Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Állam és önkormányzat: csömör javát szolgáló együttműködés

2013 július 01. –
Önkormányzati, települési hírek

Az elmúlt bő két évben a Magyar Országgyűlés és Magyarország Kormánya sok száz új törvényt, illetve rendeletet alkotott. Azt hiszem, kevés olyan önkormányzat van az országban, amely oly mértékben törekszik akár az új, akár a régi, még érvényben lévő jogszabályok betartására-betartatására, mint a csömöri. Nem csak azért vagyunk azonban elkötelezett hívei a jó értelemben vett rendteremtésnek, mert a helyi polgármesteri hivatal az államigazgatás szerves részét alkotja, hanem azért is, mert meggyőződésünk, hogy ez összességében az egész település javát szolgálja.

Négy új törvény, központi
intézkedés esetében azonban önkormányzatunk úgy vélte, hogy azok nem szolgálják
a csömöriek javát. Számos más településhez hasonlóan ennek az álláspontunknak határozottan
hangot adtunk, és szerencsére értő fülekre is találtunk az illetékes állami
vezetőknél.

            1. A Csömöri Járási Kirendeltség létrehozásával elértük azt, amit sok
más település nem tudott elérni a környéken: a csömöri polgároknak nem kell
2013. január 1-től Gödöllőre utazniuk, hanem számos ügyüket továbbra is a helyi
hivatalban intézhetik. Tarnai Richárd
kormánymegbízott úr, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője maximálisan pozitív
hozzáállásának nagyon sokat köszönhetünk. Örömmel vettük éppen ezért, hogy Urbanics Gábor járási elnök úr a csömöri
kirendeltség munkájáról többször is rendkívül elismerően nyilatkozott.

            2.
Komoly eredmény, hogy az építéshatósági
ügyek
intézése miatt sem kell Gödöllőre járnia a helyi polgároknak, szemben
más szomszédos településsel, ahol ez január óta komoly kényelmetlenséget jelent
az embereknek. A Gödöllői Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyző asszonyával, Nánási Évával sikerült egy minden
csömöri számára megfelelő megoldást találnunk, amiért szintén köszönettel
tartozunk.

            3.
Az utóbbi hetek egyeztetései úgy tűnik, hogy sikerre vezetnek a helyi általános iskola és zeneiskola esetében is. A nemrég meghozott
kedvező kormányzati döntés, a Gödöllői Tankerület pozitív hozzáállása és a
helyi önkormányzat kiemelkedő anyagi szerepvállalása együttesen azt
eredményezik Csömörön, hogy szeptembertől a korábban megszokott, az országos
átlaghoz képest kiemelkedő színvonalú körülmények között, komoly szociális
juttatások mellett zajlik majd a csömöri gyermekek oktatása, nevelése. Pánczél János tankerületi igazgató úr
együttműködési készsége mindig is az egyik legfontosabb garanciája volt a
várhatóan napokon belül aláírásra kerülő működtetői szerződésnek.

            4.
Az állami hitelátvállalás egészen
különbözőképpen érintette a hazai településeket. Nekünk nagyon nagy az
adósságunk, ezért sok tehertől szabadulunk meg, de nagyon sok az adóbevételünk
is, így azok központi elvonása komoly bevételkiesést eredményez. Az egyenleg
számunkra nem lett volna egyértelműen pozitív, ha Tállai Ferenc önkormányzatokért felelős államtitkár úr nem reagál
gyorsan a kérésünkre, aminek eredményeképp sikerült elérnünk, hogy az
eredetileg átvállalni szándékozott 665 millió Ft helyett 764 millió Ft vállaljon
át az állam tőlünk, ami már pozitív egyenleget eredményez.

 

Úgy vélem, hogy mindezek
egyértelműen igazolják a Magyar Állam és Csömör Nagyközség Önkormányzata
közötti valódi partneri viszonyt. A tények, az eredmények mutatják, hogy
helyesen cselekedtünk. Az állami szervek a mi estünkben a jó kormányzás elve
alapján településünk javát szolgálva cselekedtek. És ezt tettük mi is, amikor a
csömöri polgárok érdekében önkormányzati érdekérvényesítést folytattunk – hűen képviselői
eskünkhöz.

 

Fábri István

Csömör Nagyközség polgármestere

Megszakítás