Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését. 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

 

2.) Mátyás Király Általános Iskola és Krammer Teréz Zeneiskola AMI államosítása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a köznevelési törvény életbe lépésével 2013. január 1-jétől állami irányítás alá került a Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola. Az önkormányzat korábban vállalta, hogy az intézmények működtetését vállalja. Az átadás-átvételnek decemberben meg kellette volna történnie, ehhez pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KIK) a szerződést alá kell írni. A napirendi pont tárgyalásához a testület meghívta Pánczél Jánost, a Gödöllői tankerület igazgatóját. A képviselők számos kérdést feltettek a vezetőnek, aki válaszában elmondta: az iskolaigazgatók pedagógusok feletti jogköre megmarad (pl. szabadságolások), ők maguk választhatják ki, hogy kit alkalmaznak. A KIK csak akkor kezdeményez diskurzust, ha nem megfelelő végzettségű személyt akarnak kinevezni. Az igazgatók, bár nem gazdálkodhatnak a közvetlen bértömeggel, de az ő besorolásuk alapján kapják majd a pedagógusok a fizetésüket. Az önkormányzat által eddig biztosított cafeteria rendszer megmarad, a továbbiakban is járni fog, csakúgy, mint a munkábajárási hozzájárulás. A folyó továbbképzéseket a tanárok folytathatják. Az önkormányzatnak, mint működtetőnek a karbantartási, javíttatási költségeket állnia kell, de leselejtezés esetén az eszközök pótlása már az állam feladata lesz. A már folyamatban lévő iskolatej szerződéseket a KIK átveszi és a továbbiakban ő finanszírozza. Akiknek eddig nem volt ilyen szerződése, de igényt tart rá, jeleznie kell, és központi finanszírozásba kerülhet.

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett felhatalmazást adott a polgármesternek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való szerződés aláírására.

 

3.) Javaslat felsőoktatási szociális ösztöndíj létrehozására

Fábri István polgármester javaslatot tett felsőoktatási szociális ösztöndíj létrehozására, mert 2013 őszétől a hazai felsőoktatásban 16, kifejezetten népszerű, a jelentkezők jelentős részét érintő alap- és osztatlan szakon tandíjkötelessé válik a képzés mindenki számára, függetlenül a tanulmányi eredménytől és a szociális helyzettől. Egy diák, legyen bármennyire is tehetséges, ha családja anyagi helyzete nem engedi, akkor nem tud ezeken a szakokon tanulni, csak diákhitel felvételével. A jelen gazdasági helyzetben ez sokak számára vállalhatatlan alternatíva. A csömöri önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a helyi fiatalok oktatására, továbbtanulási lehetőségeinek támogatására:1991 óta az önkormányzat által létrehozott Csömöri Kulturális Közalapítványon keresztül, 2001 óta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozással, 2011 óta nyelvtanulási támogatással. A felsőoktatási szociális ösztöndíj létrehozásával 6 millió forintra nő az önkormányzat által biztosított ösztöndíjkeret.

A képviselők 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatták a javaslatot és 2,5 millió forintot különítettek el 2013-ra a költségvetésből a program megvalósítására.

 

4.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései 

Pásztor Sándor képviselő bejelentette, hogy a közeljövőben tesztelés céljából egy harmadik kamerát is felszerelnek a HÉV-átjáróhoz.

Boross Jenő képviselő elmondta, visszajelzéseket kapott a Sodexo által biztosított étkeztetéssel kapcsolatban. Az óvodában megfelelőnek tartják a minőséget, a havi étlapot előre megkapják, a kéréseket rendkívül rugalmasan kezelik. A Szociális Alapszolgáltatási Központtól hasonló visszajelzések érkeztek, elégedettek az új szolgáltatóval. Az iskolában az evőeszközök számát a létszámhoz igazították.

 

Félegyházy-Sütő Eszter

 


Megszakítás