Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 10-én megtartott üléséről

2012 május 29. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület kilenc fő részvételével, teljes létszámban tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

A beszámoló teljes szövege: 

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámoló

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökének, és Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökének előterjesztése után Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolót tartott az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Községünkben magas színvonalú szakmai munka folyik – az intézmények jól átgondolt megelőző munkát végeznek. Csömör a környező településekhez képest kifejezetten jó helyzetben van, a szolgáltatások és programok sok lehetőséget biztosítanak a gyermekes családok számára. Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető elmondta, kevés a védelembe vétel, és az esetkonferenciáknak köszönhetően általában hatósági eljárásra sincs szükség. Ugyanakkor az iskolában problémát jelent a nyolcvan-kilencven sajátos nevelési igényű diák, akik közül hat-nyolcat az igazgató szerint képtelenség integrálni. Megoldási lehetőségként korábban felmerült, hogy a település szerződést kössön egy környező speciális iskolával, mint ahogy az is, hogy egy speciális osztály indítsanak az intézményben. Ősztől – átmeneti megoldásként –  a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett két pedagógus lát majd el mentori munkát; túlórabérüket az intézmény gazdálkodja ki.

A képviselők 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

3.) A Mátyás Király Általános Iskola kérelme két új státusz létrehozására négy első osztály indítása céljából

Az előzetes beiratkozások alapján kiderült, hogy a 2012/2013-as tanévet szeptembertől 89 első osztályos tanuló kezdi meg, emiatt négy első osztályt kell indítani. Az iskolaigazgató ezért két státusz engedélyezését kérte, mert a felső tagozaton nincs olyan tanár, aki áthelyezhető lenne. Tormay-Lesták Mária képviselő szerint azért is fontos a bővítés, mert így kialakulna egy mozgástér a jövőre nézve, ha később az állam nem akar majd új státuszt teremteni. Fábri István polgármester szerint vállalható az egyszeri kiadás, mert az önkormányzat felelőssége is, hogy a lehető legjobb szakmai feltételrendszer mellett adja át az intézményt az államnak. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a státuszbővítési kérelmet.

4.) Az önkormányzat és a rendőrség együttműködésének újragondolása

Fábri István polgármester és Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondták, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata az utóbbi időben különösen nagy hangsúlyt fektetett a közbiztonság javítására. A polgárőrség korábbiakhoz képest nagyobb támogatása, a térfigyelő kamerarendszer kiépítése mellett számos területen támogatta a rendőrséget: számítógépes felszerelést adott át, meghagyta a régi, önkormányzati tulajdonú gépjárművet rendőrségi használatban, szolgálati lakást biztosított az egyik helyi körzeti megbízottnak, továbbá közel fél évvel ezelőtt vásárolt egy 2,5 millió értékű Ford típusú autót azért, hogy a településen állandó járőrszolgálatot teljesítsenek. Az előterjesztőnek elfogadhatatlannak nevezték, hogy több hónap elteltével még mindig nem szerelte fel a rendőrség a csömöriek adóforintjából vett járművet. A községben nem érezhető a rendőrségi jelenlét, sőt, még a gyermekek védelmét szolgáló jelzőrendszer-értekezleteken sem vesznek részt a hatóság emberei, a folyamatos meghívások ellenére sem. Bátovszky János, a Mátyás Király Általános Iskola igazgatója kiegészítette az elhangzottakat azzal is, hogy az iskolaudvar lezárása érdekében már többször kértek járőrszolgálatot, de nem jártak sikerrel; mint ahogy a gyermekek számára tartandó preventív előadásokat is folyamatosan lemondják a rendőrök.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy amennyiben 2012. május 20-ig az átadott Ford Focus típusú gépjármű a szerződésben foglaltak szerint nem kezdi el a járőrözést a településen, úgy a szerződést felmondja.

(Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a rendőrség felszerelte az autót. Képünk az új rendőrautóról a címoldalon látható. A szerk.)

A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag döntött arról is, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság vizsgálja meg a rendőrség számára biztosított Suzuki Ignis típusú gépjármű, valamint a Rákóczi utcai szolgálati lakás indokoltságát.

5.) Kerítésépítésre vonatkozó kérelem

A képviselő-testület előző ülésén elnapolta Krizsán Róbert kerítésépítésre vonatkozó kérelmét, melyben azt kérte, hogy az önkormányzat több évvel ezelőtti ígéretének megfelelően építsen a Sinka István Könyvtár mögötti üres terület és az ő telke közé kerítést. Egyeztetések után azóta a kérelmező módosította kérelmét úgy, hogy az önkormányzat a kerítés betonalapjához szükséges anyagi és dologi forrást biztosítsa, a többit, vagyis a drótháló megépítését magára vállalja. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, a kérelemnek helyt ad, és a kerítés megépítésének dologi és díjköltségeire 300 000 forintot biztosít.

6.) A Krammer Teréz Zeneiskola belső helyreállításának munkálatai

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a zeneiskola tetőszerkezetének újjáépítése a vállalt határidő előtt két héttel befejeződött. Az átadás-átvételt követően az újjáépítést végző cég két pótszámlát nyújtott be, amelyekből az egyik az új elektromos bekötésre és mérőhely átalakításra vonatkozott, a másik pedig többlet faanyagra.

Az új elektromos bekötésre és mérőhely kialakításra a tetőszerkezet bontásakor észlelt balesetveszélyes vezetékezés miatt volt szükség. A többlet faanyagra vonatkozóan a műszaki osztályvezető elmondta, hogy a megelőző felmérések után a vállalkozó becslést adott a meglévő faanyag beépíthetőségéről, később viszont kiderült, számítása nem volt pontos. Biró Attila alpolgármester véleménye szerint nem volt száz százalékosan felmérhető a korábban beépített faanyag állapota, minőségi garanciát pedig csak így tudott vállalni a kivitelező. Fábri István polgármester és Eigler Tamás képviselő, pénzügyi bizottsági elnök kifejtették, hogy véget kell vetni annak a korábban kialakult gyakorlatnak, amikor a vállalkozók utólag nyújtanak be számlákat pótmunka címén és így minden beruházás többe kerül, mint a tervezett és alaposan előkészített költségvetés. 

A testület több tagjának egyöntetű állásfoglalása az volt, hogy előzetesen igazságügyi szakértő mérte fel a lehetőségeket és ezek alapján határozott a testület az újjáépítéshez szükséges keretösszegről. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy az új elektromos bekötésre benyújtott 108 520 Ft+ÁFA összegű számlát kifizeti.

A képviselő-testület a másik, a többlet faanyag vásárlásra vonatkozó, 253 572 Ft+ÁFA összegű számla befogadását 3 igen, 6 nem szavazattal elutasította.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, a zeneiskola felújításának II. üteme is jól halad, a padlástér maradék hőszigetelése elkészült, a földszinti álmennyezetek vázszerkezete megépült, folyamatosan folynak a munkák, nemsokára a belső festési munkákkal is elkészülnek.

7.) A Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az új államháztartási törvény nagyobb önállóságot biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak. Önálló adószámmal, törzsszámmal, bankszámlával és házipénztárral rendelkeznek; a könyvelést sem adhatják már ki külső cégnek és a belső ellenőrzést is a település önkormányzata köteles ellátni. Változott a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendje is. Dunavölgyi Illésné, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelte, eddig is olajozottan működött a közös munka, amin az új helyzet mit sem változtat.

A képviselők 9 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyták az együttműködési megállapodás megkötését.

8.) A Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás megvitatása

Az államháztartási törvény változása természetesen a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatra is vonatkozik. Az együttműködési megállapodás ebben az esetben azzal egészül ki, hogy az önkormányzat korábban használatra átadta a Gorkij fasor 11. szám alatti ingatlant.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a megállapodás megkötését jóváhagyja.

9–16.) Intézmények alapító okiratainak módosítása

Az új államháztartási törvény és annak végrehajtási utasítása 2012. január 1-től jelentősen módosította az intézmények költségvetési tervezési, illetve beszámoló készítési kötelezettségét, valamint ezzel összefüggésben a gazdálkodás rendjét. Az intézmények önálló adószámmal, bankszámlával és házipénztárral rendelkeznek, adóbevallás készítési kötelezettségük van, valamint önálló költségvetést és beszámolót készítenek. Változott a kötelezettségvállalás, az utalványozás rendje is. Ezzel összefüggésben szükségessé vált a Mátyás Király Általános Iskola, a Nefelejcs Művészeti Óvoda, a Krammer Teréz Zeneiskola, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Sinka István Községi Könyvtár, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Községgondnokság, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítása. A Községgondnokság esetében az alapító okiratba bekerült az is, hogy hivatalosan Csömöri Községgondnokság néven működik tovább az intézmény. A Polgármesteri Hivatal esetében is változott a név, ezentúl Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala lesz a megnevezés.

A képviselő-testület mindegyik napirendi pontnál 9 igen szavazattal úgy döntött, hogy az alapító okiratok módosítását elfogadja.

17.) Csömör Nefelejcs Művészeti Óvoda bővítése kettő csoportszobával – pályázati hiánypótlás 

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az önkormányzat indul egy uniós pályázaton, melyből a Nefelejcs Művészeti Óvoda bővítését kívánja nagyrészt finanszírozni. A pályázatot befogadták, azonban megérkezett a hiánypótlási felszólítás, amely a projekttel kapcsolatos összes költség megjelenítését kéri. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag döntött a kért hiánypótlásokról.

18.) A Szöszi presszó közterületi bérleti díjának megvitatása

A Szöszi presszó bérlője azzal a kéréssel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a tavaly április 1-jei bérletidíj-emelést mérsékelje a képviselő-testület. Fábri István polgármester azt a kompromisszumos megoldást javasolta, hogy három év leforgása alatt növekedjen száz százalékkal a bérleti díj, de a bérleti szerződést csak 2012. év végéig kötik meg 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Szöszi presszó bérleti díját az idei évre 360 Ft/m² árban állapítja meg. 

19.) Önkormányzati kiadványok és egyéb termékek díjmeghatározása

A közelmúltban több kiadvány is készült, mely az önkormányzat kommunikációs tevékenységének fejlesztését szolgálja. Emellett Csömör logóval ellátott tollak, pólók, illetve egyéb termékek is készülőben vannak, melyek közül néhányat a Falunapokon, a tervek szerint az önkormányzati „Csömör sátor”-ban lehet majd megvásárolni. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt a határozati javaslatot, mely szerint a 2012. évi Pünkösdi Fesztivál-Csömöri Falunapokon értékesítendő önkormányzati dísztárgyak és kiadványok áráról ad-hoc jelleggel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt. Fábri István polgármester javaslatára az önkormányzati kiadványok és egyéb dísztárgyak meghatározására vonatkozó hatáskör végleges átruházása érdekében a testület felkérte a jegyzőt az SZMSZ módosításának előkészítésére.

20.) Képviselők bejelentései

Tormay-Lesták Mária képviselő tájékoztatta a testületet a német, illetve szlovák nemzetiségi csoportok és osztályok indításának lehetőségéről. Az óvodában már egy éve folynak egyeztetések, jelenleg úgy tűnik, a szlovák nemzetiségi oktatásnak nincs akadálya, hiszen szlovák anyanyelvű óvónő is van az óvónők között. A német nemzetiségi oktatással kapcsolatos előkészítő munkák sajnos elég későn kezdődtek, nincs még megfelelő képzettségű pedagógus egyik intézményben sem, ugyanakkor az egyeztetések zajlanak. 

A képviselőasszony bejelentette továbbá, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói posztjára kiírt pályázatra nyolcan jelentkeztek, ebből hét pályázat volt érvényes. Az erre kijelölt szakmai bizottság a közeljövőben meghallgatja a jelentkezőket, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek az intézményvezető személyére.

Pásztor Sándor képviselő lakossági megkeresés alapján felhívta a figyelmet arra,hogy néhány helyen a településen sok patkány jelent meg az utóbbi időben. A képviselő tájékoztatást adott arról is, hogy a térfigyelő kamerák kihelyezése előtt a vállalkozóval közösen megtartották az utolsó bejárást, hogy megállapítsák az eszközök pontos helyét. A rendszer telepítése rövid időn belül megkezdődik.

Még mindig nem sikerült mezőőri autót vásárolni, több hónapja húzódik a megfelelő autó kiválasztása. Az anyagi fedezet megvan a gépjárműre, jelenleg több lehetőséggel is lehet számolni, így a közeljövőben előrelépés várható az ügyben. 

Fábri István polgármester bejelentette, hogy a május 21-i héten megkezdődik a kötelező eb összeírás a településen. Az önkormányzat összeállított egy plusz kérdőívet is, amelynek megválaszolása viszont már önkéntes és anonim. A cél az, hogy közvetlen lakossági visszajelzést és véleményt kapjon Csömör vezetése többek között arról, hogy mi a helyiek véleménye a várossá nyilvánítás lehetőségéről, a zsákfalu jelleg fenntartásáról, valamint, hogy milyenek a lakosok utazási szokásai.

(A következő, rendes testületi ülésre 2012. június 7-én, csütörtökön kerül sor 16.00 órai kezdettel. A nemzetiségi oktatás és nevelés ügyében május 30-án, szerdán, 17.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tartanak a képviselők.)

Megszakítás