Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről

2014 február 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.)    Szelektív hulladékgazdálkodási pályázaton való részvétel

Fábri István polgármester előterjesztését a környezettudatos hulladékgyűjtés témakörében kiírt pályázatról  Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette. A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a település elindul az „Szelektív hulladékgyűjtő eszközök, tárolóedények beszerzése” elnevezésű, saját erőt nem igénylő pályázaton, valamint az önkormányzat önerőt biztosít a „Szelektív hulladékgyűjtést támogató eszközök beszerzése” elnevezésű pályázaton való részvételhez.

 2.      ) Csömöri Szabadtéri Sportközpont létesítéséhez szükséges telekalakítás

Fábri István polgármester az MLSZ pályázat megvalósításához szükséges telekegyesítés kapcsán határozati javaslattal élt, miszerint vonják össze a Csömör, 891/2, 892, 893, 894 és 897/1 hrsz.-ú ingatlanokat, egyúttal a 894 hrsz.-ú 551 m2-es terület közterület minősítését szűntessék meg, kezdeményezzék annak földhivatali átminősítését. A képviselő-testület a javaslatot egybehangzóan támogatta.

 

 3. ) Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása

A képviselő-testület Dr. Katona Péter jegyző határozati javaslatát a vagyonrendelet módosítására 6 igen szavazattal elfogadta.

 

   4.) A 117m2-es 020/5. hrsz. ingatlan fejlesztési célú értékesítése

Fábri István polgármester előterjesztésében kezdeményezte a Hyginett Kft. számára értékesítés céljára felajánlott 117 m2-es út területének átminősítésétaz értékesítéshez szükséges módon rendezni.  A képviselők 6 igennel, egyöntetűen megszavazták a javaslatot.

 

 

 

 

Megszakítás