Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-i ülésről

2014 július 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület teljes létszámban, 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

Napirenden kívül került sor dr. Tuzson Bencének, a Pest megye 5. választókerület országgyűlési képviselőjének bemutatkozására. A képviselő megköszönte a választók támogatását, és hangsúlyozta, azokat az állampolgárokat is képviselni kívánja, akik nem rá szavaztak. Kiemelte, hogy lényegesnek tartja a szoros együttműködést a választókerület önkormányzataival, valamint beszélt a helyi közösségek fontos szerepéről. Az önkormányzati képviselők jelezték, hogy elsősorban az M0 elmaradt környezetvédelmi beruházásainak megvalósításában, az iparterületek „helyzetbe hozásában”, valamint a térségi együttműködés javításában számítanak a politikus segítségére.

 

2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített beszámolóval kapcsolatos főbb változásokat. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

3. Kacsóh P. utcai óvoda épületének fejlesztése

 

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az óvoda 20 millió forintos éves fejlesztési keretének felhasználása már részben megtörtént. Ezúttal a korábban már fejlesztési célként meghatározott fűtéskorszerűsítéshez, valamint a padlócseréhez kérte az önkormányzat támogatását, figyelembe véve a beérkezett árajánlatokat. A kivitelezéssel a Jelszer Kft. mellett döntöttek a képviselők, a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában egyhangúlag, míg a burkolási munkák esetében 7 igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett.

 

 

4. Mátyás Király Általános Iskola tanteremfejlesztése

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a már megkezdett tanterembővítés június végére befejeződhet, ezúttal a bútorzat beszerzéséhez kéri a testület támogatását. Bátovszky János igazgató jelezte, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel már régóta kapcsolatban állnak, és elégedettek vele. A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a tantermek berendezéséhez szükséges bútorokat az Alex Fémbútor Kft.-től szerzik be.

 

 

 

 

5–6. Sinka István Községi Könyvtár vezetői álláshelyének pályázata

 

Fábri István polgármester bejelentette, hogy a felhívásra egyetlen pályázat érkezett be, a jelenlegi intézményvezetőtől, Veresné Boda Máriától. A könyvtár vezetője, aki immáron 30 éve dolgozik a községi könyvtárban, és amelyet 15 éve irányít, részletesen ismertette az elmúlt időszak eredményeit és a jövőre vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy az intézmény vezetésével további 5 évre Veresné Boda Máriát bízza meg.

 

 

7. Állomás utca 902/5. hrsz. számú ingatlan (HÉV-sarok) ügyében peren kívüli megállapodás megkötése

 

A képviselő-testület dr. Nyitrai Judit ügyvéd, valamint a Kánaán Ingatlanforgalmazó Kft. képviseletében megjelent Deák Ferenc ügyvezető részvételével tárgyalta a peren kívüli megállapodás szerződéstervezetét. Tekintettel arra, hogy számos kérdés további tisztázásra szorult, ezért a testület a döntés elhalasztását szavazta meg. (A döntésről a következő képviselő-testületi ülés beszámolójában olvashatnak.)

 

8. Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója

 

Dunavölgyi Illés Sándorné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke röviden ismertette a beszámoló fő elemeit. Külön kitért az általános iskolában folytatott nemzetiségi oktatásra, valamint a malenkij robot csömöri áldozatainak emlékére állítandó emlékműre. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

9. Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója

 

Szabó Erzsébet, a nemzetiségi önkormányzat elnöke röviden ismertette a beszámoló fő elemeit. Jelezte, hogy a két nemzetiségi önkormányzat profilja más, ezért nem célszerű összehasonlítani a kettőt. Ismertette, hogy a szlovák önkormányzat 2013-ban közel ötven programot valósított meg, és külön kitért a nemzetiségi óvodai csoport indítására. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

10. Díszdiplomások díjazása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy  ebben az évben egy gyémánt-, és egy aranydiplomára jogosult pedagógusról érkezett hír. Az igazgatási osztályvezető jelezte, hogy idén teljesen megszűnt a központi támogatás (amit az önkormányzat a korábbi években is saját forrásból egészített ki). A testület támogatását kérte ahhoz, hogy a díszdiplomásokat 50-50 ezer forinttal jutalmazzák a pedagógusnapi ünnepség keretei között. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

11. A települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy jogszabály írja elő, hogy a hulladékgazdálkodási rendeletben milyen területeket kell szabályozni. Válé Flórián, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy olyan irányt igyekeztek megszabni, amely hosszú távon vállalható, ugyanakkor a későbbiekben felmerülő lehetőségek függvényében a rendelet módosítható. Lukács Ákos hulladékgazdálkodási szakértő, valamint a képviselők javaslatai alapján a rendeletet néhány apró módosítással a testület egyhangúlag elfogadta.

 

12. Labdarúgópálya öntözésének lehetséges megoldásai

 

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az épülő atlétikai centrum locsolásával kapcsolatban több megoldás is számításba jöhet. Válé Flórián, a Csömör Sport Kft. ügyvezetője, valamint Huszár Zoltán műszaki ellenőr arról számoltak be, hogy egyetlen locsolás is több ezer liter vizet igényel, ezért a vezetékes víz alkalmazása nem gazdaságos. A felmérések alapján egy kút fúrásával, valamint a területen található ciszterna felújításával biztosítható a locsolás a leggazdaságosabb módon. A kivitelezésre az Uhrinwest Kft. ajánlata tűnt a legkedvezőbbnek, melyet a testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodással el is fogadott.

 

13. A csatornadíjból igénybe vehető kedvezményekről szóló rendelet megalkotása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy lakossági igények alapján szükségesnek tartja, hogy más településekhez hasonlóan locsolási kedvezményt nyújtsanak a csatornadíjból. A DMRV  idáig rendeleti szabályozás hiányában utasította el a kedvezmény biztosítását. Dr. Katona Péter jegyző a jogszabályi háttér tisztázatlansága miatt egyelőre nem javasolta a rendelet megalkotását. A testület egyelőre nem hozott döntést az ügyben.

 

 

14. Közalapítványok cégbírósági kérelme

 

Katona Péter jegyző ismertette, hogy a Kulturális Közalapítvány és a Családsegítő Közalapítvány közhasznúságát a törvényi változások miatt ismételten be kell jelenteni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

15. Területi védőnői állásra pályázat kiírása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke arról tájékoztatta a testületet, hogy Cserhátiné Dulai Ilona nyugdíjba vonulása miatt szükséges az álláspályázat kiírása. Az új védőnő munkakörébe tartozik majd a területi védőnői, illetve az iskola-egészségügyi feladatok ellátása is. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

16. Kossuth utcai önkormányzati ingatlan hasznosítása (zöldséges bolt működése)

 

Fábri István polgármester javaslatot tett arra, hogy az önkormányzat az ingatlan bérleti szerződésében határozza meg, hogy a bérleményben kizárólag zöldség-gyümölcs szaküzlet, cukrászda, virágüzlet üzemeltethető, avagy más, az önkormányzattal előzetesen egyeztetett tevékenység folytatható. Emellett az önkormányzat felszólította a vállalkozót, hogy a zeneiskola közelében hagyjon fel az italárusítással. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

 

17. Művelődési ház fejlesztéséhez ingatlanbővítés lehetőségének megteremtése

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy testületi felhatalmazásra tárgyalásokat folytatott a Vörösmarty u. 3. sz. alatti ingatlan megvásárlására a művelődési ház további bővítése érdekében. A három tulajdonos közül mindenkivel sikerült tárgyalni, és mindannyian nyitottak a megegyezésre. Jelenleg az ingatlan 28/40-ed tulajdonrészének megvásárlására nyílik lehetőség 7,5 millió forintért. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ingatlanrész megvásárlását.

 

18. A 0147/131. hrsz.-ú külterületi út elnevezése

 

Dr. Katona Péter jegyző lakossági kérelmet terjesztett elő az út elnevezésére vonatkozóan. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a korábbi külterületi útelnevezési gyakorlatnak megfelelően 0147-es számú útnak nevezik el az ingatlant.

 

19. Képviselők, hivatalvezetők bejelentései

 

Pásztor Sándor arra tett javaslatot, hogy az önkormányzat biztosítson az intézményeiben az érettségi előtt álló csömöri diákok számára közhasznú munkalehetőséget.

Kósa István a hármas számú bekötőúttal kapcsolatban hívta fel a figyelmet több kérdésre.

Tihanyi Ferenc a kikotort patakhordalék elszállítását kezdeményezte.

Eigler Tamás tájékoztatást kért a felújítás alatt álló Major úti üdvözlő táblával kapcsolatban.

 

Megszakítás