Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott rendkívüli üléséről

2013 március 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató
az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók –
Települési krónika menüpontjában olvasható).

 

2.) Nefelejcs Művészeti Óvoda
(Kacsóh Pongrác u. 6.) nyílászáróinak cseréjére beérkezett árajánlatok
elbírálása

Kósa István képviselő elmondta, hogy a
Kacsóh utcai óvodai nyílászáróinak cseréjéhez a műszaki osztály árajánlatokat
kért be. Juhos Dávid osztályvezető
ismertette, hogy a beérkezett három árajánlat azonos műszaki paramétereket
tartalmaz, valamint az árban benne foglaltatik az ablakok, ajtók cseréje, a
párkányok kialakítása, a nyílászárók helyszínre szállítása, azok beépítése és
takarólécezése.

A
képviselők az árajánlatok alapján döntöttek arról, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot tevő céget bízzák meg a nyílászárók cseréjével, valamint bruttó 5
millió forintot különítettek el a költségekre, és felhatalmazták a
polgármestert, hogy a szükséges további kiegészítéseket egyeztesse a
kivitelezőkkel.

A
képviselők 6 igen szavazattal fogadták el a javaslatot.

 

3.) 2013. évi fejlesztési
javaslatok kiegészítés

Fábri István polgármester három fejlesztési
ügyben kérte a képviselők állásfoglalását.

Az
Árpád utca újraaszfaltozása és vízelvezető árok építése már szerepel a 2013.
évi fejlesztési tervben, de javasolja ezt a fejlesztést lehetőleg már tavasszal
elkezdeni. A döntést a március végi testületi ülésen kell meghozni.

A
polgármester ismertette, hogy a forgalomtechnikai fejlesztésekkel kapcsolatos
tervek is elkészültek, de a 2013. évi fejlesztési tervekben nem szerepel a
Hősök tere, ahova két forgalomlassító sziget, valamint gyalogos-átkelőhely
kialakítása merült fel.

A
Polgármesteri Hivatal fénymásológépeinek bérleti szerződése lejárt, új készülék
vásárlására árajánlatot kértek be. A képviselők 6 igen szavazattal úgy
döntöttek, a legolcsóbb árajánlatban szereplő összeget keretösszegként
határozzák meg, és megbízzák a polgármestert újabb árajánlatok bekérésére.

 

4.) Csömör 2008 kötvény

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető
ismertette, hogy az adósságkonszolidáció Csömör esetében a hitelállomány 46%-a.
Az erről szóló megállapodást az állam, az önkormányzat és a bank között
háromoldalú szerződésben 2013. június 28-ig kell megkötni. Az önkormányzat
kérte a bankon keresztül a március 31-én esedékes törlesztőrészlet átütemezését
úgy, hogy a márciusi törlesztőrészlet 56 654 svájci frank összegű kamatát
a kötvény dokumentáció aláírásával egyidejűleg biztosítja, 109 505 svájci
frankot kifizet 2013. július 31-én, és újabb 109 505 svájci frankot pedig
augusztus 30-án.

A
testület a javaslatot elfogadta.

 

– Zárt ülés –

 

1.)  KMOP-4.6.1.-11-2012-0038 jelű pályázat Laki
utcai óvoda kivitelezési munkáira közbeszerzési eljárás elindítása

A képviselő-testület döntött az
óvodabővítésre vonatkozó kivitelezői közbeszerzési eljárás elindításáról.

Megszakítás