Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-i rendkívüli üléséről

2014 május 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével kezdte meg rendkívüli ülését, majd teljes létszámmal folytatta.

1.) Partnerségi határozat

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet) módosítása miatt szükségessé vált, hogy az önkormányzat rögzítse, milyen módon folytat kommunikációt a lakossággal. A testület megvitatta a javaslatot, a képviselők több módosítást vetettek fel. Az alpolgármester jelezte, hogy a későbbiekben a tapasztalatok alapján lehetőség nyílik a rendeleti szintű szabályozásra.

A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

2.) Önkormányzati ingatlan bérleti hasznosítása

Biró Attila alpolgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt napokban számos lakossági panasz érkezett amiatt, hogy a Kossuth utcában korábban zöldség-gyümölcs szaküzletként működő bolt bérlője italdiszkontot üzemeltet. Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlet bérleti szerződésében egyértelműen az szerepel, hogy a működés jellege nem változtatható meg a tulajdonos hozzájárulása nélkül. Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy mivel nem italkimérésként üzemel a bolt, így hatósági eljárás nem szükséges, ugyanakkor a bérleti szerződést a bérlő megszegte. A testület megvitatta a kérdést, és a bérlő meghallgatása után úgy döntött, hogy a meglévő bérleti szerződést 15 napos határidővel felbontja, és új szerződés megkötéséről kezdeményez tárgyalásokat a bérlővel annak érdekében, hogy közösen megtalálják a mindenki számára elfogadható új üzemeltetési funkciót.

 

3.) Zászló biztosítása a lakosság számára

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke önálló képviselői indítványt nyújtott be, amelyben azt javasolta, hogy az önkormányzat jelképes áron biztosítson nemzeti színű zászlót zászlótartóval és rúddal együtt a lakosoknak annak érdekében, hogy a nemzeti ünnepeken minél több csömöri ingatlanon jelenjenek meg a lobogók. A javaslat értelmében a lakosok lakcímkártyával, lakóingatlanonként juthatnának kedvezményesen nemzeti zászlóhoz, majd a tervek szerint a későbbiekben Csömör zászlóhoz is. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Majorszegi lakórész Mókus árok járdaépítés

A képviselő-testület önálló képviselői indítvány alapján kezdeményezte a Majorszegi lakórészen a Mókus árkon átmenő járda megépítését. A kivitelezéssel a legjobb ajánlatot adó Komjáti-Design Kft.-t bízta meg.

 

 

5.) Atlétikai pálya közbeszerzési eljárás kiírása

A testület zárt ülésen döntött arról, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a Csömör, 892 hrsz. és 0182/10 hrsz.-ú ingatlanra tervezett atlétikapálya kivitelezésére vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra ajánlattevőként öt kiválasztott céget hív meg.

 

6.) Rákóczi út felújítására közbeszerzési eljárás kiírása

A testület zárt ülésen döntött arról, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a Csömör, Rákóczi út felújítására hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra ajánlattevőként három kiválasztott céget hív meg.

 

 

Megszakítás