Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Az önkormányzat továbbra is bízik abban, hogy a települések a jövőben visszakapják iskoláikat

2018 június 04. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának sajtóközleménye az iskolaállamosítási perről.

2018. január 8-án a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felfüggesztette a Csömör Nagyközség Önkormányzata által kezdeményezett pert, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumával szemben indított a helyi iskola és zeneiskola állami átvételével kapcsolatban. A független, szakmai alapon működő bíróság egyetértett önkormányzatunkkal abban, hogy az iskolák államosítása alaptörvény-ellenes volt Magyarországon egyrészt az önkormányzati tulajdonú iskolai ingatlanvagyonok korlátozása okán, másrészt a települési önkormányzatoknak az iskolai fenntartói-működtetői körből való kizárása miatt. A Fővárosi Törvényszék 2018. februári, újabb alkotmánybírósági beadványában további érvekkel támasztotta alá szakmai álláspontját és ismételten kérte az alaptörvény-ellenes rendelkezések megsemmisítését.

A Magyar Országgyűlés, vagyis a politikusok által megválasztott Alkotmánybíróság ugyanakkor 2018. május 29-i határozatában az iskolai ingatlanvagyon használata vonatkozásában nagyrészt elutasította a független magyar bíróság kérelmét. Az önkormányzatok által legfontosabbnak tartott, lényegi kérdésben ugyanakkor, vagyis hogy a helyhatóságok is tarthassanak fenn iskolákat, sajnos nem foglalt állást a Testület.

Önkormányzatunk – a több ezer hazai önkormányzatot tömörítő érdekképviseletekhez hasonlóan – továbbra is kifejezi azon határozott álláspontját, miszerint a települések iskoláinak központosítása nem szolgálja a gyermekek érdekét és egyben a helyi, közösségi önrendelkezés komoly csorbítását jelenti. A település vezetői érthetetlennek tartják, hogy amíg a törvény az állam, az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve bármely alapítvány, cég és magánszemély számára biztosítja az iskola fenntartási-működtetési jogot, addig a helyi közösség, a gyermekek, illetve a szülők érdekeit és szándékait leginkább megjeleníteni tudó, számos más intézményt is régóta megnyugtatóan fenntartó települési önkormányzatoktól miért veszi el ezt a lehetőséget.

Bízunk abban, hogy az újonnan megalakult Magyar Országgyűlés megfontolja a független magyar bíróság érveivel is alátámasztott kezdeményezésünket, és oly módon változtatja meg a köznevelési törvény vonatkozó rendelkezéseit, hogy azok a települések, amelyek a korábbi évtizedekhez hasonlóan a jövőben is tudják és akarják fenntartani-működtetni iskoláikat, erre a jövőben is kapjanak ismét lehetőséget.

 

                                                                                                                                                                                  2018. június 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás