Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 9-i rendes képviselő-testületi üléséről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Gyermekek nyári szabadidős foglalkoztatásának, étkeztetésének támogatása

Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondta, hogy az elmúlt évhez képest a nyári gyermekétkeztetés támogatása jelentősen megcsappant, számos rászoruló gyermek esett el az állami támogatástól. A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központban szervezett nyári szabadidős foglalkozások étkeztetése idén is ingyenes legyen a résztvevők számára. A döntés alapján az önkormányzat 580.080 Ft-ot biztosít, amelyből 44 munkanapon keresztül 30 gyermek szociális nyári gyermekétkeztetését támogatja a SZAK által szervezett szabadidős foglalkozások mellett.

 

3.) Épületenergetikai beruházásokhoz (általános iskola, zeneiskola, Kacsóh P. úti óvoda, sportcsarnok, SZAK épületei) kivitelezők kiválasztása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a közbeszerzési pályázatok elbírálása megtörtént, és összességében az Evo Komplex Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. A testület egyhangúlag támogatta, hogy a nevezett céget hirdessék ki az előzetes közbeszerzési pályázat győzteseként, és az épületenergetikai pályázat kedvező elbírálása esetén megbízza a beruházások kivitelezésével.

 

4.) Hősök terén lévő szökőkút felújítása, nagyjavítása    

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. jelzése alapján a szökőkút üzemszerű, zavartalan működésének biztosításához a Kft. nem rendelkezik szakemberrel, illetve elegendő anyagi forrással, ezért a testület támogatását kérte. A testület egyhangúlag elfogadta, hogy segíti a szökőkút gépészeti felújítását, a vízszintszabályozó cseréjét.

Több képviselő szorgalmazta a szökőkút művészi rekonstrukcióját, mivel az eredeti négy madárból kettőt letörtek.

 

5.) A helyi köznevelési intézmények államosításával kapcsolatban szükségessé váló további önkormányzati intézkedések

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a helyi alapfokú intézmények állami működtetésbe vétele miatt szükségessé vált felülvizsgálni az általános iskola és a sportcsarnok között fennálló szerződést. Fábri István polgármester kifejtette, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a sportcsarnokban is folyik oktatási tevékenység (testnevelésórák), így módosítás hiányában ez az intézmény is állami működtetésbe kerülne, ami szélsőséges esetben akár azt is eredményezheti, hogy a Sport Kft. és a szakosztályok kiszorulnak az intézményből, ám mindenképpen kedvezőtlenebb feltételekkel működnének tovább. A képviselők hangsúlyozták, hogy semmiképpen nem azt szeretnék elérni, hogy a csömöri diákok hátrányt szenvedjenek. A testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását.

 

6.) Beszámoló a 2016-ban zajló és tervezett fejlesztésekről

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a 2016. évi fejlesztések állását. A legnagyobb beruházások (egészségház építése, szennyvíztisztító bővítése) mellett számos kisebb fejlesztés van folyamatban. Elkészült az Árpád utcai játszótér kivitelezésének első üteme, a Kossuth Lajos u. ‒ Szabadság u. sarkának vízelvezetési problémáinak megoldásának terve. Folyamatban van az Erkel F. u. útépítési és vízelvezetési, a Sármány u. és Körmendi u. útépítési és vízelvezetési, valamint a Fekete I. köz csapadékvíz-elvezetési munkáinak tervezése. Az önkormányzat emellett további önerős útépítéseket támogat 25%-os mértékben.

 

7.) A 0138/76 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének pályázati előkészítése    

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Laki-sarok melletti beerdősödött területtel kapcsolatban egy hazai élelmiszer-áruházlánc megkereste az önkormányzatot, hogy üzletet kívánnak létesíteni a területen. A polgármester ugyanakkor javasolta, hogy további áruházláncok számára is kínálják fel a lehetőséget, és írjanak ki nyílt pályázatot. Hangsúlyozta: a pályázat semmiképpen nem kötelezi az önkormányzatot a terület értékesítésére.

 

8.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának újra tárgyalása

 

Vadász László igazgatási ügyintéző beszámolt arról, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási, Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megküldte azokat az ajánlásokat, amelyekkel a CSÖTESZ Kft.-vel kötött szerződést módosítani szükséges. A képviselők megvitatás után 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a szerződésmódosítást.

 

9.) 2015. évi zárszámadási rendelet megvitatása  

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető összefoglalta az előző évi zárszámadás tartalmát.  A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet.

 

10.) ER-BERT Kft. névhasználati kérelme         

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az ER-BERT Kft. névhasználati kérelemmel fordult az önkormányzathoz a „Csömöri Tüzép” név használatának engedélyezése érdekében. A képviselők egyöntetűen támogatták a névhasználatot.

 

11.) A VEKOP-6.1.1-15 számú bölcsőde építéspályázatának a konyhatechnológiai feladatok ellátására vonatkozó díjazása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a pályázat kiírása után történt módosítás értelmében lehetővé vált, hogy a pályázati forrásból létrehozott konyha révén 600 adagos főzőkonyha jöjjön létre, amely az óvodás gyermekek étkeztetését, a szociális étkeztetést és a munkahelyi étkeztetés feladatait is ellátná. A pályázathoz konyhatechnológiai feladatok tervezése is szükséges.

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy e célra 381.000 Ft-ot különít el.

 

12.)Védőnő lakhatási támogatása  

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a védőnői álláspályázatban megjelölték a lakhatási támogatás nyújtását, amit az új védőnő igénybe kíván venni. A bizottság javasolta, hogy nettó 50.000 Ft/hó + adó és járulék összeggel támogassák a védőnő lakhatását, hasonlóan a korábbi gyakorlathoz.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

13.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései

 

Pásztor Sándor jelezte, hogy személyesen végezte el a Szabadság úton ültetett fák karbantartását. A képviselő javasolta, hogy a Tatárdombon tapasztalható illegális hulladéklerakást sorompó felszerelésével szüntessék meg. Dr. Katona Péter jegyző válaszában jelezte, hogy sorompót csak a tulajdonosok engedélyével lehet felszerelni, ám a NIF Zrt. ettől elzárkózik, és inkább vállalta az illegális hulladék elszállításának költségeit.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka szülői kérést tolmácsolva kérte, hogy a Corvina téri játszótéren helyezzenek el ivókutat. Fábri István polgármester felkérte a műszaki osztályt, hogy vizsgálják meg, mely pontokon szükséges további ivókutak elhelyezése.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka ugyancsak lakossági igényt tolmácsolva arról érdeklődött, hogy van-e lehetőség a településen mozi üzemeltetésére. Fábri István válaszában jelezte, hogy bár a Csömörhöz hasonló települések egyikén sem működik már mozi, a művelődési házban jelenleg is van filmklub, illetve az intézmény által most megvásárolt nagyképernyős televízió, amelyen az EB-mérkőzéseket lehet figyelemmel kísérni, a későbbiekben akár kertmozi üzemeltetését is lehetővé teszi.

 

Zárt ülés

 

1.) Fellebbezés rendszeres települési támogatás ügyében

 

A testület támogatta Kelemen Béláné rendszeres települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezését.

Megszakítás