Üdvözöljük!

A polgármesteri titkárságra szervező- asszisztenst keresnek

2020 október 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet polgármesteri titkárságra szervező- asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri titkárságon szervező-asszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások: a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

közép- vagy felsőfokú végzettség,

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • jó szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai a Kttv. 5. sz. melléklete szerint,
 • végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány (ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 13.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálást követően azonnal   

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 06-28/544-048-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton a polgtitkarsag@csomor.hu e-mailcímre, postai úton a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Fábri István polgármesternek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon vagy az e-mail tárgyában  feltüntetni a munkakör megnevezését: szervező – asszisztens álláspályázat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás