Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző,
2012. november 15-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes
szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri
beszámolók menüpontjában olvasható).

 

2.)              
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a gyermek-
és szociális étkeztetés közbeszerzési eljárás eredményének megállapítását.

 

3.)   
2012. III. negyedévi költségvetési beszámoló

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet arról,
hogy az önkormányzat bevételei a tervezettet meghaladóan teljesültek. A
működésnél kiadástúllépés leginkább a rezsikiadásoknál jelentkezett, a
többletbevételekből erre csoportosított át a képviselő-testület pénzeszközöket.

A testület 9
igen szavazattal a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

4.)   
2013.évi költségvetési koncepció általános vitája

Fábri István polgármester ismertette a jövő
évi költségvetési koncepciót, mely az önkormányzat pénzügyi politikáját, a finanszírozandó
prioritásokat, valamint a bevételi és kiadási oldal legfontosabb elemeit
tartalmazza. A polgármester elmondta, hogy véleménye szerint hatékonyabb lenne,
ha két évet átfogó költségvetési és fejlesztési koncepciót alakítanának ki. Mindemellett
hangsúlyozta, hogy a lakosságnak nyújtott szolgáltatások minőségének javítását
továbbra is kiemelten fontosnak tartja. Ennek a törekvésnek az eredménye az
Agrárkamara irodájának biztosítása az önkormányzat épületében, a járási
kirendeltség megvalósítása, valamint a kormányablak-nyitási lehetőség
vizsgálata, illetve hosszabb távú tervként az online ügyintézési formák
kialakítása a csömöri polgárok számára.

Fábri István ugyanakkor felhívta a figyelmet
arra is, hogy az intézmények államosítása, valamint az állami hitelátvállalás jelentősen
csökkenti az önkormányzat jövő évi költségvetését, így szükség lesz az
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetésének újragondolására
is.

Az
előterjesztést a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

5.) Helyi
adórendeletek módosítása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette a módosítandó
adórendeleteket, melyekről törvényjavaslat rendelkezik. A változások az
építményadót, telekadót és talajterhelési adót érintik. Az építményadó mértéke a
képviselő-testület döntése értelmében egyelőre nem változik.

A
telekadó esetében az adó alanya, az adómentesség köre és az adókötelezettség
keletkezése, változása és megszűnése módosul a Htv. szerint. Valamint változik a
talajterhelési díj mértéke, az adatszolgáltatási szabály is, és bővül az adómentesség
köre.

Tormay-Lesták Mária,
az Oktatási,
Sport- és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke a talajterhelési
díj megváltoztatását kérték. Javaslataik alapján a továbbiakban nem élveznek
majd mentességet azok, akik közgyógyellátásban ugyan részesültek, de nem élnek nehéz
anyagi körülmények között.

A
képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

6.)    Ünnepi
díszkivilágítás bővítése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság elnöke a korábbi évekhez képest plusz tíz darab ünnepi
világítódísz beszerzését és felszerelését javasolta, melyek a Szabadság út azon
szakaszára kerülnek, ahol eddig nem volt ünnepi világítás.

A
képviselő-testület az előterjesztést  egyhangúlag elfogadta.

 

7.)    Nefelejcs
Művészeti Óvoda bővítéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető javaslatot
tett arra, hogy a Kéknefelejcs Óvoda bővítésének megvalósításához szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 1,5 millió forintot különítsen el
a képviselő-testület, valamint javasolta, hogy a cég kiválasztását a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe utalják át.

A
képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

 

8.)    A
Mátyás Király Általános iskola magas színvonalú szakmai működésének hosszú távú

biztosítása

Az
általános iskola eddig is biztosította az SNI-s (sajátos nevelést igénylő)
gyermekek nevelését, oktatását, azonban a szakemberek megbízással látták el a
feladatot. Emellett a 4. osztályban emelt óraszámú testnevelés folyik, melynek
egy része úszásoktatás, amit eddig szintén megbízással látott el a testnevelő
tanár. Annak érdekében, hogy a magas szintű szakmai, valamint az integrált
oktatás feltételei hosszú távon is biztosítottak legyenek a csömöri általános
iskolában, mindkét esetre állandó pedagógus státusz létrehozása javasolt.

A
képviselők 9 igen szavazattal döntöttek egy főállású testnevelő tanári, egy
főállású pszichológusi, illetve egy főállású pedagógiai asszisztensi álláshely
létrehozásáról. A státuszokat 2012. november 30-ával hozzák létre.

 

9.) Képviselők,
hivatali vezetők közérdekű bejelentései

Kósa István képviselő érdeklődött a HÉV
előtti szakasz aszfaltozása ügyében. Fábri
István
polgármester elmondta, hogy az Ulicska felé vezető gyalogút, illetve
a temető hátsó bejáratának fejlesztését is tervezi az önkormányzat, így ki
fogják dolgozni a terület fejlesztési koncepcióját.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető bemutatta a
Major úti szolgálati lakás felújításának eredményeit.

Boross Jenő képviselő felhívta figyelmet arra, hogy a Szociális Alapszolgáltató Központ
kríziskonyhájának készlete mára kiürült, így a nehéz körülmények között élő
családokat, elhagyatott idős embereket nem tudja ellátni élelmiszerrel. Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő a témához
kapcsolódva elmondta, hogy sajnos egyre kevesebb a Családsegítő Központ számára
felajánlott adó, idén mindössze 40 ezer forint gyűlt így össze. Ugyanakkor a
karácsonyi ünnepek közeledtével a SZAK az elmúlt évekhez hasonlóan
ajándékcsomagot oszt majd a rászorulóknak, melynek finanszírozásához az
önkormányzat segítségét kérte. A testület 100 ezer forint azonnali
hozzájárulást adott tartós és szükséges élelmiszerek vásárlására, melyből a
kríziskonyhát feltölthetik.

Fábri István polgármester kérte a Népjóléti
Bizottságot, hogy a legközelebbi testületi ülésre a rászorultak karácsonyi
ajándékozására és a kríziskonyha feltöltésének hosszabb távú megoldására
nyújtsanak be javaslatot.

Pásztor Sándor képviselő szerint az Auchan
vezetésének figyelmét fel kell hívni az áruház parkolójában folyó bűnesetekre.

 

Miklós Daniella

Megszakítás