Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án megtartott üléséről

2013 augusztus 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.  

Napirend előtti felszólalásként Boross Jenő kért szót, és elmondta, hogy szeretné visszaadni képviselői mandátumát. A képviselő kérte a testületet és az Önkormányzat vezetését, hogy fogadják el döntését, majd megköszönte az együttműködést és távozott az ülésről.
Az ülés ezután 7 képviselő részvételével folyt tovább.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről
Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2013. május 16-ai képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.
(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók – Települési krónika menüpontjában olvasható).

2.) Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
A javaslat ismertetése előtt Fábri István polgármester elmondta, hogy a törvényi változások miatt is szükség van az együttműködés újragondolására. Véleménye szerint mindenképpen esélyt kellene adni annak, hogy új feltételrendszer mellett újjáalakuljon a társulás.
A képviselő-testület elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét, ugyanakkor határoztak a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás üléseire delegálható képviselők személyéről. Ennek alapján  a település delegáltja Fábri István polgármester, akadályoztatása esetén Biró Attila alpolgármester, illetve Eigler Tamás képviselő. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is tag kíván maradni.

3.) A  Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési     megállapodásának módosítása
Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a törvény szerint szükséges belső ellenőrzéseket a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül valósítják meg a továbbiakban is. A társulás a Vincent Auditor Kft.-vel áll szerződésben, amely szerint a kft. biztosítja a település részére a belső ellenőrzéseket. A megállapodások meg is születtek, de módosítani szükséges, mert a belső ellenőrzésekre az állami támogatás megszűnt, ezért a költségek biztosítását a többcélú kistérségi társulás az önkormányzatok befizetéseiből finanszírozza majd.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló megállapodás módosítását.

4.) Tájékoztatás a Csömöri út átadásáról                
Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta, hogy a Csömöri út esetében még 2012 októberében indított az önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként az építési munkálatokat a Scorpio Trans Kft. végezte. A munkálatok 2013. februárban kezdődtek el és májusban fejeződtek be. Illés Ferenc a helyi lakosok képviseletében elmondta, hogy szeretné megköszönni az önkormányzatnak és a kivitelezőnek is, hogy sikerült ezt a projektet sikeresen végrehajtani. A Majorszegi településrészen élők számára ez az út nagyon fontos, és a kivitelezés minősége is megfelel a lakosok elvárásainak.

5.) Tájékoztatás a Mátyás Király Általános Iskola ebédlőjének átalakítási terveiről   
Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy többször szerepelt már ez a probléma bizottsági és testületi ülésen egyaránt. Az iskolaigazgató, Bátovszky János tájékoztatása szerint eddig is  nehéz volt az intézményben  az étkeztetés megszervezése, és ez a helyzet ősztől még inkább problémás lehet, hiszen a következő tanévtől harminc gyermekkel több jár majd az iskolába.  Az ebédlő bővítésére a képviselők és a műszaki osztályvezető több alternatívát is megemlített.

6.) A Csömör név használata iránti kérelem
Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat és a Rubeola Egyesület között érvényben áll egy szerződés a művelődési ház mellett lévő helyiség bérletére. A Rubeola és az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. között már korábban elindult egy együttműködés, melynek eredményeként az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. mint a helyiség albérlője csömöri termékeket – csömöri készítésű, csömöri vonatkozású – tárgyakat kíván árusítani. A polgármester véleménye szerint az önkormányzatnak ezt a kérést támogatnia kell, és elmondta, azt gondolja, hogy közös érdekünk a csömöri vonatkozású termékek minél hatékonyabb árusítása, illetve ezeknek a termékeknek a megismertetése a csömöri polgárokkal és a településre érkező, a település iránt érdeklődő vendégeinkkel. Hermányos Mária, az összefogás képviseletében elmondta, szeretnék megvalósítani, hogy helyi kézművesek és iparművészek igényes alkotásai is megvásárolhatóak és elérhetőek legyenek a boltban. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyekről a testület külön szavazott. 7 igen, és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület engedélyezte a „Csömör” név használatát a Csömöri Ajándékbolt nevében, azzal a feltétellel, hogy a névhasználat ideje alatt a kereskedelmi egység döntően helyi termékeket árusít.
Ezenkívül egyhangúlag, 8 igen szavazattal a képviselő-testület felkérte Fábri István polgármestert az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő együttműködési megállapodás előkészítésére, mely  az önkormányzati kiadványok és ajándéktárgyak árusítását biztosítja majd  a Csömöri Ajándékboltban.

7.) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Szlovák Ház és a Kispálya elkerítésére
Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a használatában lévő épület és a mellette lévő sportpálya, illetve játszótér között az önkormányzat építsen kerítést. Az elmúlt években az önkormányzat a sportpályát felújította, ezáltal olyan aktív tér kezd ezen a területen kialakulni, ami – és ezt személy szerint is így gondolja – nem kapcsolódik szervesen a szlovák önkormányzat életéhez. A képviselő-testület a Szlovák Ház területének kerítéssel történő leválasztását támogatta, a szükséges forrásokat a 2014. évi költségvetésben biztosítják.

8.) A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
A képviselő-testület egyhangúlag  elfogadta a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét.

9.) A Csömöri Sport Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadása         
Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy ez a napirendi pont egy olyan cég működésének a mérlegére vonatkozik, amely lényegében  nem végez semmiféle tevékenységet. A testület egyhangúlag elfogadta a Csömöri Sport Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, valamint elrendelte a jegyzett tőke leszállítását a törvényben előírt szintre.

10.) Települési szilárd hulladék lakossági díjának csökkentése, központi törvényi változás miatt                    
Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, törvény írja elő, hogy július 1-től a településen lévő hulladékgyűjtési díjakat csökkenteni kell. A törvény, amely nem ad lehetőséget semmilyen mérlegelésre és költségszámításra, úgy rendelkezik, hogy 2013. július 1-től már csökkenteni kell a településen a szemétszállítási díjakat, oly módon, hogy a 2012. április 14-én érvényes szemétszállítási díjakat mínusz 10%-ban kell meghatározni.
Az önkormányzat eddig is nagyon ügyelt arra, hogy a lakosoknak minél kisebb terhet jelentsen a szemétszállítási díj. Ennek érdekében Csömörön az önkormányzat, és nem a szolgáltató szedi a díjakat. A képviselő elmondta, számításai szerint kb. 40%-kal olcsóbb Csömörön a szemétszállítási díj, mint Budapesten.  Az említett kormányhatározat azonban nem foglalkozik azzal, hogy az önkormányzat a lakosság érdekében eddig is felelősen gazdálkodott, így a kötelező díjcsökkentés miatt keletkező többletköltséget az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Ez a költség több millió forintos plusz kiadásként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, melynek finanszírozására megoldást kell találni. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 19/2013. (VI.17.) települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozásáról szóló 4/2002.(II.14.) rendelet módosítását, melyben 10%-os lakossági szemétszállítási díjcsökkentést határoznak meg.

11. Ingatlanértékesítési pályázattal kapcsolatos    szerződéstervezet megvitatása       
Fábri István polgármester elmondta, hogy hónapok óta tárgyalás folyik a bánya egy részének értékesítésével kapcsolatban, melynek során június 12-én lakossági tájékoztatót is tartottak.  Hosszan tartó, sok egyeztetéssel járó bonyolult szerződésről van szó, melynek egyetlen pályázója a Fővárosi Önkormányzat. A pályázatban a csömöri önkormányzat több kitételt is megfogalmazott. Az első, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése, melyben kikötik, hogy nem lehet veszélyes hulladékot a területen lerakni. A főváros KEOP-os pályázaton vesz részt, melynek egyik eleme a csömöri tervezett ingatlanvétel és salak lerakása. A pályázat biztosítja, hogy a lerakás minden előírásnak megfelelően, szabályosan történjen. Az önkormányzat ugyanakkor kikötötte, hogy nem járul hozzá a településen keresztül  történő szállításhoz, így a bánya miatt megjelenő teherautók csak a Csömörön kívüli területen közlekedhetnek. Mindemellett az önkormányzat feltételül szabta egyrészt az ingatlanátadással és az ingatlannal kapcsolatos jogok, garanciák biztosítását, valamint a bányászati jogok tisztázását is.

12.) Csömör, Középhegyi út 4. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos határozat módosítása   
Korábbi képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat vételi ajánlatot tett az ingatlan tulajdonosa számára. A tulajdonos nem fogadta el a hivatalos értékbecslő által megállapított 500 000 Ft-os vételi ajánlatot. Az elmúlt hetekben azonban az önkormányzatot megkereste a telek egy másik tulajdonosa, aki az ingatlanban 488/11737 tulajdoni hányaddal rendelkezik, és felajánlotta, hogy az 500 000 Ft összegért eladja tulajdonjogát. 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy utóbbi tulajdonossal köt adásvételi szerződést.

13.) A Major út felújítására keretösszeg meghatározása       
Mivel ebben az évben a tervezett iskolai energiaracionalizálás biztosan nem valósul meg,  ezért a képviselő-testület egyhangúlag elrendelte az erre elkülönített  52 000 000 Ft fejlesztési céltartalék jövőre tervezett átcsoportosítását az alábbiak szerint: Major út úttestének felújítása 23 000 000 Ft, általános fejlesztési tartalék 29 000 000 Ft.

14.) A Kistarcsai Rendőrőrs támogatási kérelme       
Pásztor Sándor, az Ügyrendi- és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, a Kistarcsai Rendőrőrs részéről érkezett támogatási igény. A képviselő ismertette, hogy a Kistarcsai Rendőrőrstől kapott tájékoztatás szerint a közeljövőben öt fővel bővítik az őrs létszámát, ami különböző eszközök, például fegyvertartó lemezkazetta beszerzését is igényli, a támogatást ehhez használnák fel. 
A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a kért mértékben, 40 000 forinttal támogatja a Kistarcsai Rendőrőrs lemezkazetta beszerzését a Közbiztonsági Közalapítvány céljára elkülönített összegből.

15.) Likviditási hitelkeret meghosszabbítása            
Eigler Tamás, a Pénzügyi- Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, az önkormányzat jelenleg likviditási hitelkerettel rendelkezik. A gazdálkodás azonban mostanra kezd olyan stabillá válni, hogy 2012 közepe óta nincs szükség a hitelkeretre. Ez annak köszönhető, hogy az önkormányzat alaposan végiggondolja, mire és mikor költ, így a bevételek finanszírozhatóvá teszik a költségvetést. Az önkormányzat jelenleg jelentős lekötött tartalékkal rendelkezik, ami alapot ad arra, hogy ne kelljen likviditási hitelt használni.
Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ezt az adóbevételek alakulásának ismertetésével is alátámasztotta. A képviselő-testület a fentiek miatt egyhangúlag úgy döntött, hogy  nem kívánja meghosszabbítani 2013. év második felére vonatkozóan a 150 000 000 Ft összegű likviditási hitelkeretet, és felkérte a jegyzőt, hogy a testület 2013. novemberi ülésére dolgozza ki a likviditási hitelkeret 2014. évi igénybevételének szükségességét.

16.) Csömör 2008. svájci frank alapú kötvény adósság-átvállalásával kapcsolatos nyilatkozatok megtétele        
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta  azokat a határozatokat, amelyek az állami adósságátvállalással kapcsolatos folyamat lebonyolításához szükségesek.

17.) Árfolyam-átváltási bizottság megalakítása        
A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy  a Csömör 2008. kötvény visszavásárlása és  kamatai forintfedezetének biztosítására, valamint az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére „Árfolyam-elemző Bizottságot” hoz létre, és  felkérte a jegyzőt az önkormányzat SZMSZ-módosításának előkészítésére. Az „Árfolyam-elemző Bizottságot” tagjai: Eigler Tamás képviselő, Pásztor Sándor képviselő, Marosi Éva pénzügyi osztályvezető.

18.) A Szabadság úti híd felülvizsgálata               
Biró Attila alpolgármester elmondta, mindenki előtt ismert, hogy a település hídjai olyan rossz állapotban vannak, amelyet hosszú távon nem lehet fenntartani. Az egyik a Szabadság úti híd, melynek felülvizsgálatára három cégtől kértek be ajánlatot.
Fábri István polgármester véleménye szerint a fejlesztési tartalék terhére lehetne elvégezni a híd vizsgálatát. Ezt követően több képviselő is hozzászólt a témához, Eigler Tamás képviselő szerint az előterjesztés magasabb előkészítettségi  fokon tárgyalható csak, Kósa István képviselő véleménye szerint két problémás híd is van, így  a Jókai utcai  hidat is meg kell vizsgáltatni.
A véleményeket figyelembe véve a képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett arról döntött, hogy a témát leveszi a napirendjéről, és azt később tárgyalja.

19.) Önkormányzati felajánlás az árvízkárosultak megsegítésére           
Fábri István szóbeli előterjesztésében ismertette, hogy az árvíz miatt kialakult helyzetre reagálva a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke levélben kérte tagjait, hogy amelyik település teheti, támogassa az árvízkárosultakat. A levélben kérték, hogy a csömöri önkormányzat is fejezze ki segítő szándékát, és egy központi számra, erre a célra ajánljon fel egy bizonyos összeget. A polgármester azt javasolta, hogy 200 és 400 ezer Ft körüli összeget ajánljon fel az önkormányzat a fejlesztési tartalék terhére. Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke minimum 500 000 Ft adományt javasolt, amelyet Biró Attila alpolgármester is támogatott.   A képviselő-testület végül egyhangúlag döntött a működési tartalékkeret terhére 500 000 Ft felajánlásáról, az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására a Magyar Államkincstárnál létrehozott számlára történő befizetéssel.

20.) Kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlására         
Biró Attila alpolgármester ismertette, személyesen kereste fel a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. vezetősége azzal a kéréssel, hogy ingatlant szeretne vásárolni tervezett jelentős fejlesztéseihez. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a 020/3 hrsz.-ú út  kérelem szerinti szakaszának értékesítését azzal a feltétellel, hogy az megosztás révén kivehető a forgalomképtelen vagyonelemek közül. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szükséges eljárások megindítására. A képviselő-testület az értékesítésről szóló döntését a telekmegosztást követően hozza meg.

21.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései       
Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy újra köttetett a csömöri ügyeleti ellátási rendszer. A közbeszerzést elindították, illetve vizsgálták a 24 órás ügyelet megvalósításának lehetőségeit is.
A képviselőasszony arra is kitért, hogy július 1-je Semmelweis-nap, és tavaly óta az egészségügyi dolgozóknak törvényesen is jár ez a pihenőnap, melyet a vállalkozásban dolgozó orvosok számára a központi ügyelet megszervezésével lehet biztosítani. A képviselő asszony kérte, hogy július 1-re a polgármester kezdeményezze az ügyelet megszervezését.

– ZÁRT ÜLÉS –

1.) A Major úti felújítás közbeszerzésének elindítása           
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csömör, 889/1 hrsz.-ú Major út felújítására a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt és vállalkozási szerződést elfogadja, és a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra meghatározta, hogy ajánlattevőként mely cégeket hív meg.

2.) Csömöri óvodabővítés eszközbeszerzésének közbeszerzési       
eljárása ajánlati dokumentáció módosítása                
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda bővítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére (KMOP-4.6.1-11-2012-0038) tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás tárgyalásos fordulója után a módosított ajánlati felhívást és dokumentációt elfogadta.

3.) Fellebbezés ápolási díj ügyében               
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egy csömöri polgár fellebbezését elutasította, a Népjóléti Bizottság 201/2013.(IV.11.) számú határozatát helybenhagyta.

Megszakítás