Üdvözöljük!

A tanulókat, kisgyerekes családokat érintő fejlesztésekről döntöttek

2019 március 01. –
Önkormányzati, települési hírek

A február 28-ai képviselő-testületi ülésen döntés született az iskolai kézilabdapálya felújításáról, az önkormányzati bölcsőde építésére kiírt pályázaton való indulásról, illetve az általános iskola étkezőjének felújításáról, bővítéséről, illetve eszközeinek teljes felújításáról.

Mindezek mellett véglegesítették a 2019-2021. évi fejlesztési koncepciót, melynek részletes ismertetőjét a Csömöri Hírmondó márciusi számában teszünk közzé. A képviselők 700 ezer forintot szavaztak meg a Kárpát-medencei testvérkapcsolatok támogatására, illetve a Középhegy utca II. ütemének útépítésére és a Széchenyi utca út- és csapadékvíz-elvezetése felújítására kiírandó közbeszerzés elindításáról.
A testületi ülésen a HÉSZ-szel kapcsolatban elhangozott, hogy továbbra is jelentős gazdasági területek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy hosszú távon a már kialakult, erre a célra kijelölt övezetben újabb munkahelyeket és adóbevételeket generáló vállalkozások jelenhessenek meg Csömörön. Zárt ülés keretében  kiválasztották az új háziorvosi és gyermekorvosi asszisztenseket, illetve a Csömör Díszpolgára és Csömör Községéért Emlékérem kitüntetettjeit.

Megszakítás