Search

Üdvözöljük!

Search
Search

A legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb települési események és önkormányzati intézkedések

2012 június 28. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. június 7-28. közötti időszakról.


(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének


2012. június 28-i, rendkívüli ülésére.)

– Összefoglalás –

1.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 7-én tartotta képviselő-testületi ülését. Az ülés legfontosabb döntései: a testület elfogadta a zeneiskola tető- és födémszerkezet építését és a belső felújítási munkákat összegző záró beszámolót, amelyen jelen volt a két kivitelező cég képviselője; döntött két csömöri kerékpáros olimpikon, Lovassy Krisztián és Parti András, illetve egy csömöri kerékpáros olimpiai tartalék, Juhász Zsolt szponzorációjáról; a legjobbra értékelt négy pályázó meghallgatása után megválasztotta a művelődési ház új igazgatóját a csömöri Szeltner László személyében.

2.) Június 10-én került sor a hagyományos úrnapi körmenetre. A római katolikus egyházközség szervezésében, de számos más felekezetű csömöri közreműködésével zajló, a település fő útjain látható színpompás virágszőnyeg kialakításában több százan vettek részt. Az esemény nagyon sok látogatót vonzott idén is a községbe. A misét Gyulay Endre, a szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke és Görbe József helyi plébános celebrálta. A zárófogadáson az önkormányzat képviseletében Fábri István polgármester vett részt.

3.) Június 10-én első alkalommal rendezték meg az I. Csömöri Fúvószenekari Találkozót a Hősök terén, több vendégzenekar részvételével. A nagy sikerű, igazi majális-hangulatú eseményt a Krammer Teréz Zeneiskola szervezte. A rendezvényt Ráduly Ildikó igazgató nyitotta meg. A Bp. XVI. kerületi Mátyásföldről, Nyírbátorból és Pécelről érkező zenekaroknak a zárófogadáson az önkormányzat nevében Fábri István polgármester és Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási-, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke fővédnökként is megköszönte a színvonalas műsort.

4.) Június 14-ére az M0-komplex pihenőhellyel kapcsolatban – a közigazgatási eljárás keretein belül – hívtuk össze véleményegyeztetésre és nyilatkozattételre környezeti vizsgálat szükségességéről az eljárásban résztvevőket. Az egyeztetésen részt vettek: S. Vasi Ildikó, Verebély-Papp Tibor a tervező Proterra Kft-től, Aver Jolán a Tájoló-terv Kft-től, Felméri Béla a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviseletében, Czikora József az Állami Főépítészi Hivataltól, Dr. Müller Ferenc főépítész Fót Város Önkormányzatától. A hivatalt Fábri István, Biró Attila, Juhos Dávid képviselte. Az eljárásban meghívottak egyike sem tartotta indokoltnak környezeti vizsgálat és hatástanulmány készítését, illetve elfogadták a tervdokumentációban leírtakat. Mi azonban úgy gondoljuk, az ismert előzmények tükrében, hogy zajvédelmi hatástanulmány készítése feltétlenül szükséges. 

5.) Június 14-én került sor a Népjóléti Bizottság ülésére a helyi hivatalban dr. Szarka Zsuzsanna elnök vezetésével.

6.) Június 16-án átadtuk a felújított Kispályát és a mellette lévő új játszóteret. A kötetlen nyitórendezvényen egyrészt az immár több sportág számára kiváló lehetőséget nyújtó területen kézilabda, labdarúgó, lábtenisz, kosárlabda és asztalitenisz mérkőzésekre került sor, másrészt a csömöri kisgyermekes családok birtokba vették az Újtelep-Hőstelep településrész második játszóterét. A délelőtt zajló eseményen az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Boross Jenő, Tormay-Lesták Mária képviselők, továbbá Válé Flórián nonprofit sport kft. vezető, Klacsán István községgondnokság vezető és Hegyesiné Nagy Ibolya Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető és munkatársaik vettek részt. A teljesen önerőből megvalósult fejlesztés 5 millió Ft-ba került, kivitelezője a Csömöri Községgondnokság volt, alvállalkozók bevonásával.

7.) Június 17-én került sor a helyi evangélikus gyülekezet egyik legnagyobb rendezvényére, a Gyülekezeti Napra. Az evangélikus templomban, templomkertben és ifjúsági házban több száz hívő vett részt az istentiszteleti alkalmon, a gyermekelőadásokon, az ünnepi ebéden és a csömöri dr. Sajó Tamás történész által tartott egyháztörténeti előadáson. Az istentiszteleten Johann Gyula helyi lelkész és Varga Gyöngyi teológus, egyetemi docens teljesített szolgálatot. Az önkormányzat részéről Biró Attila alpolgármester és Tihanyi Ferenc képviselő volt jelen az eseményen.

8.) Június 18-án a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tartotta ülését Eigler Tamás elnökletével.

9.) Június 19-én hét önkormányzati intézmény vezetőjének és az önkormányzati tulajdonú nonprofit sport kft. ügyvezetőjének a részvételével intézményvezetői értekezletet tartottunk a Polgármesteri Hivatalban a tanévzárással együtt járó, illetve a nyár eleji aktuális kérdésekről.

10.) Június 19-én az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság tartott ülést. A Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök vezetésével megtartott ülésen többek között ismét napirendre került az őszre tervezett nemzetiségi nevelés és oktatás ügye, majd június 28-án a bizottság rendkívüli ülésén ismét tárgyalta a kérdést.

11.) Június 19-én a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendhagyó módon a Polgármesteri Hivatalban tartotta elnökségi ülését. Az ülésen meghívottként részt vettem Biró Attila alpolgármesterrel együtt azzal a céllal, hogy egyeztessük a Szlovák Ház és a nemrég felújított Kispálya és új játszótér elválasztásának, illetve őrzésének lehetőségeit.

12.) Június 20-án Pásztor Sándor bizottsági elnök vezetésével az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  tartotta meg ülését.

13.) Június 14-én a Krammer Teréz Zeneiskolában, június 21-én a Mátyás Király Általános Iskolában tartottak tanévzáró ünnepséget. Utóbbira Tormay-Lesták Mária képviselővel, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökével meghívást kaptunk. A megnyitó beszédben ismertettem az önkormányzat iskola felé tett plusz vállalásait, illetve a fejlesztési elképzeléseket. Június 20-án a Bulgárkertben ökumenikus tanévzáró istentiszteletre került sor, amelyet a négy helyi egyház lelkészei közösen tartottak: Eszes Zoltán baptista lelkész, Esztergály Előd Gábor református lelkész, Görbe József római katolikus plébános és Johann Gyula evangélikus lelkész.

14.) Június 22-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban működő, többségükben hivatalosan nem bejegyzett kulturális és egyéb csoportok, szervezetek zártkörű megbeszélésre hívták meg a képviselő-testület több tagját. A nemrég lezajlott művelődési ház igazgatói választást megvitató, a képviselőkkel előre nem egyeztetett időpontban lezajló fórumon a meghívott 7 képviselőből 4 fő vett részt: Boross Jenő, Eigler Tamás, Pásztor Sándor és Tormay-Lesták Mária.

15.) Június 24-én a helyi római katolikus templomban köszöntötték Görbe József csömöri, kistarcsai és nagytarcsai plébánost pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A misét Somlai József kistarcsai nyugdíjas esperes celebrálta. Az önkormányzat üdvözletét az ünnepi misén személyesen tolmácsoltam Görbe Józsefnek.

16.) Június 26-án, életének 84. évében elhunyt id. Fábián Ferenc, Csömör díszpolgára, a település világháború utáni történetének kiemelkedő személyisége. A szomorú hírt az egész település őszinte megrendüléssel fogadta.

17.) A június 18-i héten, botrányos körülmények között kezdődött meg a 3-as számú (Rét utcai) bekötőút építése Csömörön. A munkaterület szabályos átadása nélkül felvonuló alvállalkozó nagyteherautói hétvégén, korán reggel elkezdték szállítani a kitermelt földet, a jóváhagyott útvonaltervtől eltérően belterületen. Az érintett utcák súlykorlátozó tábláinak eltüntetése, illetve az új utat keresztező számos földútra illegálisan, az önkormányzat engedélye nélkül behajtani tilos táblák kirakása miatt rendőrségi feljelentést is tett az önkormányzat.

Számos más probléma tisztázása érdekében is személyes egyeztetést kezdeményeztünk az építtető és a kivitelező képviselőivel. A június 26-án és 28-án, a polgármesteri hivatalban megtartott megbeszélésen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről Kovács László projektvezető, a Colas-Switelsky Konzorcium részéről Tóth Sándor termelési főmérnök és Sebestyén László, az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Eigler Tamás képviselő, dr. Katona Péter jegyző és Juhos Dávid műszaki osztályvezető vett részt.

*******

– id. Fábián Ferenc temetésére 2012. június 30-án, szombaton 17 órakor kerül sor a csömöri temetőben.

– A következő, rendes testületi ülés július 5-én, csütörtökön lesz. 

– Július 7-én újra bolhapiac lesz a Hősök terén az önkormányzat szervezésében. 

Fábri István s.k.

polgármester

Megszakítás