Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 26-án megtartott rendkívüli üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Megemlékezés Gubek Máriáról,
Csömör Nagyközség díszpolgáráról, korábbi önkormányzati képviselőről

Október
21-én 80 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt Gubek Mária, Csömör Nagyközség díszpolgára, aki a Csömöri
Evangélikus Egyházközségnek több évtizeden keresztül volt felügyelője, emellett
aktív közéleti tevékenységet is folytatott: 1990-2006 között önkormányzati
képviselőként dolgozott, hosszú ideig az Ügyrendi Bizottságot vezette, tagja
volt a Népjóléti Bizottságnak, amelynek munkáját 2006-2010 között külső tagként
is segítette.

Életrajzának
ismertetése után Fábri István polgármester
gyertyát gyújtott, a képviselő-testület egyperces néma felállással rótta le
tiszteletét Gubek Mária emléke előtt.

 

2.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző,
2012. október 18-ai képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes
szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri
beszámolók menüpontjában olvasható).

 

3.) Járási hivatal
létrehozásával kapcsolatos megállapodás előkészítése

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetéseket követően a csömöri
önkormányzatnak sikerült elérnie, hogy a községben külön járási kirendeltség
működjön.  A csömörieknek nem kell majd Kistarcsára
vagy Gödöllőre utazniuk, január 1-jétől továbbra is helyben intézhetik a
szociális, gyámügyi és lakcím nyilvántartási ügyeiket. 

A rendkívüli
testületi ülésen a képviselők 9 igen szavazattal, egyhangúlag felhatalmazták a
polgármestert a járási kirendeltséget is magában foglaló megállapodás
aláírására. Az ülést követően dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja és Fábri István polgármester aláírták a szerződést.

 

4.) Képviselők, hivatalvezetők
közérdekű bejelentései

Boross Jenő képviselő felvetette, hogy a csömöri posta épülete
elavult, az ügyféltér kicsi, kevés a kiszolgáló ablak, sokszor hosszú a várakozási
idő, valamint a nyitvatartási idő sem megfelelő. Fábri István polgármester hozzátette, hogy a posta épülete
méltatlan a falu színvonalához, ezért a posta vezetőjével egyeztetést
kezdeményez majd arról, milyen megoldások lehetségesek a postai kiszolgálás színvonalának
emelésére. Egy esetleges új postaépület         kialakítását
az önkormányzat a település-fejlesztési koncepció részeként    kezeli majd.

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
október 25-én az önkormányzat aláírta a Digi Kft.-vel kötött szerződést.

 

Miklós
Daniella

Megszakítás