Üdvözöljük!

Az oktatási, sport- és kulturális bizottság 2012. évi munkaterve

2012 március 09. –
Önkormányzati, települési hírek
Az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság

2012. évi MUNKATERVE

Január (január 19. , 31 – 17 óra)

1. 2011. évi költségvetés – intézményekkel történő egyeztetés

2. Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Beszámolója

3. Díszpolgári cím, Csömörért Emlékérem

4. PSMH éves beszámolója 

5. PSMH éves munkaterve

6. Egyebek

Tájékoztatás a díszdiploma felhívással kapcsolatban


Február (február 28. – 17 óra)

1. Sinka István Községi Könyvtár éves beszámolója 

2. Sinka István Községi Könyvtár SZMSZ – módosítása

3. Krammer Teréz Zeneiskola AMI féléves beszámolója

4. Krammer Teréz Zeneiskola AMI tantárgyfelosztása

5. Intézmények felhívása az „Év Pedagógusa” díjra történő jelölésre (CSNKKT  8/2008.(VI.2.) sz. „Az Év pedagógusa” cím adományozásáról szóló rendelete alapján)

6. A bizottság munkaterve

7. Egyebek


Március (március 27. – 17 óra)

1. Parks&People (PARPE) európai közösségi alapokból támogatott nemzetközi környezetvédelmi konferencia programjáról / Csömör –  előadó: Biró Attila 

2. Sinka István Községi Könyvtár éves munkaterve 

3. Intézmények féléves értékelése a statisztikai számok tükrében, várható beiratkozási adatok

4. Tájékoztatás az önkormányzati honlapról (www.csomor.hu)

5. Folyamatban lévő kiadványok / tájékoztatás

6. KMOP- 4.6.1-11 – Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat / tájékoztatás

7. Egyebek


Április  (április 17. – 17 óra)  
  

1. OKÉV mérésről tájékoztatás (MKÁI)

Megjegyzés: A közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény 99. §-a és a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 6. §  előírásai alapján a Mátyás Király Általános Iskola minden évben ebben az időszakban benyújtja az intézmény OKÉV méréséről készült beszámolóját. 

2. Az EPSZ (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) által lefedett feladatok értékelése

3. Falunapi sportversenyek megszervezése

4. Az év pedagógusa díjra tett javaslatok elbírálása (zárt ülés)

5. Egyebek


Május  (május 24. – 16 óra )

1. A Krammer Teréz Zeneiskola AMI intézményi térítési díjai és tandíjai a 2012/2013 tanévre vonatkozóan.

2. Várható beiratkozás, létszámadatok és terv (MKÁI.)

3. Óvodai beiratkozás és terv

4. Egyebek


Május  (május 29. – 16 óra)

1. Intézményvezetői pályázat / pályázók meghallgatása, bizottsági vélemény kialakítása (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

2. Egyebek


Június (június 19. – 17 óra)

1. Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. szakosztályainak beszámolója

2. Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.  munkaterve

3. Tantárgyfelosztás a következő évre (MKÁI)

4. Köznevelési törvény változásai

5. A bizottság munkatervének felülvizsgálata

6. Egyebek


Szeptember (szeptember 18. – 17 óra)

1. Krammer Teréz Zeneiskola AMI beszámolója a 2011/2012 tanévről 

2. Krammer Teréz Zeneiskola AMI munkaterve a 2012/2013 tanévre vonatkozóan

3. Krammer Teréz Zeneiskola AMI tantárgyfelosztása a 2012/2013 tanév I. félévére vonatkozóan 

4. Nefelejcs Művészeti Óvoda beszámolója a 2011/2012 nevelési évről 

5. Nefelejcs Művészeti Óvoda munkaterve a 2012/2013 nevelési évre vonatkozóan

6. Mátyás Király Általános Iskola beszámolója a 2011/2012 tanévről

7. Mátyás Király Általános Iskola munkaterve a 2012/2013 tanévre vonatkozóan

8. Egyebek


Október
 

1. Csömöri Kulturális Közalapítvány tájékoztatása

2. CSAK Egyesület tájékoztatása

3. Cserkészek beszámolója

4. Egyebek


November 

1. Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

2. Sinka István Községi Könyvtár térítési díjainak felülvizsgálata

3. Költségvetési koncepció 

4. Egyebek


December

1. A Hírmondó éves értékelése, beszámoló

2. Tájékoztatás az önkormányzati honlapról (www.csomor.hu)

3. Költségvetés tárgyalása

4. Egyebek


2013 Január

1. Költségvetés tárgyalása– intézményekkel történő egyeztetés

2. Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság 2013. éves munkaterve

3. Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Beszámolója

4. Díszpolgári cím, Csömörért Emlékérem

5. Tájékoztatás a díszdiploma felhívással kapcsolatban

6. Egyebek

Megszakítás