Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-án megtartott üléséről

2012 március 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A Képviselő-testület 9 fő részvételével, határozatképesen tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható:

2.) A Gödöllői Rendőr-főkapitányság 2011. évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökének meghívására Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, rendőr-főkapitány, valamint Mondok Zoltán százados, a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka tartotta meg 2011. évi beszámolóját. A tisztségviselők elmondták, 2011-ben az előző évhez viszonyítva 15 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Az EU elnökségnek köszönhetően jelentős fejlesztéseket sikerült véghezvinniük: a kapitányság létszáma 81 fővel nőtt, ez országos szinten is jelentős, mint ahogy az is egyedülálló, hogy a Kistarcsai Rendőrőrs 7 fővel tudta állományát bővíteni. A csömöri önkormányzat átadta a rendőrségnek azt a nemrég vásárolt gépjárművet, ami településünk első rendőrautója lesz. A rendőrautó felszerelése után ‒ várhatóan 2-3 héten belül ‒ két helyi körzeti megbízott fog folyamatosan szolgálatot teljesíteni a település útjain. 

Fábri István polgármester javasolta, hogy erősebb, célratörőbb legyen a rendőrség kommunikációja a lakosság felé.

 

A Képviselő-testület 9 igennel, egyhangú szavazással elfogadta a Gödöllői Rendőr-főkapitányság 2011. évi beszámolóját.

3.) A Sinka István Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, a szervezeti és működési szabályzat módosítására azért van szükség, mert eddig a tagdíjak és egyéb könyvtári szolgáltatások díjtételeit az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazta. Az új SZMSZ elfogadásával a díjtételek esetleges változásai miatt nem kell évente módosítani azt.

A Képviselő-testület 9 igennel, egyhangú szavazással elfogadta a Sinka István Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

4.) Fejlesztési prioritások 2012-ben

Idén ‒ a racionális gazdálkodásnak köszönhetően ‒ több, kisebb-nagyobb fejlesztést tud véghezvinni az önkormányzat. Ezek egy része hosszú távú, egyszeri befektetés, míg néhány közülük szükségszerű intézkedés. Többek között öt buszmegálló épül meg 2012-ben, és elkészül az Örs vezér téri megálló is. A mezőőri szolgálat részére gépjárművet kell vásárolni, valamint idén több helyen is gyalogátkelőhelyeket és járdákat alakítanak ki. Várhatóan több európai uniós pályázatot is kiírnak az intézmények energetikai optimalizálására, ezért fontos a közintézményeink energetikai állapotfelmérése a pályázatokon való indulás előkészítéseként. 

A Képviselő-testület végül 9 igennel, egyhangú szavazással fogadta el a rendeletmódosítást, mely összesen 34 250 000 Ft fejlesztési tartalék felhasználását jelenti.

5.) A csömöri szennyvízcsatorna közmű üzemeltetési szerződése

Az önkormányzat a DMRV Zrt.-vel kötött koncessziós szerződése 2010 márciusában lejárt. Azóta a cég a megfelelő közegészségügyi állapotok fenntartása érdekében folyamatosan továbbüzemeltette a tisztítótelepét. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a fennálló, rendezetlen jogi helyzetet záros határidőn belül meg kell szüntetni. Ez többféleképpen történhet: az egyik variáció szerint visszamenőleg meg lehet kötni az üzemeltetési szerződést, azonban ez a megoldás nem harmonizál a jogszabályokkal. A másik lehetőség az, hogy tulajdonrészt kell vásárolni a DMRV Zrt.-ben, de a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a cégeknek közös alapításúnak kell lenniük. 

Az értelmezési problémák miatt Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke azt javasolta, napolják el a döntést addig, amíg ki nem derül a pontos jogi helyzet.

A Képviselő-testület a napirendi pontot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elnapolta.

6.) Önkormányzati állásfoglalás a 3-as számú bekötőút építéséről

A Csömör, Rét utcai bekötőút építéséhez tavaly szeptember 15-én a Képviselő-testület hozzájárulását adta. A területen fekvő, a NIF Zrt. számára az útépítésre és a kapcsolódó munkák elvégzésére kijelölt telkek helyrajzi száma egyelőre nem rendezett, a korábban leadott teleklista nem pontos.

Az újonnan összeállított lista alapján a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárulását adta a projekt megvalósulásához.

7.) Tájékoztató a Krammer Teréz Zeneiskola tetőszerkezetének helyreállításáról

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a Krammer Teréz Zeneiskola tetőszerkezetének felújítása a terveknek megfelelően halad. Február végén helyükre kerültek az új födémgerendák a korábban kialakított falegyenesekre, elkészült az új fedélszék is. Az építkezés során észlelték, hogy az utcai elektromos hálózatról érkező fővezeték a padlástérben szakszerűtlenül és balesetveszélyesen lett kialakítva a múltban, aminek helyreállítása újabb bruttó 137 820 Ft-ba került. 

A fűtésrendszer felülvizsgálata is elkészült, amelyből kiderült, hogy megfelelő a jelenlegi kazánok teljesítménye és hatásfoka, így csupán kisebb költségű intézkedések szükségesek majd. A tetőszerkezet felújításának munkálatai gyorsabban haladnak a vártnál, így valószínűleg március végén elkezdődhetnek a földszinti javítási munkálatok.

8.) A Sikátori utca lakóinak kérelme utcanév-változtatásra

Már az előző testületi ülésen is napirendre került a Sikátori utca lakóinak kérelme, akik azt szeretnék, hogy a korábban Rét utcáról átnevezett külterületi szántóföldön lévő utat nevezze át Csömör Nagyközség Önkormányzata az eredeti nevére. Akkor a Képviselő-testület a döntéshozatalt elnapolta, azzal az indokkal, hogy kevés lakó tette le a voksát a változtatás mellett. Az azóta eltelt időben az utca összes lakója benyújtotta szándéknyilatkozatát. 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozatot, mely szerint a Sikátori utca a jövőben újra a Rét utca nevet viseli.

9.) Kérelem cégalapításhoz a „Csömör” név használatára

Nagy Csaba csömöri lakos kérvényezte, hogy a cégbírósági bejegyzés alatt álló Csömöri Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület nevében a „Csömör” szót használhassa. Az Egyesület vezetői korábban az önkormányzattól 60 millió forintos támogatást kértek. A testület úgy véli, hogy mivel ez egy bejegyzett, de megfelelő anyagi háttér nélküli egyesület, ezért képtelen lesz arra, hogy közszolgálatot teljesítsen. A képviselők úgy vélték, hogy az önkéntességre mindenképpen utalni kellene a névnek. Fábri István polgármester javasolta, hogy jobban gondolja át a Képviselő-testület a témát, és napolják el a napirendi pontot, azonban a testület az elnapolást 3 igen, 6 nem szavazat mellett elutasította.

A Képviselő-testület 5 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította a kérelmet.

10. Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor képviselő tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a kiépítésre kerülő térfigyelő-kamerarendszer telepítéséről adományozási szerződéstervezet készült, további egyeztetések várhatóak a közeljövőben. 

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy lejárt az M0-s keleti szektorának ideiglenes engedélye. Egy, a témában tartott egyeztetésen azt az ígéretet kapta, hogy még idén megépül az autópálya zajvédő falának magasítása.

Fábri István bejelentette, hogy az önkormányzat utánajárt annak az anomáliának, hogy a településen a szemétdíjat hogyan lehetne emelni, született ugyanis egy nem visszamenőleges hatályú törvény, mely megtiltja az áremelést, de ezt megelőzően a Képviselő-testület a díjak növeléséről döntött. Végül az a határozat született, hogy fél évre, ideiglenesen írnák alá az emelésről szóló szerződést. A környékbeli önkormányzatok is emelték a szemétdíjat, az ottani díjakhoz képest Csömörön még így is jóval alacsonyabb lesz a szemétszállítási díj.

(A képviselő-testület ülést tart 2012. március 29-én az óvodabővítési pályázat miatt. A soron következő rendes testületi ülés 2012. április 12-én lesz.)

Főoldali hírek

Kilátó épül Csömörön

Az önkormányzat európai uniós forrásból kilátót építhet a Csömöri körtúra legmagasabb pontján. A csömöri önkormányzat

Bővebben
Megszakítás