Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését számos érintett (intézményvezetők, közalkalmazotti tanácsok, intézményi alapítványok, valamint szülői szervezetek képviselői) jelenlétében.

1.) A helyi iskolák államosításával kapcsolatban szükségessé váló önkormányzati intézkedések

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a várható törvényi változások értelmében az önkormányzatok már működtetői sem lehetnek az alapfokú oktatási intézményeknek (iskola, zeneiskola). Az elmúlt években Csömör Nagyközség Önkormányzata lehetőségeihez mérten, a törvényi előírásokon felül támogatta ezeket az intézményeket, ezt a jövőben is hasonlóan tervezi, ám radikális változás miatt szükségessé vált felülvizsgálni az önkormányzatnak az intézményekkel kapcsolatos jövőbeni terveit, lehetőségeit. A képviselő-testület az érintettek véleményét is kikérve számos kérdésben döntött.

  • Egyhangú döntés született arról, hogy a képviselő-testület megerősíti korábbi határozatát, melyben kezdeményezi, hogy a helyi intézmények továbbra is önkormányzati működésben és fenntartásban maradjanak.
  • Ugyancsak egyhangú döntéssel a testület megerősítette, hogy az esedékes pályázat keretében, kedvező elbírálás esetén elvégzi az általános iskola és a zeneiskola épületének épületenergetikai fejlesztését is (az általános iskola nyílászáró-cseréjének kivételével, melyet a későbbi részletek ismeretében tárgyalnak újra), ugyanakkor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól támogató nyilatkozatot kér, amelyben a pályázat fenntartásának követelményeit átvállalják az intézmények működtetésével együtt.
  • A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felfüggeszti a helyi iskola középtávú fejlesztésének megalapozását szolgáló tervtanulmány elkészítését.
  • Egyhangúlag fogadta el a testület, hogy szakbizottságot hoz létre azzal a céllal, hogy kidolgozzák a csömöri általános iskolások képzési támogatásának azon kereteit, amely az állami intézményrendszertől függetlenül garantálja a támogatás hatékony felhasználását.

 

Megszakítás