Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 7-én megtartott üléséről

2012 július 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A Képviselő-testület nyolc fő részvételével tartotta meg ülését. Egy képviselő külföldi szakmai útja miatt később érkezett az ülésre.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. május 30-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

2.) Csömöri olimpikonok önkormányzati támogatása

Rendkívüli sikert ért el három csömöri sportoló két kerékpáros szakágban, ők képviselik majd hazánkat a londoni olimpián. A településen lakó Lovassy Krisztián az országúti kerékpárosok között versenyez majd, míg a Valter Tibor által vezetett, csömöri bejegyzésű Euro One – Waberer’s Pro MTB Team versenyzője, Parti András a hegyi kerékpárosok között vívta ki a részvétel lehetőségét. Mellettük a szintén csömöri Juhász Zsolt olimpiai tartalékként készülhet, az utóbbi szakágban. Fábri István polgármester a páratlan sportsiker miatt a három élsportoló pénzügyi támogatását javasolta, a minél zavartalanabb felkészülés érdekében, illetve az elismerés jeléül. 

A képviselő-testület – megerősítve ezzel az e tárgyban hozott múlt év végi önkormányzati döntést – nyolc igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az olimpikonok, illetve az olimpiai tartalék kerékpáros felkészülési költségeihez való hozzájárulást. 

3.) A Krammer Teréz Zeneiskola felújítási munkáinak lezárása

2012. május 31-én – a belső felújítási munkálatok lezárásával – befejeződött a Krammer Teréz Zeneiskola tető- és födémszerkezetének újjáépítése és belső felújítása. Fábri István polgármester elmondta, múlt nyáron észlelték a tetőszerkezetet megcsúszását, a vizsgálatok után pedig kiderült, hogy az akkor 5 éve épült tetőszerkezet életveszélyes, így az intézményt ki kellett költöztetni az épületből. A felújítás ekkor kezdődhetett el, és mindent figyelembe véve összesen közel 25 millió forintos kiadást rótt az önkormányzatra. Közben bírósági eljárás indult a korábbi önkormányzati vezetők és az egykori kivitelező ellen, hiszen műszaki ellenőr, műszaki terv nélkül készült korábban a tető, amelyről mindössze néhány számla volt fellelhető. 

A polgármester nagyon igényesnek, jó színvonalúnak nevezte az elvégzett munkát, melynek során a határidőket folyamatosan tartotta a két csömöri kivitelező cég, a Profiszálka Bt. és a Larix Faház Kft. Juhos Dávid műszaki osztályvezető vetített fotók segítségével ismertette a felújítás fontosabb állomásait.

A képviselők nyolc igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a Krammer Teréz Zeneiskola felújítási munkálatairól szóló beszámolót.

4.) Szakbizottsági ajánlás a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére

A civil önkormányzat által kiírt újabb intézményvezetői pályázat ismét nyílt, sok jelentkező részvételével lezajló versenyt hozott, hisz a korábbi 1-2 fős „álversenyekkel” szemben most 8 jelentkező adta be a pályázatát a csömöri Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói posztjára. A jelenlegi művelődési ház igazgató 5 éves mandátuma 2012 augusztusában jár le, ezért a törvényi előírás szerint kötelezően meg kellett hirdetni az állást. A szakmai bizottság és a felkért független szakértő, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főosztályvezetője 4 fő pályázatot kimagaslóan magas színvonalúra értékelt, a képviselő-testület őket külön meghallgatta az ülésen. A pályázati eljárást Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság elnöke ismertette.

A képviselők nagy többséggel a Csömörön lakó Szeltner Lászlót nevezték ki a művelődési ház igazgatójának. A két évtizedes néptáncos múlttal rendelkező új vezető korábban két neves fővárosi kulturális intézményben, a Petőfi Csarnokban és az Almássy téri Szabadidő Központban töltött be középvezetői posztot, továbbá egy budai agglomerációs település művelődési házának és könyvtárának volt az igazgatója. A 40 éves Szeltner László gyermekei révén a csömöri néptánccsoportokkal is kapcsolatba került már, jól ismeri a település kulturális életét. Várhatóan augusztus közepétől áll munkába. 

Az önkormányzat törekszik arra, hogy a kiváló pályázók közül többeket a kultúra és a közösségi élet egyéb területein vonjon be a település életébe. A polgármester az ülés végén kifejtette, hogy a továbbiakban is számít G. Tóháti Ilona magas színvonalú munkájára a hagyományőrző csoportok, pl. a Csicsörke néptánccsoportok vezetésében, melyet a képviselő-testület támogatott.


5.) A Krammer Teréz Zeneiskola térítési- és tandíjrendeletének megvitatása


Eigler Tamás
, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a testület tavaly döntött arról, hogy több lépésben húszezer forintra emeli a Krammer Teréz Zeneiskola éves térítési díját a 6–18 év közötti diákok esetében. A jelenlegi 11%-os emelés a szeptemberi tanévkezdéstől esedékes. A képviselő hozzátette, hogy a közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy az egy főre eső folyó kiadásokat 5–20% között lehet meghatározni a térítési díjat. Csömörön ez a százalékszám 9,5, vagyis az önkormányzat jóval a lehetséges összeg alatt tartja a díjakat.

A képviselő-testület hat igen szavazattal, két tartózkodás mellett jóváhagyta a javaslatot.


6.) Deák Ferenc utca 1. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás értékesítése


Eigler Tamás
képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a képviselő-testület áprilisi ülésén megszavazta, hogy a bizottság készítse elő a Deák Ferenc utca 1. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítését. Az ingatlan állapota rossz, komfort nélküli, a szakértő és a bizottság is forgalomképtelennek nyilvánította. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető hozzátette, a jelenlegi bérlő megvásárolná az ingatlant. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő részét 1 800 000 forintért értékesíti, versenytárgyalás mellőzésével. 


7.) CorleOne 2000 Bt. bérleti kérelme


Marosi Éva
pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a CorleOne 2000 Bt. évek óta a Csömöri Községgondnokság területén tárolja teherautóit, és most azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az épületben egy irodát bérelne. A Községgondnokság épületében van erre alkalmas helyiség, kiadására bérleti díjat kell megállapítani. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 30 000 forintos havidíjat javasolt azzal a kitétellel, hogy a helyiség nem lehet a cég székhelye.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal úgy döntött, hogy a Községgondnokság épületében lévő 20 négyzetméteres irodahelyiség bérleti díját havi 30 000 forint összegben állapítja meg. A szerződést határozott időre, egy évre köti meg az önkormányzat, két hónap felmondási idővel.


8.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletének módosítása


Marosi Éva
pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a törvényi módosítások miatt – főleg a telekadóra vonatkozó szabályozási változásoknak köszönhetően – a 2012-es évre tervezett költségvetés bevételi oldala 98 millió forinttal nőtt. A kiadási oldalon az idei testületi üléseken elfogadott határozatok beemelése okoz növekedést, illetve a pályázatokhoz szükséges önerők összege. A kiadási előirányzat ugyanakkor csökken amiatt, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolta a Mátyás Király Általános Iskola 2012. évi karbantartási keretéből 1 millió forint átcsoportosítását a Krammer Teréz Zeneiskola épületének belső felújítási munkálataira. A bizottság véleménye szerint ez nem okozhat problémát, mivel az épületet 50 százalékban az általános iskola használja az első osztályosok oktatására. 

A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását.


9.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


Dr. Katona Péter
jegyző elmondta, hogy a polgármesteri hivatal vezetői létszámának csökkentése miatt – amiről a képviselő-testület 2012. május 30-án döntött – szükség van az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Egyúttal több egyéb változtatást is eszközölni kell: a nagyközség jelképeit, logóját tartalmazó kereskedelmi termékek és emléktárgyak ármegállapításának hatáskörét a képviselő-testület a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságra ruházza át, ezzel párhuzamosan bővül a Bizottság feladatköre. Kikerül az SZMSZ-ből, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Csömör Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

10.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása


Dr. Katona Péter
jegyző beszámolt arról, hogy az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani kell a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét. Az aljegyzői állás megszűnése miatt kikerült az aljegyzőre vonatkozó rész; változott a hivatal munkarendje és az ügyfélfogadás, valamint az osztályok közötti feladatmegosztás is, ezért ezeket a tételeket be kell emelni az SZMSZ-be. 

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítását jóváhagyja.


11.) Csatorna-hálózatra való utólagos rácsatlakozásra fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás megállapítása


Eigler Tamás
képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy egy Vadvirág utcai lakos utólag szeretne rácsatlakozni a szennyvízcsatorna-hálózatra. A 2003-ban megalakult Laki Sarki Csatorna Társulatnál abban az időben a megállapított érdekeltségi hozzájárulás 300 000 forint volt. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság ugyanazt az összeget tartja indokoltnak jelenleg is a közműfejlesztési hozzájárulására.

A képviselő-testület nyolc igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a csömöri lakos szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulását 300 000 forintban állapítja meg.


12.) Képviselők bejelentései


Tormay-Lesták Mária
képviselő tolmácsolta több Erzsébet utcai és Kistarcsai úti lakos elégedetlenségét az utcáikban lévő nagy teherautó forgalom miatt. Fábri István polgármester válaszában elmondta, hogy az elmúlt napokban döntés született arról, hogy visszakerülnek a súlykorlátozó táblák, valamint hozzátette, a következő hetekben sor kerül forgalomszámlálásra, ezek után további intézkedések várhatóak.

Pásztor Sándor képviselő beszámolt a testületnek arról, hogy megérkezett és átadták az új mezőőri autót. A képviselő a Csokonai utca lakóinak kérését is megemlítette, hogy a Szabadság út sarkán lévő, hiányzó néhány méteres járdaszakaszt az önkormányzat lehetőség szerint építse meg. Fábri István polgármester közölte, amint a Széchenyi úti járdafelújítás elkészül, a Csokonai utcára irányítják a Községgondnokság munkatársait.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető bejelentette, hogy a 3-as számú bekötőút kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, kiválasztották a kivitelezőt. A napokban megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, aztán elindul a munka, ami elvileg október végéig fog tartani. Fábri István polgármester hozzátette, hogy rendkívül megosztott a lakosság az úttal kapcsolatban, de a jelenlegi önkormányzatot már kész helyzet elé állították az átgondolatlan nyomvonallal. Fontosnak tartja ugyanakkor elérni azt, hogy az építkezés során a lehető legkevésbé rombolják a környezetet. 

Boross Jenő képviselő tolmácsolta a Kossuth Lajos utcai lakók kérelmét, hogy mielőbb szereljék fel a légkondicionálókat a zeneiskolára, mert a nyitott ablakok mellett a kiszűrődő ütős és fúvós hangszerek hangja zavarja a nyugalmukat. A műszaki osztályvezető elmondta, hogy ez megtörtént, a légkondicionálók már használhatók. 

Eigler Tamás képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a Tatárdombnál egy közlekedési táblát kiütöttek, valamint a területen továbbra is zajlik szemétlerakás. Szintén nagy probléma, hogy a Majorszegiligetnél több magántulajdonos minden bizonnyal elbirtokolt önkormányzati tulajdont, mert lekerítették, és telkeikhez csatolták a patakot.

Megszakítás