Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről

2012 április 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével, határozatképesen tartotta meg ülését.  

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. március 13-án tartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

2.) A település esélyegyenlőségi programja

Ahhoz, hogy Csömör indulhasson az Európai Unió által kiírt pályázatokon, esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie, amelynek része a közoktatási helyzetelemzési esélyegyenlőségi tervezet is. Fábri István polgármester megjegyezte, hogy a szűkös határidőhöz mérten jól átgondolt, komolyan kidolgozott program készült. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását növelni kell az önkormányzati intézményekben, illetve, hogy szükséges az orvosi rendelők akadálymentesítése.

A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag fogadta el a Foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet, és a Települési esélyegyenlőségi programot is. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzési és intézkedési tervet a képviselők 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadták el.

3.) Óvodabővítési pályázaton való részvétel

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy indul a KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című uniós támogatású pályázaton. A pályázati anyaghoz elkészült a tervezet, melyet Szák-Kocsis Pál tervező tárt a testület elé. Ebből kiderült, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvodát két csoportszobával lehet bővíteni, melyek az emeleti részre kerülnének. A megvalósításhoz akadálymentesítésre, étellift kialakítására, valamint a telekterületet 940 m²-es bővítésére lesz szükség. Tormay-Lesták Mária képviselő rávilágított arra, hogy a pályázatból akár a korábbi, hibás kivitelezésből adódó problémák felújítását is el lehetne végezni.

Szák-Kocsis Pál tervező, Szarka Hermina szakértő és Lukács Lászlóné óvodavezető új, átdolgozott tervet nyújtott be, melyben több napkollektor, a füstelszívó ablak cseréje, a csoportszobák burkolatcseréje, a festés-mázolás, a földszinti terasz átépítése, udvari árnyékolók beépítése és a parkoló fejlesztése is szerepelt. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el, hogy 8 679 684 Ft önerőt biztosít a csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda bővítése projekthez az igényelt, 95 %-os mértékű támogatáshoz.

4.) A Csömör Sportcsarnok felújítása – pályázati részvétel tárgyalása 

A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Válé Flórián fotókkal illusztrálva mutatta be, mennyire rossz állapotban van a település sportcsarnoka. Az elmúlt másfél évtizedben szinte semmilyen karbantartó munkálatra nem került sor, így az intézmény állaga rohamosan romlik. Az áldatlan állapotok megszüntetésére három pályázaton is lehetne indulni, melyből egy belügyminisztériumi, kettő pedig TAO-s, azaz a látvány-csapatsportok társasági adóból történő támogatásához kapcsolódik. Ezekhez a pályázatokhoz, az elvégzendő munkálatokra vonatkozva elkészültek az árajánlatok. 

A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy részt vesz és biztosítja a 3 179 210 Ft önerőt a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, amelyből  a vizesblokkokat, az öltözőket és a bejárati lépcsőt lehetne felújítani. 

A képviselők 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntöttek, hogy biztosítják a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Sport Kft. számára a látvány-csapatsportok támogatása kiírt pályázaton a pályázati részvételhez szükséges önerőt, vagyis 12 449 994 Ft-ot a sportpálya küzdőterének parketta felújítására.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy biztosítja a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Sport Kft. számára a látvány-csapatsportok támogatása pályázaton a pályázati részvételhez szükséges önerőt, azaz 1 433 405 Ft-ot a sportcsarnok vizesblokkjainak, öltözőinek és bejárati lépcsőjének felújítására.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a BM által kiírt pályázathoz kapcsolatosan engedélyezi a jelzálogjog esetleges bejegyzését.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag megállapította a sporttal kapcsolatos részletes elvárásokat.

5.) Közbiztonsági fejlesztési pályázaton való önkormányzati részvétel

A Belügyminisztérium pályázati lehetőséget biztosított a polgárőrség támogatására a technikai fejlesztésekre vonatkozóan. Ehhez az önkormányzatnak 20 % önerőt kell biztosítania. Fábri István polgármester felhívta rá a figyelmet, hogy a képviselő-testület választási ígérete volt, hogy támogatja a polgárőrséget, eddig azonban nem történt komoly lépés az ügyben. A polgárőrségnek egy személygépjárműre, egy éjjellátó készülékre, kilenc rádiókészülékre és egy fényképezőgépre lenne szüksége.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag döntött úgy, hogy részt vesz a pályázaton, és biztosítja az ahhoz szükséges, 800 745 Ft-os önerőt.

6.) A településkép javítását és adókintlévőségek csökkentését szolgáló hivatali intézkedések

Dr. Katona Péter jegyző beszámolójában kifejtette, hogy már 2011-ben is komoly előrelépés történt az adóterhek behajtására vonatkozóan. Idén felmerült az adóosztály létszámának bővítése, hiszen szükséges ellenőrzéseket lefolytatni a kötelezően bevezetésre került építményadó és telekadó miatt. A jegyző javaslata szerint egy személyt, határozott időre kellene alkalmazni, az adó- illetve az építésügyi hatóságnak közösen. Az előzetes kalkuláció szerint évente tízmillió forintos plusz bevétele lehet a polgármesteri hivatalnak a behajtott adókból.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elvi hozzájárulását adta a létszámfejlesztéshez.

7.) Képviselők bejelentései 

Fábri István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat által, a rendőrségnek vásárolt gépjárművet már jó ideje átadták, de azóta sem szerelte fel a rendőrség. Az anomália megszűntetésének érdekében azt javasolta, hogy ha az ígéretek ellenére április 12-ig nem történik érdemi előrelépés az ügyben, akkor kerüljön sor szerződésbontásra. A polgármester szerint érdemes elgondolkodni azon is, hogy az önkormányzat jobban járna, ha egy civil vagyonvédelmi céget szerződtetne. 

Kósa István képviselő helyi televízió kiépítését javasolta, amit a képviselő-testület megfontolásra alkalmasnak talált. Fábri István polgármester szerint ez által esetleg még több lakost lehetne tájékoztatni a nagyközséget érintő ügyekről. A polgármester ezért az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottságot felkérte, hogy foglalkozzon a javaslattal, állítson össze egy csapatot, és dolgozzon ki egy költségvetést a következő ülésre.

(A következő, rendes testületi ülésre 2012. április 12-én, csütörtökön kerül sor.)

Megszakítás