Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án megtartott rendkívüli üléséről

2012 szeptember 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. augusztus 9-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. (A beszámoló teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Közbeszerzési rendelet megalkotása

Marosi Éva, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője tájékoztatása szerint a 2012. augusztus 21-én hatályba lépett új közbeszerzési törvény kimondja, hogy az önállóan működő költségvetési szervek önállóan kötnek szerződéseket, de ha ezek közbeszerzési eljárás kötelesek, két lehetőség adódik: vagy a költségvetési szerv bonyolítja le az eljárást, vagy az önkormányzat folytatja le a központosított közbeszerzési eljárást intézményei nevében is. A javaslat az, hogy az önkormányzat alkosson közbeszerzési rendeletet, mert az intézményeknél nem áll rendelkezésre megfelelő szaktudás, tapasztalat és pénzeszköz a gyakran hosszadalmas és bonyolult közbeszerzési eljárások lefolytatására.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Csömör Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési rendeletét.  

3.) Előirányzat-átcsoportosítás a Csömöri út építésére

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Csömöri út építéséhez elkészültek a tervek is, és a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása is. A beruházás akkor valósítható meg, ha a fejlesztési tartalékból 35 millió forintot fedezetként átcsoportosít a testület a megvalósításra. Fábri István polgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a beruházás már 1 éve kiemelt célkitűzésként szerepel a fejlesztési prioritások között, sőt választási ígéret is volt. A polgármester azt javasolta, hogy a testület rátartással kezelje az összeget.

A képviselők 9 igen szavazattal 39 millió forintot különítettek el a fejlesztési tartalékból a Csömöri út építésére. 

4.)  Meghívásos közbeszerzési pályázati ajánlati felhívás – Csömöri út aszfaltozása és vízelvezetése

A képviselő-testület zárt ülésen döntött meghívásos közbeszerzéses pályázati ajánlati felhívásról a Csömöri út útépítésével – a település fő útjának aszfaltozási és vízelvezetési munkáival – kapcsolatban. 

5.) A Rét utcai (3-as számú) bekötőút terveinek módosítása

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról, hogy az új bekötőút építési tervei számos hiányosságot tartalmaznak, és forgalomtechnikai szempontból rendkívül veszélyes a Laki úti csomópont kialakítása. Ha az eredeti terveknek megfelelően épülne meg a 3-as bekötőút, az a közlekedésbiztonság szabályainak nem felelne meg, veszélyes lenne, ezért az önkormányzat nem járulhatna hozzá annak forgalomba helyezéséhez, és nem vehetné át saját kezelésébe azt, holott ez az egymilliárdos uniós támogatásból megvalósuló beruházás lezárásának feltétele lenne. 

A képviselők ezért olyan határozatot hoztak, hogy módosítási kérelemmel élnek az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé. Az önkormányzat az út saját kezelésbe való átvételéhez feltételül szabta meg a régi Paraszthíd megtartását, járda, kerékpárút és körforgalom kialakítását a rendkívül veszélyes Laki út–Széchenyi utca–Páva utca–Szedervölgyi út csomópontban. Utóbbi lakossági kérés is volt, amelyeket a környékbeliek lakossági fórumon jeleztek a kivitelező és az önkormányzat felé. Az útátadás befejezésének időpontja várhatóan jövő év tavaszára csúszik át.

5.) Képviselők, hivatali vezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az ebösszeírás és az ezzel egy időben történt önkormányzati közvélemény-kutatás adatainak feldolgozása folyamatban van. A közvélemény-kutatás eredményéről a tervek szerint mind az önkormányzati képviselők, mind a civil szervezetek részletes tájékoztatást kapnak. A 3300 háztartásra kiterjedő kérdőíves vizsgálat az eddigi legnagyobb léptékű közvélemény-kutatás volt településünkön. Eredményei, tanulságai a Csömöri Hírmondóban olvashatóak lesznek.

Pásztor Sándor képviselő a Petőfi utcai uszodával kapcsolatban kialakult helyzetről, valamint egy korábbi, uniós pályázattal kapcsolatban kért tájékoztatást. Dr. Katona Péter előbbire reagálva elmondta, az önkormányzat csak a saját hatáskörébe tartozó ügyekkel jogosult foglalkozni, és hozzátette, a helyzet tisztázására az érintetteknek részletes felvilágosítást adott. A „3 út” pályázattal kapcsolatban dr. Nyitrai Judit felszólító levelet küldött a közbeszerzést lefolytató cégnek, egyelőre az ügyben nincs előrelépés – adott felvilágosítást Marosi Éva pénzügyi osztályvezető.

Eigler Tamás és Boross Jenő lakossági kérést tolmácsoltak: a Vadkörte utcánál a Széchenyi útra való biztonságosabb kihajtás érdekében tükröt kellene kihelyezni; Boross Jenő képviselő a kakastelepi utcák rendbetételét javasolta a tél beállta előtt, mert a magas utcaszint miatt a házakba/telkekre befolyik a víz.

6.) Rét utcai (3-as számú) bekötőút módosított terveinek megvalósításához szükséges önkormányzati szerepvállalások

A képviselő-testület zárt ülésen döntött, hogy a Laki sarki gyalogjárda és a kerékpárút terveztetéséhez és megépítéséhez, valamint a közműkiváltások költségéhez hozzájárul.

Megszakítás