Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott üléséről

2014 február 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu című honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Tájékoztató a Csömöri Községgondnokság 2013. évi munkáiról

Biró Attila alpolgármester képekkel illusztrált beszámolója után Klacsán István meghívott vendég, a Csömöri Községgondnokság vezetője ismertette a széles körű üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és szállítási feladataikat. Munkájukról a képviselők elismeréssel nyilatkoztak, és az alapfeladatokon túl továbbra is számítanak rájuk a következő év fejlesztési munkáinak megvalósítása során is.

 

3.) Csömör név használata táncverseny elnevezésében

Fábri István előterjesztésében tolmácsolta a Cit-Car Tánccsoport Egyesület kérését, miszerint a Csömöri Sportcsarnokba tervezett országos táncversenyük elnevezésében használni kívánják településünk nevét. 6 igen, 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület I. Csömör Kupa Táncverseny néven rendezze meg az eseményt.

 

4.) Egészségügyi fejlesztések, egészségügyi központ létrehozása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a lakossági körben is megvitatott és szakértőkkel is egyeztetett vélemények, továbbá a helyi egészségügyi dolgozók által is megfogalmazott igény értelmében a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, miszerint az előzetes tervezési program alapján egészségügyi  központ létesüljön településünkön. A tájékoztató jelleggel ismertetett tervek alapján a képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy egészségügyi központot kíván létrehozni Csömörön.

 

5.) Glória Victis Közhasznú Alapítvány kérelme

Az önkormányzat és az alapítvány közti megállapodás a Pénzügyi,  Ellenőrző-  és Vállalkozói Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ülésének is témája volt. A képviselő-testület a megállapodáshoz kapcsolódóan dr. Szarka Zsuzsanna képviselő javaslatára 600 ezer forint törlesztés kifizetését szavazta meg a 2013. évre, 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke határozati javaslattal élt, miszerint Fábri István polgármester és dr. Katona Péter jegyző dolgozzanak ki módosítást közös megegyezéssel, az alapítvánnyal kötött megállapodásra.

 

6.) Tájékoztatás a SZIKE Környezet-és Egészségvédelmi Egyesület programjáról

Biró Attila alpolgármester előterjesztésének részeként Gellért Miklós, az egyesület elnöke számolt be a Házi Komposztálási Programról és „Az én veteményeskertem” programról. A testület egyetértett abban, hogy a „zöldjavak” kérdésének megoldása fontos és támogatandó feladat, melyben az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja az egyesület munkáját.

 

7.) Nefelejcs Művészeti Óvoda kérelme költségvetési átcsoportosításra

Eigler Tamás,a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette az intézményvezető kérését többletbevétel átcsoportosítására. Az óvoda igazgatója kérését azzal indokolta, hogy a többletbevételeket dologi kiadásokra használják fel. Kérését a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

 

8.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2014. évi munkaterve

Az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság a nonprofit sport kft. elképzeléseit pozitívnak ítélte meg, ám a képviselő-testületi határozathozatalt elhalasztották, mivel a terv bizonyos részeiben további pontosításokat kérnek az ügyvezetőtől.

 

9.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési koncepció 2012–2016. megalkotása

Fábri István polgármester ismertette az elmúlt évben széles körű társadalmi vitában, lakossági-településrészi fórumokon egyeztetett, bizottsági és szakértői vélemények figyelembevételével és helyi szervezetekkel történt folyamatos konzultációk után kialakult fejlesztési koncepciót. A tervek fontos részét képezi a meglévő intézmények korszerűsítése és fejlesztése, sőt, új intézmények létrehozása is. Kedvezően alakuló körülmények esetén a szabadtéri sportcentrum és a strand létrehozása is szerepel a megvalósítandó tervek között. Az útfelújítások és településrészek fejlesztése is folytatódik, kiegészülve járda- és kerékpárút építési programmal. Kósa István képviselő módosító javaslatának eredményeképpen a Géza fejedelem és a Könyves Kálmán utcák szilárd útburkolattal való ellátása is bekerült a tervek közé, továbbá Eigler Tamás a szabadtéri sportközpontra szánt összeg ésszerűbb felhasználását emeltette be a tervbe. A fejlesztési koncepció javaslatait a testület néhány kisebb módosítással egyhangúlag megszavazta.

 

10.) 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Eigler Tamá, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke előterjesztette a 2014. évre vonatkozó  belső ellenőrzési tervet. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta azt az elképzelést, melynek értelmében a 2013. évi feladatalapú támogatások (igazgatás, oktatás, közművelődés, szociális terület) és egyes központosított előirányzatok igénylésének és elszámolásának ellenőrzése, illetve az informatikai rendszer működésének vizsgálata kerül majd előtérbe.

Megszakítás