Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott üléséről

2013 augusztus 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.)  Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről.
Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről, a településen zajló fejlesztésekről. 
(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók-Települési krónika menüpontban olvasható.)

2.) A Kistarcsai Rendőrőrs újonnan kinevezett őrsparancsnokának bemutatkozása
Fábri István polgármester bemutatta Ignéczi József rendőr-őrnagyot, aki  22 éve szolgál a rendőrség kötelékében, tudását, tapasztalatát szeretné annak érdekében kamatoztatni, hogy egy jól prosperáló, eredményesen működő rendőri egységet működtessen. A mérőszámok alapján stabil, kiegyensúlyozott a közbiztonság Csömörön, a tendencia folyamatosan javul. Községünk elegendő infrastruktúrával, személyzettel, háttérrel bír a feladatok megfelelő ellátásához, ennek biztosítását megköszönte a testületnek.  A közbiztonság sikerét a civilek és a rendőrség szoros együttműködésében látja, s e tekintetben a polgárőrség és a lakosság elhivatott Csömörön. Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet a polgárőrség oktatásának, folyamatos képzésének hiányosságaira. Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke a gyermek- és ifjúságvédelmet érintő ügyek hatékonyabb kommunikációját kérte. Ignéczi József biztosította a képviselő-testületet arról, hogy aktív jelenléttel és az igényeknek megfelelő, folyamatos kommunikációval fognak dolgozni Csömör közbiztonságáért.

3.)Tájékoztatás a közbiztonság alakulásáról
Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy a térfigyelő kamerák használata jelentős pozitív változásokat hozott Csömör életében. A rendszer bűnmegelőzési és bűnleleplezési szerepe is vitathatatlan. A lakosság biztonságérzete nőtt az elmúlt időkben, a kamerákkal megfigyelt területekről kiszorult a bűnözés. Ezek egy része áttevődött azonban a megfigyelt területeken kívülre, ezért ott fokozott figyelemre van szükség. A napokban megérkezik a vásárolt rendszámfelismerő-készülék, mely hamarosan használható lesz, újabb lépéssel hozzájárulva a bűnmegelőzéshez. Az elmúlt év hasonló időszakához képest az idén számottevően csökkent a bűnelkövetések száma a községben. Kósa István képviselő a Patak sétányra, mint a tolvajok lehetséges menekülési útvonalára hívta fel a figyelmet, Biró Attila alpolgármester pedig további térfigyelő kamerák felszerelését javasolta.
Rendkívüli napirendi pont
Esztergály Előd Gábor református lelkipásztor egyházuk Laky villa megvásárlására tett ajánlatával kapcsolatban fordult a képviselő-testülethez. Eigler Tamás , a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk napirendi pontként tárgyalta az ügyet, de az azóta felmerült kérdések, folyamatos változások további egyeztetéseket vonnak maguk után, így szeptemberben fogják újratárgyalni a település műemlék-védelem alatt álló épületének sorsát.
Agárdi Mihály képviselő elmondta, hogy ideje lenne már dönteni a Laky-villa sorsáról, főleg azért, mert az egész ingatlancserét nem is a református gyülekezet akarta 2010-ben, hanem a községgondnokság vezetője szeretett volna nagyobb területet az intézményének, ezért kellett új ingatlan után néznie a református közösségnek.
 (A testület végül a július 23-ai rendkívüli ülésén tárgyalta az kérdést.)

4. Mátyás Király Általános Iskola ebédlőbővítésének ügye
Biró Attila alpolgármester előzményként elmondta, hogy az iskola jelezte, halaszthatatlanná vált az ebédlőbővítés megoldása szeptemberre, ennek megvalósítási lehetőségeit járta körbe a műszaki osztály.  Juhos Dávid műszaki osztályvezető a legkivitelezhetőbb műszaki megoldásként a szomszédos tanterem megszüntetését javasolta, így 64 férőhellyel tudna bővülni a jelenlegi ebédlő. Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a felmerülő egyéb lehetséges megoldások kapcsán jelezte, hogy a bizottság a finanszírozási, műszaki szempontból legoptimálisabb megoldást hozta a testület elé, figyelembe véve az intézmény oktatásért felelős embereinek véleményét. A képviselő-testület 8 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Mátyás Király Általános Iskola ebédlőbővítési munkálataival a Községgondnokságot bízza meg.

5. Mátyás Király Általános Iskolának 3 tanterem biztosítása
Eigler Tamás , a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a  Mátyás Király Általános Iskola – az ebédlő bővítése mellett – három tanterem létrehozásának szükségességét is jelezte a képviselő-testület felé. Az előzetes felmérések alapján ennek egyik kivitelezhető megoldása az iskola melletti épületben lehetne. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy a megvalósítás részletei kidolgozás alatt vannak, az Oktatási, Sport – és Kulturális Bizottság elvi döntést kér a témában. Eigler Tamás , a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elengedhetetlennek tartja a Klebersberg Intézményfenntartó Központ javaslatának figyelembe vételét. Fábri István polgármester a kilátásban levő pályázati lehetőségek szem előtt tartását kérte, emiatt mindenképp a legköltséghatékonyabb átmeneti megoldás megtalálását javasolta. A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a három tanterem biztosítását a tanév kezdetére a Mátyás Király Általános Iskola számára, a megvalósítás végső formájáról rendkívüli ülésen fognak dönteni.

6. A Népjóléti Bizottság új tagjának és elnökhelyettesének megválasztása
Fábri István polgármester ismertette, hogy a Népjóléti Bizottságban megüresedett egy hely, ezért kezdeményezte az új tag és elnökhelyettes személyének megvitatását. Dr. Szarka Zsuzsanna a Népjóléti Bizottság elnöke a testület új képviselő tagját, Agárdi Mihályt javasolta a bizottság tagjának, s egyben elnökhelyettesének is. Agárdi Mihály a testület szavazása után, 6 igen, 1 nem szavazattal és saját tartózkodása mellett elvállalta a tagságot és az elnökhelyettesi tisztséget.

7. Beszámoló az 1. Csömöri Bringafesztiválról
Fábri István polgármester elmondta, hogy az esemény megrendezése mérföldkőnek számít a település életében, hiszen az utóbbi évek legjelentősebb sportrendezvényére került sor.  A két napos rendezvény a kerékpározást mint sportot,  szabadidős tevékenységet és mint közlekedési eszközt kívánta népszerűsíteni. A környező települések és a kerékpáros szervezetek egyaránt örömmel csatlakoztak a hagyományteremtő kezdeményezéshez.

8. Tájékoztató a közösségi célra (egészségügyi központ, bölcsőde, egyházi közösségi intézmény) kijelölt  902/5 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan /Csömör, Állomás u., HÉV-sarok/ ügyében több mint egy évtizede zajlóper állásáról
Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Rottimoda Kft. között mát több mint tíz éve zajlik a per a HÉV-saroknál (Állomás utca) található ingatlan ügyében. Az előző vezetéstől megörökölt perben most már jól áll az önkormányzat, mert a cég már nem tudott semmi új érvet felhozni a több mint ötezer négyzetméteres ingatlan tulajdonjogát illetően. Fábri István polgármester kifejtette, hogy a kilencvenes évek zűrös privatizációs viszonyai során lezajlott eseményeket is figyelembe véve egyértelmű: a terület a faluközösséget illeti meg, amit a 100%-os önkormányzati tulajdont igazoló földhivatali tulajdoni lap is igazol. A település központi területén elhelyezkedő ingatlanon számos közösségi intézmény lenne elhelyezhető, ezért akár peren kívüli egyezségben is gondolkodik az önkormányzat.
Deák Ferencz Széchényi utcai lakos is hozzászólási lehetőséget kapott, aki elmondta, hogy cégével, a Kánaán Ingatlan Irodával 2011-ben a területen lévő raktár épületeket vásárolta meg, ezért az önkormányzattal szemben ők is be kívánnak lépni a perbe, mert bíznak a bíróság nekik kedvező ítéletében, de akár peren kívüli egyezséget is kötnének. Eigler Tamás képviselő hangsúlyozta, hogy a cég a vásárlás pillanatában, 2011-ben tisztában volt az ingatlan jogilag rendezetlen helyzetével, vagyis a felépítmények megvásárlását – amit egyébként szintén nem igazol a földhivatali tulajdoni lap – tőkekockázati tényezőként kellett, hogy figyelembe vegye.

9. Csömöri strand, uszoda létesítésének lehetősége
Fábri István polgármester egy csömöri strand lehetőségének feltérképezését javasolta a képviselő-testületnek. A közösségi fürdőzés megteremtése szervesen illeszkedik a civil önkormányzat által megfogalmazott fő település-fejlesztési elképzelésekbe, mely a rekreációs fejlesztéseket helyezi előtérbe.  Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy első lépésként az ÁNTSZ vizsgálata alapján kiderült, hogy a Csömöri Horgásztó, mely jogilag záportározó, kémiailag és biológiaiak megfelelő lenne a projekt kivitelezéséhez és finanszíroz szempontjából is könnyebben megvalósítható, mint egy uszodaépítés.  Agárdi Mihály képviselő a komoly szakhatósági követelményekre hívta fel a figyelmet. A testület 7 igen 1 nem szavazattal megbízta Fábri István polgármestert és Biró Attila alpolgármestert, hogy készítsenek javaslatot a településen kialakítható közösségi fürdési és úszási lehetőségek megvalósítására.

10. Hulladékgazdálkodás – kötelező szolgáltató váltás
Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökének felkérésére Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladékbegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közfeladatot 2014. január 1-től csak önkormányzati vagy állami többségi tulajdonú cég láthatja el. A törvény értelmében a jelenleg szállítást végző magánvállalkozással legkésőbb 2013. július 31-ig fel kell mondani a szerződését. Mielőbbi döntést kell hozni arról, hogy a jövőben Csömör saját önkormányzati cég létrehozásával vagy környező település hulladékelszállítással foglalkozó cégével összefogva kívánja megoldani a hulladékszállítást. A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan a Kupac Bt.-vel való szemételszállítási szerződés felmondása mellett döntött az idevonatkozó törvény értelmében július 31-i határidővel.  Fábri István felkérte Eigler Tamást bizottsági elnököt és dr. Katona Péter jegyzőt, készítsenek gazdaságossági számításokat  egy saját üzemeltetésű nonprofit kft megalakítására és üzemeltetésére vonatkozóan. Ez a kft. látná el a szemétszállítási közszolgáltatási feladatokat 2014. évtől.

11. A települési szilárd hulladékra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása
Csömör Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a  “települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozásáról szóló” önkormányzati rendeletének módosításátdr. Katona Péter jegyző előterjesztésében 8 igen szavazattal elfogadta.

12.  A Vodafon Zrt. bérleti szerződésének módosítási kérelme
Eigler Tamás , a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Swiss System Kft. a Vodafon Zrt. megbízottja a csömöri bázisállomás bérleti szerződésére vonatkozó ajánlattal fordult az önkormányzathoz, mely  hosszú távra garantálná a cég számára akár 2027-ig is az állomás megtartását.  A testület 8 igen szavazattal elutasította a szerződésmódosítási javaslatot.

13. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felkérésére Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatatta  a rendelet módosításának szükségességéről a testületet. Erre azért van szükség, mert eddig csak a közterület-felügyelő volt jogosult arra, hogy a közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén bírságot szabjon ki. Csömörön azonban megszaporodtak az olyan cselekmények, melyek során ismeretlen személyek házról házra járva próbálnak ismeretlen eredetű árucikkeket értékesíteni. Ez a lakosság életét zavarja, s bűncselekmények elkövetésének forrása is lehet. A módosítás következtében a közterület-felügyelő mellett a jegyző által meghatalmazott ügyintéző is jogosult lesz helyszíni bírság kiszabására a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás megvalósítójával szemben. A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.

14. A közterület használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke előterjesztésében a rendelet módosításának szükségessége mellett érvelt. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető elmondta, hogy az idevonatkozó rendelet eddig csak a közterület-felügyelőt hatalmazta fel arra, hogy az alkalmi árusoktól a napi közterület-használati díjat beszedje. Tekintettel arra, hogy a napi díjak beszedése az önkormányzat bevételi oldalát növelik, nem fordulhat elő az, hogy a közterület-felügyelő távollétében az alkalmi árusok ingyen használják a közterületet. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a fenti indokok alapján javasolta a közterület használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását oly módon, hogy a közterületi-felügyelő távollétében a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője szedhesse a közterület-használati díjat. A testület 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

15. A 063/6 hrsz-ú területből területrész vásárlás
Dr. Katona Péter jegyző korábbi testületi döntés alapján elfogadásra javasolta azt a határozatot, miszerint Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 063/6 hrsz.-ú (Csömöri-patakforrás melletti erdő) ingatlanból megvásárolja a tulajdonos 34/1224 tulajdoni hányadrészét 150.000 Ft vételárért a fejlesztési céltartalék terhére. A testület 8 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

16. Csömör Nagyközség 2013. évi Költségvetési Rendeletének módosítása
Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke és Marosi Éva pénzügyi osztályvető ismertette a féléves mérleghez szükséges módosításokat. A képviselő-testület a napirendi pont keretein belül tárgyalta a DMRV Zrt. 2013. évi rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás biztosítását. A testület Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolója alapján 8 igen szavazattal támogatta a rekonstrukcióhoz szükséges nettó 500.000 Ft biztosítását a szennyvíz közmű bérleti díjából képzett fejlesztési céltartalék terhére.
Válé Flórián a  Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.  ügyvezetője ismertette elképzelését a sportcsarnok további fejlesztéséről. A kondicionáló-terem alagsorban való kialakításának és egy kerékpártároló kialakításának költségeihez kiegészítésül 1,7 M Ft pénzeszközátadást szavazott meg a képviselő-testület az általános fejlesztési tartalék terhére. A költségvetési rendelet mellékletek szerinti módosítását a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

17. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Kósa István képviselő a 3-as számú bekötőút melletti gondozatlan, parlagfűvel benőtt területtel kapcsolatban kérte az ebben intézkedésre illetékes Földhivatal értesítését, valamint az Arany János és a Kacsóh Pongrác utca  közötti  közvilágítás ellenőrzésére is felhívta fel a figyelmet.
 Biró Attila alpolgármester frissen érkezett információként ismertette, a KEOP pályázat keretében nyert 14,1 M Ft hírét, szennyvíztisztító bővítésének előkészületeire.
Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  elnöke kérte annak a problémának a megoldását, melyet az iparterületet kereső, Csömörre betévedt kamionok okoznak. Szintén a képviselő  javasolta gipszkarton fal elhelyezését zajcsökkentés céljából a térfigyelő-kamera központjában.
Agárdi Mihály képviselő település-fejlesztési bizottság létrehozását javasolta, valamint jelezte, hogy a 3-as számú bekötő úton a táblák rossz elhelyezése miatt nem tudnak közlekedni a mezőgazdasági gépek, továbbá a Rét utcánál megoldatlan a csapadékvíz elvezetése.

– Zárt ülés –
1. Major út felújítására kivitelező kiválasztása
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a Scorpio Trans Kft., az Ár-La Kft. és a Komjáti-Design Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította. A legkedvezőbb árajánlatot az Ár-La Kft.-t adta. Az Önkormányzat Bíráló Bizottsága a közbeszerzési eljárást eredményesnek  minősítette.

Megszakítás