Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendkívüli üléséről

2013 április 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 6 fővel tartotta meg ülését.

1.) Csömör Nagyközség
Önkormányzata vagyonáról szóló 27/2004 (X.21.) rendelet módosítása

A
képviselő-testület módosította az önkormányzati vagyonrendeletet a helyi
önkormányzatokról és a nemzeti vagyonról szóló törvény felhatalmazása alapján,
valamint az Alaptörvény vonatkozó cikkében meghatározott feladatkörében eljárva:


3. pont (1) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Aki
magyar természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, illetve ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzés esetén az a
külföldi állampolgár, aki a 7/1996.(I.18.) számú kormányrendeletben előírt
hozzájárulást megszerzi."


az ÖR. 2. melléklete II. fejezet 4. pont (1) bekezdésének e.) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:Az értékesítésre vonatkozó fontosabb
feltételeket, a fizetés módjára, valamint a pénzügyi garanciákra vonatkozó
előírásokat."

 

– Zárt
ülés –

 

1.)    Bányaterület vásárlására vételi
ajánlat

A képviselő-testület bruttó 7,5 millió Ft-ot
szavazott meg arra a célra, hogy az önkormányzat a Csömöri Gazdaszövetkezettől
bányaterületet vásároljon annak érdekében, hogy egy mintegy 10 hektárnyi
100%-osan önkormányzati tulajdonban lévő bányaterület jöjjön létre, egy későbbi
hasznosítás érdekében.

Megszakítás