Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 18-i képviselő-testületi üléséről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a módosításra törvényi változások miatt kerül sor. Kovács Jánosné, igazgatási osztályvezető ismertette a változások részleteit.

A testület egyhangúlag elfogadta a módosítást.

 

3.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) szakmai programjának módosítása

 

Kovács Jánosné, igazgatási osztályvezető ismertette, hogy az intézmény vezetője, Hegyesiné Nagy Ibolya elkészítette a SZAK módosított szakmai programját, melyben megtörtént az adatok aktualizálása, a gyakorlatban előforduló esetek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok részletes leírása.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a módosított szakmai programot.

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2/2015. (II.23.) költségvetési rendeletének módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az államháztartási törvény felhatalmazza a testületet, hogy az előző évi költségvetést utólag módosítsa azon tényezők alapján, amelyekre csak januárban derült fény. Ilyen tényezők az állami támogatások beérkezése, a bérkompenzációk, valamint az ÁFA-visszatérítés.

A testület egyhangúlag fogadta el a 2015-ös költségvetés utólagos módosítását.

 

5.) Házi komposztálási program Csömörön

 

Szántóné Hermányos Mária tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt évben az önkormányzat közel 40 millió forintot költött hulladékszállításra. A kommunális hulladék jelentős hányada szerves hulladék, amelyet komposztálással újra lehet hasznosítani, így a kommunális hulladék mennyisége és az elszállítás költsége is jelentősen csökkenthető. Ehhez szükség van a lakosság szemléletváltására.

Kulich Gábor, a CSÖTESZ ügyvezető helyettese ismertette a program részleteit, melyben újrahasznosított műanyag kereteket biztosítanak a komposztáláshoz a csömöri közintézmények számára, valamint képzés, ismeretterjesztés és kommunikáció is lesz a programban.

A képviselők megvitatták az őszi lombtalanítási akció lakossági költségtérítésének kérdését, ám elvetették annak lehetőségét, hogy a lombhulladék elszállítása fizetőssé váljék a lakosság számára.

A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a komposztálási program tervezetét.

 

6.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető arról számolt be, hogy az idei költségvetés meghaladja a 2 milliárd forintot, ami az elmúlt évek legmagasabb költségvetését jelenti. Az évet az önkormányzat nagy pénzmaradvánnyal kezdte.

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy bár az állami támogatás évről évre csökken, a helyi adóbevételek és az intézményi bevételek emelkednek, ezért a költségvetés stabil, Csömörön nem kellett új, a lakosságot terhelő adót kivetni.

A költségvetésben az intézmények működésének biztosítása elsődleges, emellett pedig az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek támogatására, hiszen ezeknek köszönhető, hogy Csömör igen gazdag sport-, kulturális és társadalmi élettel rendelkezik.

A fejlesztési prioritások között továbbra is a rekreációs fejlesztések élveznek elsőbbséget az intézmények folyamatos fejlesztése mellett. Várhatóan három nagy beruházás indul el 2016-ban: a 350 millió Ft-ba kerülő egészségház építése teljesen önerőből, a sportcsarnok 100 millió Ft-ba kerülő újabb felújítása 70%-os társasági adós-állami támogatással és a több mint 500 millió Ft-os szennyvíztisztító-telep bővítése és felújítása 95%-os európai uniós támogatással.

Az egészségközpont megépítése mellett már a közeljövőben elkészül az az iskolafejlesztési-bővítési koncepció, amely a helyi oktatás színvonalát hivatott emelni. A tervek szerint az iskolafejlesztésben kiemelt szerepet kap majd a szaktantermi infrastruktúra átalakítása, melyet a lehető legmagasabb színvonalra kívánnak fejleszteni.

A költségvetésben 40 millió forintos fejlesztési tartalék szerepel, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt a testület.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a költségvetést.

 

7.) A „Csömör” név használatának engedélyezése

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a nemrégiben megalkotott rendelet értelmében, valamint a polgári jog alapján a település nevének hivatalos használata cégek, szervezetek számára engedélyköteles. Az önkormányzat ezért megkereste mindazokat a cégeket, amelyek elnevezésükben feltüntetik a „Csömör” vagy „csömöri” nevet. A beérkezett kérelmek alapján három csömöri cég névhasználati kérelméről döntött a testület az ülésen, így a Balaton Nautik Kft. ‒ „Vodafon Csömör”, a Berkenye Team Kft. ‒ „Csömöri lángosos”, valamint a Tízpróba Magyarország ‒ „Decathlon Csömör” névhasználatát a testület támogatása mellett engedélyezték mindaddig, amíg a fenti vállalkozások csömöri székhellyel, illetve telephellyel működnek.

 

8.) Gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezet bővítése

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy igény merült fel a Major út melletti Gksz övezet területi bővítésére, melyre a településszerkezeti terv lehetőséget biztosít. A bővítés részleteinek és feltételeinek meghatározására az ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződést lehet kötni.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatást nyújtott a tervezett szerződés részleteiről, melynek célja a kedvezőbb településkép biztosítása.

Fábri István polgármester jelezte, hogy elkezdik kezelni az egész bevezető útszakasz kérdését.  

A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy felhatalmazzák a jegyzőt és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottságot a településrendezési szerződés kidolgozására és a tulajdonosokkal való egyeztetésre.

 

9.) Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1994-1/2015 számú törvényességi felhívásának megtárgyalása

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette a kormányhivatal észrevételét az építményadóról és telekadóról szóló rendelettel kapcsolatban. A hivatal azt kifogásolta, hogy a rendelet egyes szakaszai magasabb jogszabályokban szerepelnek, azokat nem kell külön megismételni a rendeletben. A módosítás csupán adminisztratív jellegű, a jegyző javasolta az észrevételek elfogadását.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka a települési naptárral kapcsolatos lakossági visszajelzéseket tolmácsolta a testület felé.

 

Zárt ülés

 

1.) Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával szemben

A 0180/114. hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés jóváhagyását az agrárkamara kifogásolta, mivel szerintük a vételár nem áll arányban a települési átlaggal (magasabb annál). Az önkormányzat a döntés megváltoztatása mellett döntött, mivel az ingatlan elhelyezkedése előnyös, az infrastrukturális helyzetére tekintettel az ár nem értékaránytalan.

 

2.) Javaslat a Csömör Községért emlékérem adományozására

A képviselő-testület elbírálta a Csömör Községért emlékérem adományozására vonatkozó javaslatokat, és titkos szavazással úgy döntött, hogy 2016-ban emlékérmet adományoz Nagy Éva iparművésznek, valamint Fogd Józsefnek, a Turnoszky István Kertbarát Kör tiszteletbeli elnökének.

 

Megszakítás