Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-i rendkívüli üléséről

2017 szeptember 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

1.) Csömöri Egészségház pályázat benyújtása

1.) Csömöri Egészségház pályázat benyújtása

Rosenbergné Türk Edina pályázati tanácsadó tájékoztatta a testületet arról, hogy a teljes mértékben előkészített pályázat benyújtási időpontja megváltozott, és mivel a benyújtáshoz 30 napnál nem régebbi határozat szükséges, ezért a testületnek újra határoznia kell a pályázaton való indulásról. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra, és a 460 000 000 forintos építési, eszközbeszerzési, tervezési költségekhez szükséges önerőt 260 000 000 Ft-ig biztosítja. Ezzel egyidejűleg a testület arról is határozott, hogy elindítja a harmadik felnőtt háziorvosi körzet létrehozását.

 

2.) Lakossági önerős útépítésekhez önkormányzati támogatási keret növelése

Eigler Tamás beruházási tanácsnok arról számolt be, hogy rendkívül népszerű az önkormányzat azon kezdeményezése, amellyel azokat a lakóközösségeket támogatják 25%-os hozzájárulással, amelyek nem kívánják megvárni, hogy az önkormányzat útépítési ütemezésében sorra kerüljenek, és anyagi áldozatot is hajlandók vállalni annak érdekében, hogy mielőbb szilárd útburkolatú utcában élhessenek. A Liget és Dezsőfia utcában már indítványozta az érintett lakók többsége, hogy vállalják az anyagi hozzájárulást, és további utcák is jelezték, hogy ebben a konstrukcióban szeretnének részt venni. A beruházási tanácsnok ezért javasolta, hogy az „Önerős útépítésekhez hozzájárulás” keretet 5 millió forinttal növeljék meg, 11 700 000 Ft-ra. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

3.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. többlettámogatása a 04/3 hrsz.-ú úton található hulladék elszállítására 

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője ismertette a testülettel, hogy a Híd utca feletti út stabilizálása során az elszállítandó hulladék mennyisége lényegesen több az előzetes felmérések alapján kalkulált 34 t mennyiségnél, így az erre a célra elkülönített 500 000 Ft nem fedezi a hulladék lerakási költségét, az további 1 500 000 Ft-ba kerül. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az út stabilizálására fordítandó keretösszeget megemeli.

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás