Gödöllői kistérség településein. A rendezvényhez
kapcsolódva első alkalommal rendezik meg a Csömör Nagydíj – Mountain Bike
Magyar Kupa versenyt.

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás