Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 4-én megtartott üléséről

2013 április 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fővel tartotta meg ülését.

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és
önkormányzati intézkedéseiről                       

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. (A
beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók
menüpontban olvasható).

 

2.) Csömör
Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának megvitatása

Biró Attila alpolgármester a készülő új Helyi Építési
Szabályzatról (HÉSZ) adott tájékoztatást. Ez a rendelet szabályozza, hogy mit,
hol és hogyan lehet építeni Csömörön. Elkészítését korábbi időpontban tervezték,
de a parlament január 1-jei hatállyal módosította azt a magasabb szintű
jogszabályt, amelyhez igazodni kell a helyi szintű szabályozás készítésekor. Az
új HÉSZ novemberben készül el, és az országos jogszabályi háttér miatt csak két
évre szól majd.

 

3.) Csömör, Árpád
utca felújítása

Fábri István polgármester ismertette az Árpád
utca Szabadság út‒Erzsébet utca közötti szakaszának út- és járdafelújításának
tervét. Az elmúlt években az Árpád utca burkolatának minősége sokat romlott,
felújítását régóta tervezi az önkormányzat.

A
képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy 28 millió
Ft keretösszeget különít el az Árpád utca Szabadság út‒Erzsébet utca (Bulgárkert)
közötti szakaszának felújítására, és további 6 millió Ft-ot csoportosít át a
2013. költségvetés fejlesztési tartalékkeretéből a járda felújítására.

 

4.) Képviselők,
hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester ismertette, hogy
több, a csömöri polgárokat érintő apróbb, a komfortérzetüket növelő fejlesztés van
folyamatban. Ezek egyike, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében kávé-tea
automatát helyeztek el, valamint hamarosan OTP bankautomata is lesz ugyanitt.
Jelenleg folyik a www.csomor.hu önkormányzati
weblap fejlesztése, melynek eredményeként könnyebb navigációjú,
felhasználóbarát, esztétikus és jól strukturált honlapja lesz Csömörnek. A
polgármester beszámolt még a református egyházzal történő területegyeztetésekről,
valamint az Erzsébet utca felújításáról.

Kósa István képviselő beszámolt a
testületnek arról, hogy befejeződött a Kacsóh
Pongrác utcai óvoda nyílászáróinak cseréje, amely során új redőnnyel és
szúnyoghálóval felszerelt ablakokat, valamint bejárati ajtókat építettek be, és
lecserélték a korszerűtlen lámpatesteket is. A beruházás mintegy 5 millió
forintba került.

Pásztor Sándor képviselő a Laki sarki körfogalom
építésének ütemezéséről érdeklődött. Fábri
István
polgármester és Juhos Dávid
műszaki osztályvezető ismertette, hogy a 3-as számú bekötőút átadása a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. tájékoztatása szerint várhatóan eltolódik, mert az
építtetőnek a körforgalom, a buszforduló és a patak melletti gyalogoshíd
megépítésére közbeszerzési eljárást kellett indítania.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető a Csömöri
út építésével kapcsolatban elmondta, hogy az eredeti tervek szerint a
munkálatoknak április végére kellene elkészülniük, de az átadás a márciusi
rendkívüli időjárás, valamint a Magyar Telecom kábelhálózatának kiváltási
problémái miatt későbbre tolódik.  Fábri István polgármester hozzátette,
hogy a Magyar Telecom szabálytalanul fektette le a vezetékhálózatát, ezért szükséges
most az út nyomvonalában a hálózat kiváltása. A cég hosszabb egyeztetés után
ígéretet tett a hálózat áthelyezésére.

 

 – Zárt ülés –

 

1.)    Árpád utca felújítására
közbeszerzési eljárás elindítása

A közbeszerzési eljárás részeként a törvényi előírások
szerint kötelezően zárt ülés keretében döntöttek arról, hogy a meghívásos pályázatra
mely cégeket hívnak meg ajánlattételre.

 

2.)   
Bányaterület
telekalakítása és bányaterület vásárlása

A képviselő-testület pontosította a kialakítandó
bányaterületet és a Csömöri Gazdaszövetkezettel kötendő opcionális adás-vételi
szerződés feltételeit.

 

3.)   
Ingatlanértékesítési
pályázat kiírása

A vagyonrendeletnek megfelelően az önkormányzat nyilvános
pályázat meghirdetéséről döntött, melynek keretében mintegy 10 hektárnyi
bányaterületet eladásra kínál, amely a bányakapitányság által kötelezően
rekultivációra (feltöltésre) kijelölt, korábban kibányászott sóderbánya
területéből (a 081/10, 094/10, 094/9, 094/8 hrsz.-ú területek), részbeni
összevonásából jött létre.

 

4.)   
Önkormányzati
bérlakás további hasznosítása

A képviselő-testület szavazategyenlőség miatt nem szavazta
meg azt a javaslatot, mely szerint az Ady Endre u. 1. szám alatti önkormányzati
bérlakásban lakó korábbi hivatali alkalmazott (jegyző) bérleti jogviszonyát oly
módon szüntesse meg, hogy a lakás hivatalosan felbecsült értékének 10%-át
kifizesse a kérelmezőnek.

 

5.)   
A
Szociális Alapszolgáltató Központ vezetőjének illetmény megállapítása

Az újonnan megválasztott intézményvezető
illetményének megállapítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület
elhalasztotta a többi intézményvezető bérének rendezéséig.

 

6.)   
Csömöri
patakmeder erdő vásárlása

A képviselő-testület bruttó 6 250 000 Ft-ot
szavazott meg a mintegy 4 hektárnyi ‒ természetvédelmi szempontból kiemelt  jelentőségű, a csömöri patakforrás és
patakmeder környéki – erdőterület megvásárlására.

Főoldali hírek

Kilátó épül Csömörön

Az önkormányzat európai uniós forrásból kilátót építhet a Csömöri körtúra legmagasabb pontján. A csömöri önkormányzat

Bővebben
Megszakítás