Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről

2014 február 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Tájékoztató az iskolai és óvodai közétkeztetés elmúlt egy évének tapasztalatairól

Eigler Tamás képviselő a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tájékoztatójára Boross Jenőt, a közétkeztetési kóstolóbizottság tagját hívta vendégül, aki megosztotta tapasztalatait. A kóstolóbizottság minőségben és ár-érték arányban megfelelőnek találta a beszállító cég szolgáltatását, a felmerülő problémákat, visszajelzéseket továbbították feléjük.  Az iskola igazgatója, Bátovszky János ismertette felmérésük eredményét, miszerint az iskolában étkezők 60%-a elégedett a minőséggel. Lukács Lászlóné, az óvoda intézményvezetője több ponton kritikusnak ítélte a beszállító munkáját. A testület egyetértett abban, hogy a közétkeztetés minősége kiemelt fontosságú, ezért tavasszal folyamatos ellenőrzések lesznek az iskolában és az óvodában.

 

3.) Javaslat a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel kötött szerződés módosítására

Fábri István polgármester ismertette a GKRTE intenzív tevékenységét annak érdekében, hogy az egyesület turisztikai desztinációmenedzsment szervezetként működhessen. Az ehhez szükséges szerződésmódosítással  kapcsolatos dokumentációt a polgármester a képviselők rendelkezésére bocsátotta, hogy a témáról a későbbiekben érdemben tudjanak egyeztetni.

 

4.) Petőfi Sándor utca felújítását végző kivitelező cég kiválasztása a beérkezett ajánlatok alapján

Biró Attila alpolgármester előterjesztését Juhos Dávid műszaki osztályvezető mutatta be. A Petőfi Sándor utca felújításáról az érintettek számára az önkormányzat január 20-án lakossági fórumot tartott. A lakosok örömmel fogadták a tervezett felújítást, felmerülő ötleteik egy részét a műszaki osztály beépítette a felújítás terveibe, néhány javaslat megvalósítását a költségkeret azonban nem teszi lehetővé. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árat (bruttó 18 millió Ft) adó céget, az Árla Kft.-t bízták meg a munkával.

 

5.) Adósságkonszolidáció II. ütemében való részvétel

Eigler Tamás képviselő a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke az adósságkonszolidációval kapcsolatos információk ismertetésével Marosi Éva pénzügyi osztályvezetőt bízta meg. Az adósságkonszolidáció keretében a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságállományát az állam átvállalja. A háromoldalú (állam –önkormányzat–bank) szerződés február 28-ig történő aláírásával Csömör részt vesz az adósságkonszolidációs eljárásban, és az önkormányzatnak idén hiteltörlesztési kötelezettsége nem lesz. A képviselő-testület az adósságkonszolidációban való részvétel mellett döntött, és meghatalmazta Fábri István polgármestert és dr. Katona Péter jegyzőt a megállapodás aláírására.

 

6.) Részvétel a 4/2014.(I.31.) BM rendelet óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázaton

Biró Attila alpolgármester előterjesztésében megosztotta a testülettel a január 31-én megjelent, február 14-ig beadható pályázat részleteit. Az önkormányzat esetében az általános iskola mellé tervezett atlétikai pálya előkészítettsége ad lehetőséget a pályázaton való indulásra.  A testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy részt vesz a pályázaton, és biztosítja az atlétikai pálya megépítéséhez szükséges önerőt.

 

7.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének megvitatása

Fábri István polgármester Marosi Éva pénzügyi osztályvezetőt kérte fel a költségtervezet részleteinek ismertetésére. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elégedettségét fejezte ki a költségvetési tervezet számaival kapcsolatban, az elmúlt évek körültekintő gazdálkodásának eredményét látja megjelenni bennük. A költségvetési tervezethez intézményvezetők is hozzászóltak, kéréseket fogalmaztak meg.  A képviselők módosítási javaslatokkal éltek, majd 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a módosított költségvetési rendeletet.

 

8.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc képviselő felhívta a testület figyelmét arra, hogy a település határában illegális szemétlerakás zajlik, amit fényképeken is bemutatott. Fábri István polgármester jelezte, hogy a tevékenységet kivizsgálják, és meg fogják tenni a szükséges lépéseket.

 

Zárt ülés

1.)    A képviselő-testület elbírálta és döntést hozott a „Díszpolgári” cím és a „Csömör Községért” emlékérem adományozására beérkezett javaslatokról. Díszpolgári címet idén nem adnak át. Csömör Községért Emlékérmet egy magánszemély, Papp Gyula zongoratanár, és két szervezet, a Csicsörke Néptáncegyüttes és a Furmicska Néptánc Egyesület kap.

 

 

 

 

 

Megszakítás