Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

2013 június 16. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és
intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók –
Települési krónika menüpontjában olvasható).

 

2.) Petőfi Sándor Művelődési Házban nyári táborok
megtartásához terembérleti díj megállapítása    

Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója
kérvényezte a képviselő-testülettől, hogy nyári táboroztatásra engedélyezzék
kedvezményes terembérleti díjak kialakítását. Fábri István polgármester aggályosnak tartja a kedvezmény nyújtását
abban az esetben, ha vállalkozók szervezik azokat, és nem vállalják egyúttal
azt, hogy kedvezőbb áron kínálják a táboroztatást. A polgármester kérte a
konstrukció újragondolását, illetve támogathatónak vélte azzal a kitétellel,
hogy a 2013. évi nyári szünetre és kizárólag gyerektáboroztatás esetén legyen
érvényes.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal támogatta a
kedvezményes terembérleti díjak kialakítását a polgármester által
megfogalmazott kritériumok beépítésével az erről szóló határozatba.

 

3.) A 2013‒2014. évi társasági adós sportpályázathoz
önrész megállapítása                 

Eigler
Tamás
, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy a
sportcsarnok épületének felújítását, állagmegóvását pályázati forrásokból
próbálja megoldani az intézmény vezetője. A pályázatokon való indulásnak az a feltétele,
hogy az önkormányzat biztosítsa az önrészt. Az intézmény azonban kéri az eredetileg
8 millió forint összegű önrész megemelését 10 millió forintra, mert az idei
pályázat pontatlansága miatt néhány felújítási munkát ki kellett venni, amelyek
azonban megkerülhetetlenek.

 

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a
sportcsarnok vezetőjének kérését.

 

4.) Árpád utca felújítására műszaki ellenőr kiválasztása

Juhos
Dávid műszaki osztályvezető elmondta, hogy az Árpád utca felújítási
munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárást indított el az önkormányzat. A
közbeszerzési eljáráshoz és a munkálatok felügyeletéhez műszaki ellenőrt kell
kiválasztani. Az önkormányzat több árajánlatot kért be, a beérkezett
árajánlatok alapján dönteni kell a műszaki ellenőrzést végző cégről.

 

A
testület 9 igen szavazattal a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hesta-Bau Kft.-t
választotta a műszaki ellenőri munkák elvégzésére.

 

5.) Képviselői körzetfelosztás                                                                                 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy
régi lakossági igénynek tesz eleget a testület a körzetfelosztás
kialakításával. Az elkészült felosztásban sikerült hasonló nagyságú körzeteket
kialakítani, de hangsúlyozta: ezek nem választói körzetek. A kialakított
körzetfelosztás egyrészt segítséget jelenthet a képviselői fogadóóra kialakításakor,
valamint segítség a lakosságnak is abban, mert így egyértelmű, hogy
kéréseikkel, problémáikkal melyik képviselőhöz fordulhatnak. A körzetfelosztás
azonban nem kötelező érvényű, azok a polgárok, akik ismeretség alapján másik
képviselőhöz fordulnának, természetesen megtehetik.

 

A
képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a képviselői körzetfelosztást.

 

6.) Ady E. utcai egészségügyi
intézmény bővítése céljából önkormányzati bérlakás megszüntetése

Fábri István polgármester elmondta, hogy az
Ady utcai egyik önkormányzati bérlakást fel kellene szabadítani és az
egészségügyi intézménynek átadni úgy, hogy a Községgondnokság átalakítja. Ezzel
a megoldással javítani lehet az Ady utcai rendelőben kialakult méltatlan
állapotokon. A lakás bérlője, egy volt hivatali dolgozó (jegyző) kiköltözött. A
bérleti szerződés ‒ amely nem tartalmazza a bérleti viszony megszűnésének
időpontját ‒ felbontására közös megegyezésként 600 ezer forint kifizetését
javasolta a bérlőnek.

 

A
testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

7.)
2014. évi költségvetési koncepció

Fábri
István
polgármester ismertette a testülettel, hogy egy nemrég elfogadott
törvény szerint az önkormányzatoknak a következő évi költségvetési
koncepciójukat nem november 30-ig, hanem április 30-ig kell megalkotniuk. A
határidő tarthatatlan, ezért a polgármester javasolta, hogy a testület a 2013.
évi költségvetési elveket fogadja el. Fábri
István
elmondta azt is, hogy tudomása szerint már készül az a beterjesztés,
amellyel az Országgyűlés módosítja az április 30-i határidőt.

 

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az
előterjesztést.            

                                  

8.)
Önkormányzati támogatás lakossági szűrővizsgálatokhoz

Dr.
Szarka Zsuzsanna
, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a
Szociális Alapszolgáltatási Központban minden évben ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálatokat szerveznek a lakosságnak. Eddig a költségek jelentős részét
a Gödöllői Kistérségi Társulást finanszírozta, ehhez adott további támogatást
az önkormányzat. Idén azonban a Gödöllői Kistérségi Társulás nem vállalta a
költségeket. A Szociális Alapszolgáltatási Központ a költségvetéséből
200 000 forintot tud biztosítani a szűrővizsgálatok kifizetésére, de az
alapcsomag, amely kevesebb szolgáltatást tartalmaz, mint amit a korábbi években
biztosítani tudtak a csömörieknek, 250 000 forintba kerül.

 

A képviselő-testület 9 igennel 150 000 forint támogatást
szavazott meg, hogy a korábbi években megszokott szűrővizsgálatokat biztosítani
lehessen.

 

9.)
Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tormay-Lesták
Mária
képviselő a Kistarcsai úti műanyagüzemmel kapcsolatban két lakossági problémát
vetett fel: a környéken terjengő kellemetlen szagok miatt ismét felmerült, hogy
az üzem környezetszennyező módon működik. A lakók megkeresték az illetékes
hatóságot, de ők azt a tájékoztatást adták, hogy az önkormányzat kötelezettsége
0‒24 órás telefonszolgálatot működtetni. A másik probléma, hogy kérdésessé
vált, hogy az üzem ugyanazon tevékenységet folytatja-e, amire régebben
engedélyt kapott. Dr. Katona Péter válasza
szerint az önkormányzatnak nincs kötelezettsége 0‒24 órás telefonszolgálatot
működtetni. Kovács Jánosné igazgatási
osztályvezető elmondta, hogy a múlt év elején a szakhatóságok kivizsgálták a
környezetszennyezés problémáját, akkor az üzem vezetése ígéretet tett a
szűrőberendezések kicserélésére. Azóta több szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, szakszerűen
működik az üzem. Ugyanakkor kiderült, hogy a kellemetlen szagok nem az üzemből
jöttek. A telephely-engedélyezés január 1-től tartozik ismét az önkormányzat
feledataihoz, ezért kivizsgálják majd a tevékenységet.

Pásztor
Sándor
képviselő lakossági megkeresés alapján beszámolt arról, hogy az egyik
Kistarcsai úti ingatlanon olyan mennyiségű szemét halmozódott fel, hogy már belefolyik
a patakba. A szomszédok tájékoztatása szerint az ingatlanon hűtőket,
akkumulátorokat szerelnek szét, az akkumulátorsavat pedig a patakba öntik. Dr. Katona Péter elmondta, az
önkormányzat már egyszer elszállíttatta a hulladékot az ingatlanról, a lakó
most is erre számít. A jegyző hozzátette, már eljárás indult az
ingatlantulajdonossal szemben.

Pásztor
Sándor
tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Petőfi utcai Nyilas kertészet
1000 db árvácskapalántát adott ingyen az önkormányzatnak, amelyeket már ki is
ültettek.

Boross
Jenő
képviselő elmondta, bővíteni kell az iskolai ebédlőt, mert szeptembertől
magasabb lesz a gyermeklétszám az intézményben.

Megszakítás