Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2016 október 15. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) A hulladékgazdálkodás pénzügyi államosításával kapcsolatban szükségessé váló helyi szervezeti intézkedések

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a törvényi változások és a hulladékgazdálkodás finanszírozásának bizonytalansága miatt szükségessé vált, hogy az önkormányzati vagyont képező, a településgondnoki tevékenység ellátását kiszolgáló eszközállomány biztosított legyen a jövőben is. Ennek célszerű módja a jelenlegi, teljesen önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. „profiltisztítása”, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadások és bevételek teljes elkülönítése, mivel még középtávon sem garantálható a cég működőképessége a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a korábbiaknak megfelelően külön működteti a községgondnokságot és külön a kizárólag hulladékgazdálkodást végző CSÖTESZ Kft.-t. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

2.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. településüzemeltetési részlegének pótlólagos finanszírozási igénye

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a CSÖTESZ Kft. pótlólagos finanszírozási igényt nyújtott be a Kossuth utcai parkolók megépítéséből adódó többletkiadások miatt, valamint a Határ úti közvilágítás javítására. A testület egyhangúlag támogatta a munkálatok pótlólagos finanszírozását.

 

3.) 2016. évi igazgatási szünet elrendelése

 

Katona Péter jegyző ismertette, hogy más települések gyakorlatához hasonlóan, a dolgozók éves szabadságának biztosítása érdekében évente két alkalommal igazgatási szünetet rendel el a nyári és téli időszakban. Az ez évi nyári szünetre július 25. és augusztus 5. között kerül sor.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Létszám bővítése a műszaki osztályon

 

Katona Péter jegyző ismertette, hogy a beruházások száma nőtt, és nyertes pályázatok esetén a jövőben tovább fog emelkedni, ezért szükségessé vált a műszaki osztály létszámbővítése.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

5.) Árpád utcai parkolók kialakítása és a Deák F. utcai csapadékvíz elvezető betoncső helyreállítása

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az Árpád u.–Deák F. utca sarkán lévő csapadékvíz-elvezető zárt betoncsövön a beruházási költségkeret megszavazása után beszakadás történt, ennek javítása 1,5 millió forintba kerül, melyet a testület megszavazott.

A polgármester ismertette továbbá, hogy a helyszíni felmérés után úgy döntöttek, hogy a tervezett második fekvőrendőr helyett a játszótérnél a forgalomlassítás térköves kiemeléssel valósuljon meg. Erre, és a parkolók kialakítására a testület egyhangú döntése alapján 3,3 millió forintot különítettek el és megbízták az Árpád utca felújítását végző Komjáthy Design Kft.-t.

 

6.) Emlékmű köz Vodafone állomás pótlása és új Digi átjátszóállomás létesítése

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az év végén megszüntetendő Vodafone torony helyett a Digi Kft. ún. „három szolgáltatós” új tornyot kíván létesíteni. A torony elhelyezésére az 1410/2 hrsz-ú ingatlanon (CSÖTESZ és régi sírköves telephelye) a hév sínek közelében, a sírköves mögött, a fák takarásában lenne lehetőség. A képviselők egyhangúlag adták elvi hozzájárulásukat.

 

7.) Kérelem szennyvízcsatorna-közműfejlesztési hozzájárulás megállapítására

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Majorszegiliget 3243 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szennyvízcsatorna-közműfejlesztési hozzájárulás megállapítása céljából fordult az önkormányzathoz. A személyes egyeztetéseket követően Eigler Tamás 2,95 millió forint hozzájárulás megállapítását javasolta, amelyet a képviselő-testület elfogadott.

 

Megszakítás